Ljubavnik i Voljeni

Voljeni Bog je u svemu.

Šta je onda dužnost ljubavnika?

Da usreći Voljenog ne štedeći sebe. Ne premišljajući o sopstvenoj sreći, ljubavnik treba da ugađa Voljenom. Onaj ko voli Boga treba da ima samo jednu misao, a to je kako da usreći Voljenog.

Dakle, ako prestanete da mislite na sopstvenu sreću, zaista ćete igrati ulogu Božijeg ljubavnika jer je Voljeni Bog u svemu.

Međutim, ako dok usrećujete druge, imate i delić misli o sebi, to onda nije ljubav već naklonjenost. Njome ste skloni da tražite sreću za sebe dok usrećujete druge.

Na primer: 1) Muževljeva naklonjenost svojoj ženi. Muž želi da usreći ženu, ali dok to čini on misli i na svoju sreću; 2) Majčina naklonjenost svom detetu. Majčina sreća proističe iz ove naklonjenosti upravo zbog pružanja i traženja sreće za svoje dete.