“ JA NISAM DOŠAO DA PODUČIM, VEĆ DA PROBUDIM !“

Kada se Reč Moje Ljubavi probije van iz svoga Tihovanja i progovori u vašem srcu, govoreći vam ko Ja zbilja jesam, vi ćete znati da je to Istinska Reč za kojom ste čeznuli da je čujete.

…..

Ja sam Drevno Jedno.

Ja sam u vama, Ja sam sa vama.

Prisetite Me se i Ja ću vam pomoći.

Želim od vas da Me učiniti vašim Stalnim Saputnikom.

Mislite o Meni više nego što mislite o svome vlastitom sopstvu.

Što više mislite o Meni u toliko ćete više realizovati Moju ljubav prema vama.

Vaša dužnost je da Me konstantno držite uz sebe kroz vaše misli, reči i dela.

Moj blagoslov svima vama.

Drevno Jedno

Ja sam bio Rama, Ja sam bio Krišna, bio sam ovo Jedno i ono Jedno, i sada sam Ja Meher Baba. U ovoj formi od mesa i krvi, Ja sam to isto Drevno Jedno koje je večno obožavano i ignorisano, uvek zapamćeno i zaboravljeno. Ja sam to Drevno Jedno čija je prošlost obožavana i zapamćena, čija je sadašnjost ignorisana i zaboravljena i čija je budućnost (Advent – dolazak) iščekivana s’ velikom žudnjom i čežnjom.

Ja sam Drevno Jedno. Ni list nema snagu da zatreperi bez moje želje. Ja sam to Jedno koje zna sve o svakome.

Ja sam Bog. Ja sam u svima vama. Ja nikada ne dolazim i Ja nikada ne odlazim. Ja sam prisutan posvuda.

Sjaj sunaca je sedma senka Mojeg istinskog stanja Realnosti. Nekome je čak i odbljesak tog sjaja dovoljan da bi u potpunosti izgubio svest.

Ja sam univerzalni Lopov. Ja kradem srca.

…..

Ja ne pripadam ni jednoj religiji. Sve religije pripadaju Meni. Moja lična religija je Moje bivanje Drevno Beskonačno Jedno i religija koju prenosim svima je ljubav prema Bogu, a to zapravo jeste istina svih religija.

…..

Počnite da volite Boga tako što ćete voleti one koje ne možete voleti. Ukoliko se više prisećate drugih s’ ljubaznošću i plemenitošću, utoliko ćete više zaboraviti sebe, i kada u potpunosti zaboravite sebe, naćićete Boga!

…..

Mislite o stvarima koje se ne biste ustručavali da mislite u Mome prisustvu.

Govorite reči koje se ne biste ustručavali da izgovarate u Mome prisustvu.

Činite stvari koje se ne biste ustručavali da činite u Mome prisustvu.

…..

Podjednako sam pristupačan svakome i svima, velikom i malom, svecu koji se uzdiže i grešniku koji pada, kroz sve raznovrsne Puteve koji prenose Božanski Poziv. Isto tako sam pristupačan svecu kome se divim i grešniku zarad koga i jesam, i podjednako kroz sufizam, vedantizam, hrišćanstvo, zaratrustrijanizam, budizam i druge ‘izme’ bilo koje vrste, a takođe i direktno bez posredstva ikakvog medijuma ‘izama’.

…..

Bog je svuda i čini sve

Bog je unutar nas i zna sve.

Bog je bez nas i vidi sve.

Bog je onostran nas i jeste sve.

Bog jedini JESTE,

…..

Zapamtite ubuduće, da ko god da vas povredi, Ja sam taj koji vas je povredio; kada vas neko voli, Ja sam taj koji vas voli; kada vam se neko smeje, Ja sam taj koji se smeje; kada nekoga voliti Ja sam taj koga volite.

Ja sam u svim stvarima.

Kako biste mogli realizovati Moju Beskonačnu Prisutnost ako prezate od Mene u onima koji vas povređuju i dočekujete Me s’ dobrodošlicom samo u onima koji vam udovoljavaju.

…..

Ne ljutite se ni na koga drugoga do na svoje slabosti.

Ne mrzite nikoga do svoje pohotno sopstvo.

Budite pohlepni da posedujete sve više i više tolerantnosti i pravednosti.

Neka vaše iskušenje bude da Me iskušavate svojom ljubavlju kako biste primili Moju Milost.

Vodite rat protiv svojih želja i Božestvo će biti vaša pobeda.

…..

Duh istinske ljubavi i stvarno žrtvovanje je onostran svih registara i nemože se sameriti. Konstantna težnja tome da volite i budete puni ljubavi i ne-proračunata volja da se žrtvujete na svakom koraku života, visokom i niskom, velikom i malom, izumeđu doma i kancelarije, ulica i gradova, zemlja i kontinenata, je najbolja mera koju čovek može da preduzme da bi bio istinski samo-ispunjen i radostan.

