Artiji

Svako jutro i veče u 7h prvo se recituju tri molitve, Parvardigar, Molitva Pokajanja i MolitvaBabine Ljubavnike pa potom sledi jedna od tri molitve na Hindiju ili guđaratau i na kraju jedna od dve Molitve na Engleskom jeziku.