Četrnesto Poglavlje

ČETRNAESTO  POGLAVLJE

Poslednje  objave

Kada napustim svoje telo, ostaću

u svima koji me vole. Ja nikad ne mogu umreti.

—MEHER BABA, navedeno u Pardomovom Bogočoveku

Možda Meher Babine izjave o svojoj božanskosti mogu da budu potvrđene jedino intuicijom nekog prijemčivog srca. Sve i da je tako, njegovo fizičko umiranje pobudilo je dalja pitanja. Je li Bog umro? Šta je sa Babinim obećanjem da će prekinuti svoje Ćutanje? Može li se smatrati da je Baba još uvek dejstvujući Učitelj? Takva pitanja pomažu da se priroda Babinog metoda posle 1969. godine tačnije odredi. Imajući u vidu da bi o tome moglo da se napiše na hiljade stranica, dopustite mi da ovde izložim neke ključne izvode i neka oprezna tumačenja.

Smrt i prelazak

Bez ikakve sumnje, smrt Mervana Š. Iranija 31. januara 1969. izazvala je šok kod njegovih sledbenika, iako je njegovo telo već bilo teško bolesno. Ali, za Meher Babu to nije bilo iznenađenje. Kao što je sačuvano u Porodičnim Pismima iz Indije tokom 1968. godine i sažeto od strane dr. H. P. Baruče,1 Baba je izneo mnoge prikrivene nagoveštaje predstojećeg prelaska. Kao što je rekla Babina sestra: „Kada se osvrnemo unazad, vidimo da nas je voljeni Baba pripremio i dao mnoge nagoveštaje koji se sada jasno ocrtavaju u svetlu tog Događaja.“2

Meher Baba: Učitelj koji još uvek deluje?

Iako je u skladu sa sveznanjem, Babina očigledna upućenost u tačno vreme i način svoje fizičke smrti mogla bi da se očekuje čak i da je on bio samo jedna umereno napredna duša. Za duhovnog tragaoca je daleko važnija Babina sposobnost da deluje kao lični Učitelj nakon napuštanja tela.

Prihvativši da je Meher Baba Avatar ovog doba, njegov metod ostaje suštinski nepromenjen, jer Avatar može da se lično zauzme oko vođstva mogućih učenika bilo da je u telu ili izvan njega. Iz Meher Babinih objašnjenja sledi da se Bog kao Avatar privremeno oslobodio jake patnje i žrtvovanja napuštajući fizičko telo. Ali, njegova uloga Učitelja nad Učiteljima nije prekinuta, baš kao što se ni beskonačno ne može ograničiti.

Ja nikada nisam rođen. Nikad ne umirem. 3 Iako sam svugde večno prisutan u svom besformnom Beskrajnom stanju, s vremena na vreme preuzimam formu. To preuzimanje forme i njeno napuštanje nazivaju se mojim rođenjem i smrću. U tom smislu ja sam rođen i [u tom smislu] umirem kad je moj univerzalni rad dovršen.4 A ipak, ja nikad ne umirem. Uvek sam Drevno Jedno. Svi treba da upamtite da je jedino Bog stvaran, sve ostalo je iluzija.5

Ljudi uopšte uzevši ostaju ravnodušni kad sam prisutan među njima. Bolje me razumeju i više uvažavaju nakon što napustim svoje telo. To tako biva svaki put kad dođem.6

Kada sam o ovom pitanju raspravljao sa Babinim indijskim mandalijima 1972. godine, oni su ponavljali isto u vezi sa Babinom stalnom ulogom. Adi K.Irani je rekao: „Ukoliko je Bog dostupan čitavom čovečanstvu u svako doba dana i noći, podrazumeva se da mu je dostupan i Avatar. … Jedina razlika je u tome što nam on više ne pruža priliku da uživamo gledajući njegovo fizičko telo. Sve drugo ostaje isto.7 Avatar nikada ne umire. On živi neprekinuti Božiji život u kreaciji i izvan nje i predstavlja jedinu večnu sponu između Boga i čoveka.“8

Slično je potvrdio i Eruč Đesavala: „Isto je i sa suncem koje se nikada ne rađa i nikada ne zalazi. Utisak da se ono kreće dobijamo usled toga što ga posmatramo sa Zemlje koja se okreće. Na isti način, u ciklusima vremena, svest katkada ugleda silazak Avatara, ali Avatar je zapravo uvek prisutan.“9

Zamoljena da kaže nešto na istu temu, Maniđa Irani je takođe potvrdila stalnu prisutnost Babe kao Učitelja:

Bog uzima ljudsku formu da bismo mi mogli bez teškoća i opipljivo da izrazimo našu ljubav prema njemu. … Babinim odbacivanjem tela ništa se suštinski ne menja.