…..

Ne može biti kompromisa u ljubavi.

Ona treba biti ili potpuna ili je uopšte ne treba imati.

Kažem vam sa Božanskim Autoritetom da sam Ja Drevno Jedno i da sam rob onih koji Me zbilja vole. Izgubite sebe Babi i otkrićete da vi večno jeste Babini.

…..

Čista Ljubav je neuporediva po veličanstvenosti; nema joj ravna po snazi i nema tame koju ne može razvejati. Nema sadane (pp. duhovne prakse) veće od ljubavi. Nema nijednog zakona višeg od ljubavi. I nema nijednoga cilja onostran ljubavi. Bog i Ljubav su identični.

(Reč ‘Ljubav’ se odnosi na Božansku Ljubav a ne na ljubav kakvu čovek doživljava u svome životu – jednu od emocija.)

…..

 1. Bog je apsolutno nezavistan. Jedini način da Mu pristupite je kroz ljubav, neprestano  ponavljanje Njegovog Imena i prizivanje Njegove Milosti.
 2. Milost je Božija priroda (swabhav).
 3. Blaženstvo je Božije originalno stanje (ascal – halat).
 4. Moć je Božija egzistencija (astitva).
 5. Znanje je Božija dužnost (kartavya).
 6. (To) Beskonačno Stanje Boga biva izgubljeno u beskonačnom metežu beskonačnih kontradiktornosti.
 7. Znati Boga u njegovoj beskonačnoj kontradiktornosti znači postati svestan Njegove Svesnosti Njegove Ne-Svesnosti.
 8. Da biste dosegli Bogo-stanje, (ne) činite apsolutno ništa dok činite sve.
 9. Da biste našli Boga morate sebe naći izgubljenim za sebe.
 10. Da biste bili beskonačno svesni, morate svesno izgubiti svest o sebi.
 11. Prostor je bezdan između Imaginacije i Realnosti. Evolucija svesnosti popunjava taj bezdan.
 12. Vreme je interval između vaše baš prve imaginacije i vaše baš poslednje imaginacije.
 13. Gde se imaginacija okončava Bog jeste i Božestvo počinje.
 14. Imaginacija je večna mimikrija Realnosti koja utiče na igru senki iluzije.
 15. Bog nije bilo šta shvatiljivo. On je Realnost – Svesnost – Apsolutna Svesnost – Beskonačna Svesnost.
 16. Realizacija Boga je Apsolutna Svesnost minus svest o Imaginacij. Božestvo je Apsolutna Svsnost plus svest o Imaginaciji da jeste imaginacija.
 17. Da biste večno bili u prisustvu Boga, nemojte se nikada udaljiti od Njega.
 18. Ne mojte žudeti za sjedinjavanjem sa Bogom; već težite za sjedinjavanjem sve dok ne odete onostran težnje za sjedinjavanjem, i težite jedino volji i zadovoljstvu Voljenog Boga.
 19. ‘Um može umreti. Maja može umreti.Telo umire i umire. Ali nada i žeđ nikada ne umiru.’ Tako je to kazao rob Kabir.
 20. Potpuna zaboravnost sebstva jeste da čak zaboravite da ste zaboravili.
 21. Potpuno prisećanje Boga, iskrenost u delovanju, ne činjenje bilo koga nesretnim, bivanjem uzrokom sreće u drugima, ne podavanje niskim, sebičnim, pohotnim željama, dok živite normalnim ovozemaljskim životom, može nekoga odvesti do puta Realizacije. Ali potpuna poslušnost Bgo-Čoveku toga dovodi direktno Bogu.

…..

Nisam došao da bih dao bilo šta što već nije tu. Došao sam da bih uklonio ono što Me skriva od vas. A šta je to što treba ukloniti? Nešto što je nemoguće teško. Kao što Hafiz kaže: ‘Hafize ukloni sebe jer ti jesi taj veo.’

…..

Ljubav je u suštini samo-saopštavajuća[1]; oni koji je nemaju je privlače od onih koji je imaju. Oni koji primaju ljubav od drugih ne mogu biti njeni primaoci a da na nju ne odgovore, što, samo po sebi jeste priroda Ljubavi. Istinska Ljubav je nepokorljiva i neodoljiva. Ona nastavlja da uvećava snagu i da se sama širi sve dok napokon ne transformiše svakoga koga dodirne.

…..

Neokončivi i nesamerljivi Okean Blaženstva je unutar svakoga. Nema pojedinca…koji je u potpunosti odsečen od Boga kao Okeana Blaženstva. Svaki tip zadovoljstva koji je neko ikada imao je najposle delimična i iluzorna refleksija Boga kao Anande (Blaženstva). ali zadovoljstvo, koje je traženo i doživljeno u neznanju najposle okiva duša na neokončivo produžavanje lažnog života ega i ostavlja dušu izoženu mnogim patnjama ego-života.

