Kako umaći iluziji

Danas je moja poruka, onima koji me vole i veruju u moj život, da u nameri da umaknemo kosmičkoj iluziji moramo da se pridržavamo sledećeg:

Prvo i najvažnije, potpune predanosti Bogo-čoveku u kome Bog otkriva Sebe u Svojoj potpunoj slavi, Svpjoj beskonačnoj moći, Svom nedokučivom znanju, Svom neizrecivom blaženstvu i Svom večnom bivanju.

Kada potpuna predanost ne bi bila moguća, onda jedno ili nešto od sledećeg, ako se verno sprovodi, može da osvoji milost od Boga:

1) Svesrdna ljubav prema Bogu. Žeđ da se On vidi, žudnja da se On spozna, i goruća čežnja za sjedinjenjem sa Njim, čine ovu sve-ništeću ljubav zbog koje ljubavnik napušta sve, uključujući i sebe.

2) Stalno druženje sa svecima i onima koji vole Boga i svesrdno služenje njima.

3) Čuvanje uma od iskušenja požude, gramzivosti, gneva, mržnje, moći, slave i nalaženja mana.

4) Apsolutno i potpuno spoljašnje odricanje, pri čemu čovek napušta svakoga i sve, te se u osami posvećuje molitvi, postu i meditaciji.

5) Život u svetu, a opet praktikovanje potpunog odricanja. To znači, obavljanje svih svetovnih dužnosti bez vezivanja, znajući da je sve iluzija i da je jedino Bog stvaran, radeći čistog srca i jasnog uma i živeći životom povučenosti usred intezivnog delanja.

6) Nesebično služenje. Onaj ko praktikuje nesebično služenje, ne misli na sebe već na sreću drugih, služi drugima bez razmišljanja o dobiti i nagradi, nikada ne dopušta da bude razočaran ili uznemiren, te sa svim mukama i tegobama izlazi na kraj vedro i žrtvuje svoje dobro radi dobra drugih ljudi. To je život nesebičnog radnika.