Serija 10.

Serija 10. Išvar, Imaginacija i Mislenje