Zadovoljstvo iluzornog života je uporedljivo sa mnogobrojnim rekama fatamorgane koje se prividno ulivaju u okean. Božansko Blaženstvo je večno sveže, večno trajuće i neprekidno i beskrajno je doživljeno kao samo-održiva i Beskonačna radost Boga.

Budite sjedinjeni sa vašim zbiljskim Voljenim, koji je Bog kao Ananda kao Blaženstvo!

…..

Šta je Duhovnost?

To je raščinjavanje onoga što ste od davnina radili. Vi uvek razmišljate o sebičnim motivima jedenja, očuvanja svoga života i revnosnom staranja o svim svojim potrebama. Svih ovih života ste stvorili naviku da se starate o sebi, ako i najmanja stvar nije u skladu sa vašim navikama, uznemirite se. Sad, da biste raščinili sve ova sebična sputavanja, morate da činiti ono što niste činili, ili da ne činite ono što ste činili. Ono što ste uvek činili je da ste mislili o sebi, stoga sada ne smete misliti o sebi već mislite o drugima. To je ono što se naziva ljubav. Ali potreban je karakter, sabranost (eng. poise), istrajnost. SABRANOST – šta je to sabranost. To stanje uma gde vas ništa ne uzbuđuje, ništa vas ne uznemirava; samo tada možete pomoći drugima, samo tada možete druge učiniti sretnima. To je značenje LJUBAVI. Kada mislite ali NE O SEBI VEĆ O DRUGIMA.

Ako ste u Sahari i niste pili vodu četiri dana i iznenada se pojavi vlaša vode, kako ćete reagovati? Ako imate sabranost. Daćete svom saputniku da pije i nećete mariti što ćete vi umreti da bi ona živela. Ali, ako se borite i otimate za flašu, manjka vam sabranost i duhovnost. Ova sabranost je ono što vas navodi da se žrtvujete i činite druge sretnima. Na primer, uvek kažem: ISKORISTITE sve najbolje što možete. Ovde imate hranu, možete da plivate, jedrite. Iskoristite to najbolje što možete i radujte se. Nemojte govoriti da duhovnost nije uživanje u nedužnim zadovoljstvima. Ali kada putujemo na turamai tu je prašina i gladni smo, žedni i osećamo se bolesno, osećajte se isto tako sretni kao i sada. to je sabranost. Ako niste (sada) srećni, neće biti lako tada biti srećan (pod tim okolnostima); vi niste duhovni uživajući u plivanju, jedrenju itd; je li to jasno? Ne mislim na to da trebate da pravite predstavu od svoje sreće, već da se zbilja OSEĆATE SREĆNIM.

Za vas, Moj krug, sve to je u redu. Živite sa Mnom, sve ste napustili zarad Mene, te stoga vi služite Univerzum. Ali za one koji ne žive u Mojoj blizini, ova Sabranost je 100% od suštinske važnosti za duhovnost. Iznova, šta je duhovnost? SABRANOST, SAVRŠENA SABRANOST. NAJBOLJE ŠTO MOŽETE ISKORISTITE SVAKU SITUACIJU. ONAJ KO NIKOGA NE UZNEMIRAVA JE DOBAR (GOOD) ČOVEK. ONAJ KOGA NIŠTA NE UZNEMIRAVA JE BOGO-ČOVEK (GOD-MAN – igra reči ‘good’ i ‘God’).

…..

Ja sam to Jedno koji mnogi traže i samo nekolicina nađe. Nema te mere intelekta koja Me može dokučiti. Nema te količine pokore koja Me može doseći. Samo tada kada Me neko voli i izgubi svoje sopstvo u Mene sam Ja nađen.

…..

Tražite od Mene poruku iz MOGA TIHOVANJA.

Ali su tihe reči MOGA TIHOVANJA.

Tiha je Ljubav, i ljubavnik voli MOJE TIHOVANJE.

I u tišini Mi se divi u mome TIHOVANJU.

…..

Bog večito deluje u Ćutnji, neopažen, nečut, osim od onih koji doživljavaju Njegovu Beskonačnu Ćutnju.

…..

Ne izvodim čuda i neću izvesti ni jedno sve dok se ne manifestujem sa prekidom Moje Ćutnje. Tada ću izvesti Jedno Čudo čiju veličanstvenost i slavu nemožete ni zamisliti i od koga će imati koristi, ne samo oni koji su uz Mene, već celi svet, svako i sva bića u svesnosti.

…..

Nikada nisam tih. Ja večito govorim. Glas koji se može čuti u dubini duše je Moj glas…glas inspiracije, intuicije, vođstva. Onima koji su prijemčivi za taj glas, Ja govorim.

…..

Ja sam Drevno Jedno, to Jedno koje obitava u svakome srcu. Stoga, volite druge, činite druge sretnima, služite drugima čak i po cenu svoje neugodnosti – to znači voleti Me.

…..

