Serija 3.

Serija 3. Realizacija Senke sa Beskonačnim Sopstvom

kao Obična i Ekstra-obična Osoba