Na primer, Baba je za sebe rekao da će, čak i sto godina pa i više nakon što odbaci telo, njegova prisutnost biti tako snažna da će oni koji ga vole (kao i svi ostali) imati od toga duhovne koristi. Jedino što ga sada ne vidimo, ali sve je isto kao da je i dalje ovde. I, još stotinu godina vi dobijate istu onu blagodat, istu onu snagu, istu onu ljubav, isti intenzitet svega kao i kada je bio fizički prisutan; a nakon toga, sve to postepeno iščezava, sve dok ne dođe doba kada su njegovo prisustvo i fizički dolazak ponovo neophodni. Upravo zbog toga je Baba stalno ponavljao: „Držite se, držite se mog damana.“10

Kako je Meher Baba objasnio, Avatar u razdoblju između njegovih fizičkih inkarnacija prenosi najoperativnija zaduženja na pet dejstvujućih Savršenih Učitelja. Na taj način, Baba se oslobodio uobičajene mehanike u izvršavanju sveopštih duhovnih poslova. Međutim, njegove izjave jasno ukazuju da je Avatar dos­tupan revnosnim aspirantima koji ga traže u bilo kom trenutku u istoriji. Meher Baba kao Avatar zadržava punu svest o položaju svakog učenika, i spreman je da pruži vođstvo kad god je to neophodno.

Ponovno razmatranje Meher Babinog manifestovanja

Istorijski gledano, fizička smrt Avatara, koja se događa kao i kod svakog smrtnika, nepovoljno je uticala na veru kolebljivijih učenika. U mnogim sledbenicima u dotično doba, svetovna smrt Krišne, Bude, Isusa ili Muhameda izazivala je nedoumice i pometnju.

Možda i više nego što se Isus trudio da pripremi svoje učenike za njegovo raspeće, Baba je pružio i jasna i prikrivena obaveštenja o budućim događajima. Godine 1954. dao je poduže izlaganje, „Konačnu Objavu“, u kojem na dramatičan način iznosi da će doći do uništenja tri četvrtine sveta, da će čudna bolest napasti moje telo, da ću trpeti poniženje, da ću prekinuti moje ćutanje i izgovoriti jednu Reč, Reč nad rečima, da ću biti veličan i slavljen, i da ću na kraju ostaviti svoje telo kada budem uboden u leđa. . . .11

Posle te zaprepašćujuće objave, Baba je napomenuo da su moji ljubavnici i ostali bili zbunjeni, nastojeći da na različite načine protumače moje reči. 12 Kasnije je objasnio da kad god nešto kažem, ja naravno koristim svoj vlastiti ‘’jezik’’, i ma šta da kažem to je istina. Ali, moj ‘’jezik’’ je takav da niko ne može da razume ili pojmi fundamentalno značenje onog što kažem.

Pojašnjavajući svoju Konačnu Objavu, Baba je izdvojio dva predviđanja koja se mogu shvatiti, dva koja ne mogu, i tri koja su na mom vlastitom ‘’jeziku’’ i istodobno na vašem.13

Babino telo je zaista napala „čudna bolest“, koju nisu uspeli da razjasne ni nekolicina nadležnih lekara. Slično tome, i Babino „poniženje“ može doslovno da se protumači.

Suprotno tome, predskazanje „da će mu zabiti nož u leđa“ i da će „tri četvrtine sveta biti razoreno“ verovatno se ne mogu uzeti zdravo za gotovo, pošto su izrečena na Babinom „jeziku“ a ne na našem.