Svet je u stanju straha i smetenosti. Niko ne zna šta će se dogoditi. Ali čekajte i videćete. Ja znam sve, sadašnjost i budućnost. Niko ne može zaustaviti rad zarad koga sam ovde da bih ga obavio. Nisam li ja Avatar? Svet će to uskoro znati i prihvatiti Me kao takvoga. Budite strpljivi. Budite smireni. Budite postojani i čvrsti kao stena u svojoj veri i ljubavi prema Meni.

…..

Moj jedinsveni doživlja Onostranog Stanja je toliko jedinstven da istovremeno doživljavam bivanje sve i onostran svega. Ja sam pesma, njene reči i njena melodija, i ja sam pevač. Ja sam muzički instrument, izvođač i slušaoc.

…..

Samo u potpunoj unutarnjoj ćutnji Istina biva pronađena. Kada je površina jezera nepokretna, ona odražava zvezde; kada je um spokojan, on odražava prirodu sopstva.

…..

Kako biste prodreli u suštinu svih bića i značenja i da biste otpustili miris tog unutarnjeg postignuća zarad vođstva i blagodeti drugih, doživljavanjem u svetu formi – istine, ljubavi, čistote i lepote – što zapravo jeste jedina igra koja ima ikakvu suštinsku i apsolutnu vrednost. Sva druga zbivanja, incidenti i postignuća, sama po sebi, nemaju nikakvu trajnu vrednost.

…..

Ja sam to Jedno koje je vazda izgubljeno i nađeno sred čovečanstva. Vaša ljubav prema sebi je ta koja Me gubi i vaša ljubav prema Meni je ta koja Me nalazi. Volite Me više od svega drugoga.

…..

Sve religije su otkrovenje jednoga Boga.

Ja ne pripadam ni jednoj religije.

Moja religija je Ljubav.

Svako srce je Moj hram.

Ima samo jedna Univerzalna Svesnost, koja funkcionoše na svim stupnjevima kreacije.

Bog jedini je realan i cilj života je biti sjedinjen sa Njime kroz ljubav.

…..

Istinsko življenje je umiranje za Boga.

Živite manje za sebe a više za druge.

Pojedinac mora umreti za svoje vlastito sopstvo da bi bio sposoban da živi u sopstvima svih drugih.

Onaj ko umre za za Boga živi zauvek.

…..

Volite druge onako kako biste voleli sebe i sve ono što je vaše.

Blagosloveni su oni čija je ljubav testirana zlom srećom.

Ljubav zahteva da se ljubavnik žrtvuje za voljenog.

…..

Ja sam Put; Ja sam cilj,

Sa autoritetom vam kaže da sam Ja Drevno Jedno.

Ako Me volite svim svojim srcem, bićete zaveka učinjeni slobodnima.

Ja sam Okean Ljubavi.

Ja sam jedini Ljubavnik.

Ja sam jedini voljeni.

Ja sam LJUBAV.

…..

Bilo da se ljudi uzdižu u vanjski svemir  ili rone do dna najdubljeg okeana, sebe će uvek naći onakvima kakvima jesu – nepromenjenima – jer nisu bili zaboravili sebe niti su se setili da upražnjavaju milosrđe opraštanja.

…..

Došao sam da posejem seme Ljubavi u vašim srcima tako da, i pored površinske raznolikosti koju vaš život u iluziji mora da doživi i podnese, osećanje Jednosti, kroz Ljubav, bude ostvareno među svim nacijama, verovanjima, sektama i kastama sveta.

…..

Slušanje nije razumevanje.

Razumevanje nije poimanje.

Poimanje nije percepcija.

Percepcija nije iskustvo.

Iskustvo nije bivanje Bogo-realizovanim.

…..

Kada se dosegne cilj života pojedinac ostvaruje:

Popravljanje svega što je pogrešno,

izlečenje svih ozleda,

ispravljanje svih grešaka,

neutralizovanje sve patnje,

relaksaciju svih težnji,

harmonizaciju svih nastojanja,

razotkrivanje svih enigmi,

i realno i puno značenje sveukupnog života –

prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

…..

Dužnost (Savršenog) Učitelja je pre svega da vas razreši i oslobodi od otrovnog zahvata Maje i potom da vam podari iskustvo (Realizaciju).

Moramo izgubiti sebstvo da bismo pronašli sebstvo; stoga je gubitak sam po sebi dobitak.

Moramo umreti za sopstvo da bismo živeli u Bogu; stoga smrt znači život.

Moramo postati u potpunosti ispražnjeni unutra da bismo bili u potpunosti posednuti Bogom; stoga potpuna praznina znači apsolutnu ponuću.

…..

Ljubav je dar Boga čoveku.

Poslušnost je dar Učitelja čoveku.

Pokornost je dar čoveka Učitelju.

 

Onaj koji voli žudi za voljom Voljenog.

Onaj koji je poslušan vrši volju Voljenog.

