O tri različita vida Najvišeg Stanje

Kada čovek stigne do cilja Puta, za njega se kaže da je u stanju Večnog Znanja, Blaženstva i Moći Najvišeg. Ovo troje – Znanje, Blaženstvo i Moć su različiti vidovi Najvišeg.

Za postizanje stanja Najvišeg, ucrtana su tri različita puta: to su Bakti, Dnjan i Karma. Aspirant mora da pro|e kroz tri osnovna stadijuma: grubi, astralni i mentalni.

1.  Onaj ko prihvati Bakti Margu i dosegne astralni nivo svesti, na kratko vidi Večnu Radost. Kada do|e do mentalnog nivoa, direktno uživa u ovoj Radosti. Ipak, ne postaje jedno sa njom. To jest, uživa u “Blaženstvenom” vidu Najvišeg, ali nije i sam Blaženstvo.

2.  Onaj ko prihvati Karma Margu, delimično vidi Večnu Moć u astralnom nivou i po dostizanju mentalnog nivoa postaje Mahatma.

3.  Onaj ko po dostizanju astralnih i mentalnih nivoa prihvati Dnjan Margu, stiče iskustva koja pripadaju aspektu Znanja Najvišeg.

U gore navedenim objašnjenjima videćete da, iako ova tri puta vode istom Cilju, oni koji slede različite staze sve do mentalnog nivoa dobijaju različita iskustva ili vide različite vidove Najvišeg i ne može se reći da su stigli do Cilja. Kada uz pomoć Savršenog Učitelja čovek postigne Cilj, za njega se kaže da je jedno sa Blaženstvom, Znanjem i Moći zajedno.

Meherova poruka : Vol. II, Br. 7, juli 1930., str. 7-8