Baba je nagovestio da se tri preostala predskazanja, u vezi sa prekidom njegovog Ćutanja, njegovom slavom i odbacivanjem tela mogu na nekim nivoima razumeti, a na nekima ne. Zanimljivo je da su baš ove izjave stvorile najveću pometnju kod Babinih Ijubavnika posle njegove fizičke smrti. O tim tajnovitim stvarima Baba je rekao: Samo ispunjenje događaja može da vam, u svoje vreme, otkrije smisao onoga što je rečeno na mom vlastitom ‘’jeziku’’.14

Meher Babina upozorenja

Ova knjiga nema za cilj da raspliće avatarske misterije. Kakvo god da je intelektualno tumačenje Konačne Objave, Meher Baba je svojim predviđanjima pridao praktična značenja.

Svaki put iznova, Baba je upozoravao svoje ljubavnike na predstojeće događaje koji će iskušavati njihovu veru, kada će morati da ulože naročite napore da se drže njegovog damana, u vreme kada on bude naizgled ponižen.

U Isusovo vreme izrekao sam mnoga upozorenja, pa ipak niko nije mogao unapred da shvati neophodnost mog raspinjanja na krst.15 Činjenica je da će se u fazi mog poniženja okolnosti tako udesiti da nećete biti svesni da vam je moj daman iskliznuo iz ruku. U to vreme čak možete smatrati da imate puno pravo da me napustite. Međutim, ukoliko osećate da to ne bi trebalo da se dogodi, postoji jedan lek. Treba čvrsto da se držite svega što kažem i da razborito postupate u skladu sa tim.16

Baba je dao nagoveštaje o tome kakve vrste će biti dešavanja koja bi Babine ljubavnike mogla da navedu na pomisao da je opravdano da ga napuste: Kao što sam sada posve nesposoban da obavljam mnoge fizičke stvari samostalno, uprkos tome što mi je telo inače zdravo, ja u vreme predstojeće krize mogu da postanem čak i mentalno nemoćan, a da nisam ni najmanje mentalno rastrojen [moj kurziv]. Vi tada nećete biti u stanju da se i dalje držite za moj daman zato što će okolnosti naizgled opravdavati njegovo puštanje. Ja sam neizmerno milostiv, i zato stalno iznova ponavljam jedno te isto kako biste mogli da zapamtite moje reči i date sve od sebe da mi budete privrženi.17

Morate se priljubiti uz mene što više možete, ili ćete ustanoviti da otpadate. Poput kišnih kapi na otvorenom kišobranu koji se brzo okreće, oni koji su najudaljeniji bivaju otrešeni; oni koji su zaista blizu ostaju nepomereni.18

Čini se da su Babina upozorenja da se u doba njegovog uniženja svi priljube uz njega u bliskoj vezi sa docnijom pometnjom povodom njegove „smrti“ i prekida njegovog Ćutanja. Ako uzmemo u obzir sva Babina tvrđenja u vezi sa njegovom budućnošću, javljaju se dve mogućnosti: (1) on je naznačavao neki odsudan događaj ili niz događaja koji će baciti ozbiljnu sumnju na njegovu verodostojnost, i (2) takvi događaji bi se desili pre nego što se on prikaže kao Bog. Možda je začetak ovih događaja bilo Babino odbacivanje tela bez prekidanja njegovog fizičkog ćutanja (ili se taj prekid njegovog ćutanja nije primetio). Činjenica fizičke smrti odgovara Babinom upozorenju da bi on mogao „postati čak i mentalno nemoćan, ne bivajući pritom ni najmanje duševno rastrojen.“

Većina Babinih Ijubavnika očekivali su od njega da progovori pre nego što napusti telo, i njegov iznenadni odlazak poljuljao je njihovu veru. Neki bi mogli da kažu kako Baba nije uspeo da održi obećanje i izgovori Reč. Drugi bi mogli da pretpostave kako je doba Babinog Učiteljevanja završeno i da iskreno pomisle da je opravdano da napuste njegov put. Suvišno je i reći da je napuštanje Učitelja verovatnije kada on više nije fizički prisutan. Dakako, može da dođe i do drugih napada na Babino ime, najverovatnije od strane takozvanih Ijubavnika, što svakako dovodi do oslabljenog držanja prethodnih posvećenika za Babin daman.