Onaj koji se pokorava nezna ništa do volje Voljenog.

 

Ljubav teži za sjedinjavanjem sa Voljenim.

Poslušnostteži za udovoljavenjem Voljenom.

Pokornost ne teži ničemu.

 

Onaj koji voli je ljubavnik Voljenog.

Onaj koji je poslušan je voljeni Voljenog.

Onaj koji se pokorava nema druge egzistencije do Voljenog.

 

Veća od ljubavi je poslušnost.

Veća od poslušnosti je pokornost.

Sve tri izranjaju iz, i ostaju sadržane u,

Okeanu Božanske Ljubavi.

…..

Postoje tri vrste tragaoca:

 1. Onaj koji kaže: „Znam da je Bog u meni i moram da Ga tražim i pronađem.“ Ali oni nemaju hrabrosti i njihova prerađanja se i dalje nastavljaju.
 2. Onaj koji kaže: „Znam da je Bog u meni i ja moram da Ga tražim i pronađem unutar (sebe).“ On ima hrabrosti, baca se u reku i davi se. Oseća da mu nije potreban Učitelj.
 3. Onaj koji kaže: „Znam da je Bog u meni i moram da Ga tražim i pronađem unutar moga sopstva.“ On ima hrabrosti i sluša Učitelja. Ako učitelj kaže, „Udavi se“, basciće se u reku, ali će ga Učitelj spasiti, jer je On tu.

…..

Verujte da sam ja Drevno Jedno. Nemojte u to sumnjati ni jedan jedini tren. Ne postoji za mene nikakva mogućnost da sam bilo ko drugi. Ja nisam ovo telo koje vidite. To je samo kaput koji oblačim kada vas posećujem. Ja sam Beskonačna Svesnost. Sedim sa vama, igram se i smejem sa vama; ali, istovremeno, Ja radim na svim nivoima egzistencije.

Predamnom su sveci, savršeni sveci i učitelji na prethodnim stupnjevima duhovnog puta. Svi oni su različite forme Mene. Ja sam Koren svakoga i svega. Beskonačan broj grana se rasprostire izvan Mene. Ja radim kroz, i patim u i za, svakoga od vas.

Moje blaženstvo i bekrajan smisao za humor Me održavaju u Mojoj patnji. Čudesni incidenti koji ne nastaju ni na čiju štetu olakšavaju Moje breme.

Mislite na Mene, ostanite radosni u svim svojim iskušenjima i Ja sam tu sa vama da bih vam pomagao.

…..

Iskidajte zavesu uspostavljenih ceremonija i rituala i otkrićete da sam Ja obožavani, obožavenja i obožavatelj.

Odenuti prosto obožavanje odeždom ceremonija i rituala znači izložiti Me hladnome vetru neuviđanja.

Verno voleti Bogo-Čoveka jeste istinsko obožavanje Boga. Da biste me našli ovde u Meherstanu (mesto/kuća u Hamirpuru – sever Indije), pretražite dubine svoga srca.

Mehrstana je sagrađena za Mene sa ljubavlju, ali Ja ovde jedino mogu biti nađen od strane onog Mog ljubavnika koji Me je ovde doveo u svome srcu.

Sve dok je tu srce tu je i kuća; sve dok je tu oko tu je i slika unutar kuće.

Srce čovekovo je oduvek bilo drevni hram za obožavanje Drevnoga Jedno.

Ništa nemože udomiti Drevno Jedno a da ne udomljuje ljubav.

…..

Svako može biti sretan ali se neki osećaju sretnima a neki jadnima. Oni koji stalno nešto žele se nikada neće osećati srećnima. Jad je primoran da prati željenje. Oni koji nikada ne žele za sebe već za druge, oni mogu osećati sreću. Bog koji je u svačemu i svakome, je gluv za formalne rituale, ceremonije i molitve u džamijama, crkvama i hramovima; ali ON ČUJE GLAS SRCA. Kada pomažete drugima, Bog istoga trenutka to zna i zadovoljan je. Nema te količine molitve i meditacije koja može učiniti ono što pomaganje drugima može.

…..

Mogu vam dati više, mnogo više nego što očekujete, ili možda ništa, i to ništa se može pokazati da je sve. Stoga kažem, dođite otvorenoga srca da biste primili mnogo ili ništa od Božanskog Voljenog. Dođite da biste primili ali ne toliko od Mojih reči koliko od Moje Ćutnje.

Bog čini sve i u drugom smislu ne čini ništa. Iako Bog ne čini ništa, oni koji Mu priđu sa ljubavlju i pokornošću dobijaju sve što je važno u duhovnome carstvu.

…..

