Nesvesno beskonačno "ja"

Zbog Prvobitnog Lahara (hira) Nesvesno Beskonačno „ja“ istovremeno se suočilo sa: 1) Svešću, 2) „Ko sam ja“ i 3) Iluzijom; – i ispoljilo se u bezbrojnim konačnim „ja“ i reklo, „ja sam kamen“ – „ja sam metal“ – „ja sam biljka“ – „ja sam crv“ – „ja sam riba“ -„ja sam ptica“ – „ja sam životinja“ – „ja sam čovek“ – „ja sam žena“ – „ja sam telo“ – „ja sam energija“ – „ja sam um“ -.

Kada Iluzija iščezne, Beskonačno „ja“, uz zadržanu Svest, kaže: „Ja sam Bog.“