Prestanak Meher Babinog ćutanja

Čak i njegovoj, širom sveta rasprostranjenoj porodici, prekid Babinog Ćutanja je još uvek misterija. Nekolicina njih oseća da je Baba prekinuo svoje Ćutanje, ali su njegovu Reč čuli samo oni duhovno najnapredniji. Drugi pak objašnjavaju kako je Baba uvek govorio kroz svoje Ćutanje. Mnogi misle da je Baba progovorio, ali da će se posledice njegovog govora postepeno pokazivati, budući da je za njihovo ispoljenje u novom čovečanstvu potrebno izvesno vreme. Poneki veruju da Baba još uvek nije prekinuo svoju Tišinu.

Bilo kakva naučna analiza radi dokazivanja ovog ili onog tumačenja bila bi samo nagađanje. Međutim, najdramatičnije tumačenje zavređuje ozbiljno razmatranje. Neki novinar je jednom prilikom upitao Babu: „Raspolažemo sa mnogo izjava u vezi sa tvojim Ćutanjem. Postoji li ijedna tvrdnja koja je značajnija od ostalih?“ A Baba je odgovorio: Postoji jedna. Kada prekinem svoje Ćutanje, svet će saznati da Ja sam Onaj kojeg su iščekivali.19

Sasvim je u skladu sa Babinom metafizikom da taj ogromni izliv ljubavi i energije, njegovo izgovaranje Reči, može da se dogodi nakon napuštanja tela Mervana Iranija. To je u potpunosti u Avatarevoj moći. Avatar se fizički prikazivao svojim učenicima nakon što je napustio telo Isusa. Odista, ograničenja koja Hristostvu nameće fizičko telo i te kako onemogućavaju Avatara da koristi svoju božansku moć sve dotle dok ne „izađe iz kaveza“:

Jedino neuporedivo čudo koje ću izvesti dogodiće se kada progovorim. . . . Ja sam kao LAV – ali trenutno lav u kavezu. Oni koji me prepoznaju osećaju silinu moje moći, ali samo u malom stepenu. Kada progovorim, oslobodiću se kaveza; i tada ćete postati svesni moje Božanske Snage!20 Prema tome, Avatar može ili da se ispolji nakon što napusti fizičko telo ili da uzme drugo telo da bi fizički saopštio Reč.*

Međutim, nezavisno od toga koje tumačenje je tragaocu najbliže, Meher Babin metod ostaje suštinski isti. Naravno, ukoliko učenik sumnja u Babinu božanstvenost zbog toga što smatra da Baba nije uspeo da prekine svoje Ćutanje, može da se desi da mu Babin daman isklizne iz ruku. Sa druge strane, ako Babin ljubitelj pridaje tako ogroman značaj tome da čuje predstojeću Reč da pritom zanemaruje svoje tekuće duhovne zadatke, izlaže se opasnosti da skrene sa Babine staze.

Meher Baba je savršeno osećao koliki će biti raspon budućih reagovanja njegovih zaIjubljenika. Nikada nije propuštao priliku da odbaci preterana umovanja oko misterija njegove Tišine i Ispoljenja i da ponovo naglasi ono što je bitno. Svi ćete me spoznati kada se manifestujem, ali oni koji me sada znaju i vole su pravi srećnici.21 Svet će mi prići, jer će tada znati ko sam ja. Ali, nema draži u tom prilaženju nakon što prekinem svoje Ćutanje. Blagosloveni su oni koji mi sada prilaze.22

Hoću da znate da ću svakako prekinuti svoje ćutanje; i želim da se čvrsto držite za moj daman do samog kraja, bez obzira na to da li ću progovoriti ili ne. Ja sam Najviši od Najviših, i hoću da me volite ne radi bilo kakvog duhovnog ili materijalnog dobitka, ne radi nastupajućeg prekida mog ćutanja i moje manifestacije, već hoću da me volite radi mene samog, zato što sam Bog u ljudskoj formi.23

Sleđenje Meher Babe danas

I druga pitanja koja mogu da budu sporna za ambicioznog Babinog zaljubljenika isplivala su na površinu kada je Baba napustio svoje telo. Ta praktična pitanja se uglavnom tiču prikladnog ponašanja za one koji su na avatarskoj stazi.