Moja poruka onima koji Me vole i veruju u Moj život jeste da zarad toga da bi utekli ovoj kosmičkoj iluziji i da bi realizovali i dosegli vrhovnu Realnost, moramo se povinovati sledećemu:

Prvo i najvažnije: naša potpuna pokornost Bogo-Čoveku, u kome Bog razotkriva Sebstvo i Svojoj punoj slavi, Svoju Beskonačnu Moć, Svoje nedokučivo Znanje, Svoje neispoljivo Blaženstvo, i Svoju večnu Egzistenciju.

…..

Nemojte brinuti ni o čemu. Nastavite da konstantno mislite o Meni. Ja sam to Jedno jedino koje egzistira, Jedno jedino koje je važno.

Nemojte brinuti, volite Me više i više. Držite se čvrsto Moga daamana (pp. rub haljine) kroz bilo kakva iskušenja i probleme da prolazite.

Mislite o Meni više i više i sve vaše brige će u smanjiti do ničega, jer one zbilja jesu ništa; i Moja volja deluje tako da bi se ovo probudilo u vama i u svima.

Ako baš o nečemu morate da birnet, neka to bude kako da me se konstantno prisećate. To je briga vredna utrošenog vremena jer će ona dovesti do kraja briga. Stoga birnite o tome da Me ne zaboravite.

Učinite najbolje što možete – potom nemojte brinuti!

Budite sretni u Mojoj Ljubavi

…..

Istinska sreća leži u činjenju drugih sretnima. Istinska želja je ona koja vas vodi kako biste postali savršeni da biste mogli da druge učinite savršenima. Istinski cilj je onaj koji nastoji da učini da drugi postanu Bog tako što ćete prvo vi sami doseći Božestvo.

……

Strpljenje je nateža stvar u životu, jednom kad njime ovlada, čovek će steći majstorstvo nad svim problemima. Strpljenje se, drugim rečima, može nazvati snagom istrpljivanja tokom izostanka željene stvari ili stanja. Kaže se da je smrt najgora stvar u životu, ali, zapravo, strpljenje je često gore od smrti.

Neko će pre želeti smrt od strpljenja kada je strpljenj na teškim iskušenjima. Strpljenje je životna snaga. To je duhovna snaga i najveća je vrlina koju neko može imati; jer ona jeste krst; i stoga onaj koje strpljiv je raspet. I, kao što i vaskrsenje usleđuje nakon raspeća, tako i sav uspeh i radost moraju uslediti za teškima trenucima strpljenja.

…..

Tražite ali ne da posedujete bilo šta već da predate sve. Služite druge sa razumevanjem da u njima, vi služite Mene. U potpunosti se prepustite[2] Mojoj Volji i Moja volja će biti vaša. Neka ništa ne uzdrma vašu veru u Mene i sve vaše vezanosti će biti otresene.

…..

Babin Poziv je Božiji Glas.

Eru za erom, kada fitilj Ispravnosti skoro sasvim sagori, Avatar iznova dolazi da ponovo zapali baklju Ljubavi i Istine. Eru za erom, sred buke dezuorganizacije, ratova, strahova i haosa, odzvanja Avatarev Poziv:

„Svi Dođite Meni.“

Vreme je došlo i Ja ponavljam Poziv i pozivam sve da Mi dođu.

Naglašavao sam to u prošlosti, reći ću vam to sada i opet eru za erom zauvek ću to ponavljati, kako biste vi odbacili svoj ogrtač života i realizovali Egzistenciju, koja većito jeste vaša.

Imam samo jednu Poruku da dam i Ja je ponavljam eru za erom, jednome i svima: VOLITE BOGA.

…..

Ne živite u ignorantnosti. Nemojte traćiti svoj dragoceni ljudski vek u razlučivanju i prosuđivanju bližnjih, već naučite da težite za ljubavlju Božjom. Čak i usred vaših svetovnih aktivnosti, živite samo da biste otkrili i realizovali svoju istinsku istovetnost sa vašim voljenim Bogom.

Budite čisti i jednostavni, volite sve jer svi jesu jedno. Živite iskrenim životom; budite prirodni i iskreni sa sobom.

…..

Budući da MAJA stvara efekte ona prikazuje stvari koje zbilja ne postoje, ona će učiniti sve – uključujući Moje zdravlje, telo, energiju, reči i obećanja – da idu protiv Mene i to će automatski testirati veru Mojih ljubavnika. Ali jedina stvar kojoj se MAJA ne može suprotstaviti je Moj rad, jer je MAJA  sama po sebi srestvo ostvarenja rezultata Moga rada.

MAJA budući da je Moj instrument za ostvarenje Moga rada, mora da učini najviše što može da bi ostvarila najviše moguće rezultate ovoga rada.

Kako MAJA ima egzistenciju jedino u ne-egzistenciji, ona će na kraju odstupiti jednoj i jedinoj Realnosti koja jeste Bog. Tako će se Bog manifestovati u Svojoj slavi.

Želim da se svi Moji ljubavnici odbrane od trikova MAJE i čvrsto se drže Moga daamana (doslovno – rub haljine).

…..

