Stvarno rođenje i stvarna smrt

Postoji jedno stvarno rođenje i jedna stvarna smrt. Rođeni ste jednom i stvarno umirete samo jednom.

Šta je stvarno rođenje?

To je rođenje „kapi“ u Okeanu Stvarnosti. Šta podrazumeva rođenje „kapi“ u Okeanu Stvarnosti? To je silazak individualnosti, nastale od nedeljivosti uz pomoć titraja prve naj-konačnije svesti, koji je Neograničeno prožeo spoznajom ograničenja.

Šta podrazumeva stvarnu smrt?

To je svest oslobođena svih ograničenja. Sloboda od svih ograničenja je stvarna smrt: to je zapravo smrt svih ograničenja: to je oslobođenje. Između stvarnog rođenja i stvarne smrti, ne postoji stvarnost koju čine takozvana rađanja i umiranja.

U prelaznom periodu poznatom kao rađanja i umiranja zapravo dolazi do toga da se ograničenja svesnosti postepeno troše, sve dok ona (svesnost) ne bude slobodna od ograničenja. Naposletku, svesnost, sasvim slobodna od svih ograničenja, večno doživljava neograničenu Stvarnost. Stvarno umiranje jednako je stvarnom življenju. Stoga naglašavam: Umrite za Boga i živećete kao Bog.