Meher Baba i ostali duhovni učitelji

Meher Babine poruke se u velikoj meri poklapaju sa velikim mističkim učenjima prošlosti i osnovnim učenjima naprednih živućih duhovnih učitelja mnogih tradicija. Međutim, po Babi, avatarska staza se najbolje sledi jednosmernim usredsređivanjem. Ako je aspirant rešen da sledi Meher Babu, on sve druge ljubitelje Boga poštuje kao braću i sestre, bilo da su učitelji ili učenici; a ipak, on nastoji da mu Meher Babino vođstvo bude jedini oslonac.

* Baba je spomenuo da se Avatar redovno pojavljuje u manjim ili prikrivenim inkarnacijama onda kada neki određeni zadatak treba da se ispuni između glavnih avatarskih inkarnacija. Opipljivije objašnjenje takvih manjih inkarnacija može se naći u knjizi Kako radi Učitelj od Ajvi O Djus (Velnat Krik, Kalifornija, 1975).

O mogućim ćorsokacima u potrazi za nesavršenim učiteljima smo već govorili. Baba je 1968. godine naložio Adiju K. Iraniju da napiše cirkularno pismo svim Babinim ljubavnicima, upozoravajući ih na lažne gurue:

„Istinski Babin ljubavnik mora da zapamti neprestana upozo­renja upućena svim Babinim ljubavnicima, da se drže podalje od onih osoba koje smatraju i tvrde da su učitelji i sveci i da poseduju moć da pomažu ljudskim bićima. … Čuvajte se onih koji iskorišćavaju duhovnost da bi se domogli svojih sebičnih ciljeva i obmanjuju druge predstavljajući se kao Sadgurui ili Avatar.“24

Babina uputstva da se valja držati podalje i od onih učitelja koji su zaista napredni može da izgleda još zagonetnije, pogotovo zato što nije pridavao posebnu važnost preobraćenjima i govorio svojim ljubavnicima da se ne mešaju u privrženost svojih prijatelja drugim svecima i učiteljima. Međutim, kako saopštava jedna od Babinih žena mandalija: «Čak i da su u pitanju Savršeni Učitelji, mi ne možemo imati koristi od sleđenja više od jednog Učitelja. … Prirodno, mi poštujemo sve druge koje prepoznajemo kao Njegov odraz, ali treba da se držimo samo jednog – a ima li boljeg od onog Jedinog!»25

Baba je isto to ovako rekao: Najbolje je da se priljubite isključivo uz mene. Najviše koristi ćete imati od nepokolebljive odanosti u svojoj ljubavi i veri. Ako nastavite da trčkarate tamo-amo, nepotrebno se još više upetljavate.26 Ja sam Car. Ako Mi pripadate, imaćete pristup Beskrajnom Blagu koje je Moje. Ali ako, umesto toga, idete za čuvarima i slugama u palati (za Svecima i Saduima), onda je to krajnje budalasto s vaše strane!27

Kada vam govorim ove stvari i tražim od vas da ne posećujete druge svece, neki od vas možda misle: «Zar se Baba oseća ljubomornim na druge?» . . . Budući da sam Jedina Realnost, za mene se uopšte ne postavlja pitanje rivaliteta. Ako bi se nekim slučajem desilo da budem ljubomoran, morao bih da budem ljubomoran na Moje Vlastito Sopstvo.28

Aspiranti koji slede Babu, a dolaze u iskušenje da ga napuste i nađu drugog gurua samo zbog toga što se Babino fizičko telo ugasilo, skroz promašuju smisao avatarske staze. Gotovo sigurno ukazujući na period posle 1969. godine, Baba je savetovao: Moji ljubavnici nemaju nikakve potrebe da odlaze drugim svecima. Ostanite priljubljeni uz mene čak i u fazi poniženja [moj kurziv].29

Kao što ćete videti u petnaestom poglavlju, neki Babini ljubavnici mogu da budu povezani sa duhovnim učiteljima ili naprednim dušama koje su takođe potpuno posvećene Avataru. Takve duše bi takođe prihvatale Babu kao Avatara, i videle svoju ulogu u tome da pomognu aspirantu da još potpunije voli Babu. Osim ovakvih izuzetaka, međutim, aspiranti na Babinoj stazi izlažu se opasnosti da znatno zaostanu u duhovnom razvoju usled povezivanja sa drugim učiteljima i metodima.