Dozvoljavam vegetarijancima da se pridržavaju svog načina ishrane, i ne-vegetarijancima da jedu meso, ribu, itd. Ne mešam se ni u jednu religiju i svima dopuštam da slede neometano svoja vlastita verovanja. Kada se sučele sa ljubavlju prema Bogu, ove izvanjske ceremonije nemaju nikakvu vrednost. Ljubav prema bogu automatski i sasvim prirodno rezultira u samo-poricanju (pp. poricanju svog nižeg sopstva), mentalnoj kontroli i poništavanju ega, bez obzira dali ljubavnik sledi ili odbacuje ova izvanjska usvajanja.

…..

Odrecite se ovoga sveta;

Odrecite se narednoga sveta;

Odrecite se želje za Bogo-realizacijom;

I odrecite se ovoga osećaja odricanja!

…..

Ponos i bes, pohlepa i pohota su svi različiti od potreba. Možete misliti, „Potrebno mi je sve to što želim,“ ali je to greška. Ako ste žedni u pustinji, ono što vam je potrebno je čista voda, a ne limunada.

…..

Samo Dnyan (Znanje Sopstva) može učiniti da realizujete da sam Ja bliži nego što ste vi vašem vlastitom sopstvu. Najbliže vašoj viziji su vaše oči, kojima vidite sve što je oko vas. Pa ipak oči, koje su instrument za viđenje svega, ne vide same sebe. Morate da držite ogledalo pred sobom da biste mogli da vidite svoje oči. Stoga, da biste videli svoje unutarnje Sopstvo, morate držati ogledalo Dnyana pred sobom – i samo Baba vam može dati to ogledalo.

…..

Moji ljubavnici nalikuju nekome ko se toliko divi lavu da ga drži u svome domu. Ali popšto se plaši lava, drži ga u kavezu. Prema Meni se odnosite kao prema tom lavu. Tu je ljubav, tu je divljenje, hranjen sam ljubavlju ljubavnika. Ali držan sam odvojen od ljubavnika koji se sam ne baca u kavez da bi postao hrana lava ljubavi, da bi u potpunosti bio pojeden kroz svoju ljubav prema Voljenom.

…..

Samo mudrim primenjivanjem mentalne kontrole čovek se može uzdići iz strasti u mir, iz sputavanj u slobodu i od životinjske naravi u čistotu.

…Najpraktičnija stvar koju možete učiniti u svetu je da budete duhovno nastrojeni. Za to nije potrebno nikakvo posebno vreme, mesto ili okolnosti. To ne znači da se to neminvno tiče bilo čega što je izvan puta nečijeg svakodnevnog života i svakodnevne rutine. Nikada nije prekasno niti prerano da budete duhovni.

To je samo jednostavno pitanje da li imate ispravnu sklonost prema trajnim vrednostima, promenljivim okolnostima, događajima koje možete izbeći, i osećanju neizbežnosti. Duhovnos nije niti ograničena na, niti pak može bito ograničena, od strane bilo koga ili bilo čega, bilo gde, bilo kada. Ona svo vreme pokriva sveukupni život.

…..

…Činite onako kako vam Ja to kažem i ostalo ostavite Meni…ali činite kako kažem…Vi…ste jedna od Mojih stena na koje se mogu osloniti. Mogu vam definitivno obećati da ćete uvek biti blizu Meni sve dok ne postanete jedno sa Mnom.

…Šta još želite…? Čega još pa tu ima da se želi…? Ne govorim vam puno, jer je to samo-shvatljivo (pp. sopstvom to možete shvatiti). Vi to znate…to je unutra…

…..

IMAJTE NADE – došao sam da vam pomognem u osvajanju jedine Pobede nad svim pobedama, da pobedite sebe.

…..

Bog ne čita ono što vaše pero piše.

On čuje ono što vaše srce peva.

…..

Ja sam Gospodar Univerzuma i rob ljubavi Mojih ljubavnika.

…..

Bog jedini je Realan, sve drugo je samo iluzija.

…..

Ne tražite od Boga novac, slavu, moć, zdravlje ili decu već tražite Njegovu Milost i ona će vas odvesti do Večnog Blaženstva.

…..

Imam jedino Ljubav da dam i sve što želim je ljubav.

…..

Želim da Me svako od vas učini svojim kao što vi već večno jeste Moji.

…..

Mase koje nastoje da dosegnu Istinu sledeći ceremonije i rituale su, kako to i jeste, u teretnom vozu koji biva zadržan na neodređeno vreme na brojnim stanicama. Oni koji iskreno i posvećeno meditiraju na Boga ili posvete svoj život služenju čovečanstvu su, kako to i jeste, u običnom vozu koji se zaustavlja na svakoj stanici prema redu vožnje. Ali oni koji žude za društvom U-Istini-Realizovanoga Učitelja i izvršavaju Njegova naređenja sa punom predanošću i verom su, kako to i jeste, u specijalnom vozu, koji će ih odvesti do cilja za najkraće moguće vreme, bez zaustavljanja na usputnim stanicama.

