Beskonačna Inteligencija - Beskonačno

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je Okean Uma;

talasi u Okeanu su misli

a talasi ne staju

dok doživljava „Sebe“ („Svoju“ imaginaciju)

kroz svaku kap.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA uključuje svaki aspekt inteligencije,

a BESKONAČNI UM uključuje svaki aspekt uma.

Okean Inteligencije i Uma je Beskonačno „Jastvo„,[1]

a u „Svom“ Beskonačju „Njegova“ Beskonačnost egzistira kao:

Prvo – Jedno Univerzalno Beskonačno Lažno „Ja“ (Okean)

bez mentalnog, suptilnog i grubog tela, koje izjednačuje (obrazuje)

Univerzalni Lažni Besformni Ego (Išvar).

Drugo – Bezbrojna individualna lažna „ja“ (kapi)

bez mentalnog, suptilnog i grubog tela, koja izjednačuju (obrazuju)

individualni lažni besformni ego.

Ovaj Individualni lažni besformni ego

ne može doživeti BESKONAČNU NTELIGENCIJU

niti mentalni, suptilni i grubi svet;

„on“ opstaje u latentnosti bez mentalnog, suptilnog

i grubog tela (nestvorena kap).

Treće – To jedno individualno ograničeno lažno „ja“ (stvorena kap)

sa nepotpunim grubim, suptilnim i menatalnim telom

obrazuje kamenu pa do životinjske forme

koje su sadržane u Univerzalnom Lažnom „Ja„.

Četvrto – To jedno individualno ograničeno lažno „ja“ (u potpunosti stvorena kap)

sa potpuno razvijenim, grubim, suptilnim i mentalnim telom

je ljudski um koji je puki delić

Univerzalnog Beskonačnog Lažnog „Ja“ (Okeana).

Individualno ograničeno lažno „ja“ postaje ograničeno

zbog medija grubog, suptilnog i mentalnog tela

kroz koja postupno doživljava

beskonačnu imaginaciju.

Ova imaginacija mora biti shvaćena kao takođe ograničena

zbog ograničenih medija

korišćenih da je dožive (imaginiraju).

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli lažljivo,

„Ona“ je u stanju Lažnog Uma,

odnosno u Lažnom „ja“ stanju.

Tako BESKONAČNA INTELIGENCIJA obitava u svakom individualnom

lažnom ograničenom umu i u grubom, suptilnom i mentalnom telu istoga.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Jastvo“ kao lažni um

uzrokovan procesom lažnog mišljenja, tada je

grubo svesno ljudsko biće s grubim sanskarama,

ili je ekstra-normalno svesna

kao suptilno ili mentalno svesni čovek[2]

sa suptilnim ili mentalnim sanskarama.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Jastvo“

kao Realni Univerzalni Beskonačni Um (slobodan od sanskara)

ima Realno Iskustvo „Svog“ vlastitog Bitka[3] (Duše).

Realnog „Ja„, Realnog Ega.


[1] is the Infinite Itself – jeste Beskonačno (Samo) po Sebi (Atma)/Svoje vlastito Realno Sopstvo; no može se čitati i kao – Beskonačno „Jastvo“ (Vlastito Realno Sopstvo), „Beskonačno“ je ovde pridev a u prvom slučaju je imenica; pak ovde je „Jastvo“ (vlastito Sebe, Atma, itd) imenica a u prvom slučaju povratna zamenica Sebe, VlastitoSebe, Sebstvo, ili po Sebi

[2] human – ljudsko (ljudov), ovde prevedeno kao čovek; inače je tom reči prevođena engl. reč „man“;

[3] of Its own Being (Soul) –  o „Svom“ vlastitom Biću/bivstvu/Bivstvujućem/Bitku (Duši/Duh)