Molitva Pokajanja

Kajemo se, O Bože najmilosrdniji; zbog svih svojih greha; zbog svake misli što lažna ili nepravedna ili nečista beše; zbog svake reči izgovorene što izgovorena nije smela biti; zbog svakog dela počinjenog što počinjeno nije smelo biti.

Kajemo se zbog svakog dela i reči i misli potaknutih sebičnošću, i zbog svakog dela i reči i misli potaknutih mržnjom.

Naročito se kajemo zbog svake pohotne misli i svakog pohotnog čina; zbog svake laži; zbog sveukupnog licemerja; zbog svakog datog a ne ispunjenog obećanja, i zbog svake spletke i klevete.

Takođe se najposebnije kajemo zbog svakog postupka koji donese propast drugima; zbog svake reči i dela što drugima bol naneše; i zbog svake želje da druge bol zadesi.

Molimo da nam oprostiš u Svojoj neograničenoj milostivosti, O Bože! sve grehe koje počinismo, i da nam oprostiš naš neprestani neuspeh da mislimo i govorimo i postupamo u skladu sa Tvojom Voljom.