…..

Nemojte da izgubite srce već Me držite u svome srcu i zapamtite da sam Ja uvek sa vama.

…..

Ljubav može da dosegne ono što intelekt nemože da pojmi.

…..

Postoji obeshrabrujući rascep između onoga što čovek jeste i onoga kako on želi da (pojavno) izgleda da jeste. Kada licemerstvo stupi na scenu,  stvara daleko veći haos unutar nečije vlastite psihe nego u vanjskim sferama. Šteta koja se može uočiti u vanjskim sferama je velika, ali šteta koja se ne može uočiti u duhovnim ravnima je nesamerljiva.

Istina o nečijoj vlastitoj percepciji i realizaciji je jedini put kojim se za unutarnje duhovno biće može ponovo uspostaviti celovitost. Ni na koji drugi način čovek ne može da postigne oslobađanje od lanaca koji okivaju ograničeni ego-um za kolosalnu kosmičku iluziju koja od njega skriva večiti izvor Božanskosti unutar (njega).

…..

Koliko hrišćana sledi Hristovo učenje da okrenu drugi obraz ili da vole susede kao sebe?

Koliko muslimana sledi Mohamedov nalog da se drže Boga iznad svega drugoga?

Koliko hindusa nose baklju ispravnosti po svaku cenu?

Koliko budista žive životom čiste samilosti koji je izložio Buda.

Koliko zaratrustrijanaca misle ispravno, govore ispravno i delaju ispravno?

…..

Sve što od vas tražim je da Me volite najviše i da Me poslušate svo vreme. Znajući da je za vas nemoguće da Me poslušate onako kako bi to trebalo, Ja vam pomažem da svesrdno iznesete sve ono što sam od vas zatražio da učinite neprestano vam skrećući pažnju na važnost poslušnosti.

Kada vi uradite ono što Učitelj kaže, odgovornost pada na onoga koga ste poslušali, čak i onda ako set nevoljno poslušali.

Možete ostaviti svoj ume Mojoj brigi prisećajućči Me se ili ponavljajući Moje ime u tišini što češće možete.

Želim da ostenete neuznemireni i nepotreseni bilo kojom silom životnog toka, jer bilo kakve da su okolnosti, i one su takođe ono što sam Ja sam kreirao.

…..

Večiti Pruducent

Uživam u igrama, ponajviše kriketu, igranju klikera, puštanju zmajeva, i takođe u slušanju muzike, mada to mogu da činim samo u retkim prilikama. Od vremena nezapamćenih, igrao sam se sa Majavičkim univerzumom i ovo uživanje u igranju i dalje opstaje. Ponekad gledam filmove (naročito komedije) i uživam u Svome realnom stanju bivanja Večitim Producentom neizmernog, stalno menjajućeg, neokončivog filma nazvanog univerzum. Takođe nalazim opuštanje slušajući smešne priče, svo vreme bivajući svestan humora koji se nalazi u aspektima duše, koja je izvor beskonačne moći i slave, a koja je učinjena da se oseća tako bespomoćno u svojim ljudskim okovima ignorantnošću koja izranja iz njenih raznovrsnih formi dualnosti…

Želim da ostanete neuznemireni i nepotreseni snagom životnog toka, jer, bilo kakve da su okolnosti i one su takođe deo Moje kreacije. Sve dok ne postanete poput prašine, ne možete realizovati Boga. Ali, prvo, morate postati poput stene, jer nemožete smesta postati prašina.

…..

Božija Istina ne može biti ignorisana. Budući da je čovek ignoriše, nesamerljiva neželjena reakcija biva stovrena i svet nalazi samoga sebe u kotlu patnje putem mržnje u suprotstavljenim ideologijama. Najposle, kada plima patnje preplavi, Bog se iznova manifestuje u ljudskoj formi da bi vodio čovečanstvo do razaranja njegovoga samo-stvorenoga (pp. u lažnom sopstvu stvorenoga) zla i ponovnog njegovog utemeljivanja na Putu Istine.

…..

Niko ne pati uzalud jer je istinska sloboda duhovna sloboda i patnja su lestvice (koje vode) ka njoj. Čovek neznajući pati za Boga a Bogo-Čovek znajući pati za čoveka.

…..

Sreća Bogo-realizacije je cilj sveukupne Kreacije. Zbiljska sreća koja dolazi kroz realizovanje Boga je vredna sve fizičke i mentalne patnje u univerzumu. Tada, sva patnja kao da nije ni postojala. Sreća Bogo-realizacije je samo-održiva, večito sveža i neiscrpna, neograničena i neopisiva; i upravo zarad ove sreće je svet izronio u egzistenciju.


[1] self-comunicating – komunicira od sopstva sopstvu

[2] resigned – pomiriti se sa sudbinom