Kako voleti Boga

Najpraktičniji način da volimo Boga je da volimo svoje bližnje. Ako saosećamo sa drugima isto kao što saosećamo sa nama bliskim, mi volimo Boga.

Ako se, umesto da uviđamo greške kod drugih, zagledamo u sebe, mi volimo Boga.

Ako umesto da otimamo od drugih da bi smo pomogli sebi, otimamo od nas samih da bi smo pomogli drugima, mi volimo Boga.

Ako patimo zbog patnji drugih i srećni smo zbog njihove sreće, mi volimo Boga.

Ako, umesto da brinemo o svojim nevoljama, mislimo da smo sretniji od mnogih, mi volimo Boga.

Ako strpljivo i zadovoljno podnosimo svoju sudbinu, prihvatajući je kao Njegovu Volju, mi volimo Boga.

Ako shvatimo i osetimo da je najveći čin posvećenosti i obožavanja

Boga da ne povredimo ili ne nanesemo bol nijednom Njegovom stvorenju, mi volimo Boga.

Da bi smo voleli Boga onako kako Ga treba voleti, moramo da živimo za Boga i umremo za Boga, znajući pri tom da je cilj života voleti Boga i otkriti Ga kao naše vlastito sopstvo.