Bog

Na stupnju nižem od ljudskog, neznatna svest lažnog sebe ili lažnog „ja“, stara se o svrsi evolucije. U ljudskom obličju evolucija svesti je dovršena i svest postaje potpuna. Ljubav se po prvi put aktivno uključuje u igru. Kako ljubav sve aktivnije i potpunije igra svoju ulogu, lažno „ja“ počinje sve više da iščezava. Konačno, kada je u zenitu, ljubav potpuno poništava lažno „ja“. Odatle proishodi da i ljubavnik i ljubav nestaju na oltaru Voljenog. Niti ljubavnik ostaje zaljubljen, niti ljubav gospodari ljubavnikom: cilj je postignut. Voljeni je ovladao svojim sopstvom: ne postoji ništa osim Voljenog: sve ostalo je iščilelo.