Načini duhovnog života: lične probe

Većina onih koji slede Babu doživljavaju unutrašnje teškoće. Uz naročitu probu vere koju je Ijubavnicima nametnuo njegov fizički odlazak, Baba je još stavio do znanja i to da svaki aspirant biva iskušavan Majom, silom obmane, koja ga gađa upravo u najranjivija mesta.

Iskustvo govori da su takve probe potajne i uglavnom se tiču čovekovog ličnog života. A ponekad idu i dotle, barem kad se radi o zapadnjačkom svetu, da je nekoliko Babinih Ijubavnika primilo i fizičke pretnje zbog svoje odanosti Babi. Uobičajeniji primeri uključuju obnovljenu želju za drogama, duhovnu klonulost, ili privučenost nekoj osobi koja ometa duboku privrženost Babi. Neizbežno, neki aspiranti padaju na tim testovima, gube samopouzdanje i prestaju da se drže za Babin daman. (Ovde treba naglasiti da napuštanje Babe ne navlači Božiji gnev, ne baca čoveka u pakao niti donosi bilo kakvu posebnu kaznu; to prosto znači privremeni gubitak jedne izvanredne duhovne prilike.) S druge strane, svaka proba može da dovede do ponovne potvrde duhovnih prioriteta i jačanja posvećenosti.

Načini duhovnog života: pravila ponašanja

Duhovne probe su često u izvesnoj meri povezane sa ličnim odlukama i ponašanjem u svetu. A napuštanje Babe često podrazumeva neki oblik nepovinovanja. Nepovinovanje stvara prepreku izmedu Uči­telja i učenika, smanjujući prijemčivost učenika za unutarnje vođstvo. Ali, da budemo praktični, mnoge situacije pružaju zbunjujuće izbore, i učenik je na muci da razazna Babine želje. Ne postoji volšebna formula ni pravilnik za svako lično iskušenje, pa Babin ljubavnik mora da preuzme ličnu odgovornost za svaki svoj izbor. „On treba samo da se drži svog ličnog shvatanja Babe koje stiče kroz sve dostupne izvore – upotrebljavajući svoj um, intuiciju, osećanje i logiku. Ako je njegova ljubav prema Babi čista onoliko koliko bi to trebalo da bude, ne verujem da će iole zastraniti.“30

Sposobnost duhovnog rasuđivanja naročito je nepouzdana kod nekih Babinih Ijubavnika, pošto se njihova spremnost da se pokore Babi menja kako postaju zreliji na stazi. Kakva pravila ponašanja je Baba postavio pred svoje ljubavnike? Kako povući liniju između nesposobnosti da se posluša i same neposlušnosti, između praštanja sebi zbog prirodnih duhovnih slabosti i opravdavanja njihovog ispoljavanja?

Na primer, standardi ponašanja i stremljenja koji su dati u Besedama su veoma visoki. Te besede date su potpuno posvećenim učenicima; Baba nije imao razloga da bude popustljiv kada im je davao savete. Međutim, bilo bi pravo čudo kada bi neki aspirant-novajlija mogao da živi po tim standardima. Kada Baba savetuje načine življenja i pravila ponašanja, oni su zasnovani na njihovoj duhovnoj plodotvornosti i ukazuju na najviše mogućnosti ljudskog života. Baba je dosledno upozoravao aspirante na duhovne opasnosti u vezi sa nepoštenjem, menjanjem seksualnih partnera, nemedicinskim uzimanjem droga, i traganjem za nesavršenim guruima. U celini, međutim, Baba je dao tek nekoliko krutih „pravila“ koja se odnose na ponašanje. Više je naglašavao motive koji se kriju iza postupaka, istovremeno objašnjavajući duhovne posledice neprosvećenog ponašanja.

Iako neka načela važe za sve ljude i u svim vremenima, Baba je dao i mnoga uputstva koja su prilagođena posebnim osobama ili grupama u određenim vremenima. Na primer, u Besedama Baba objašnjava zašto je mentalno ovladavanje vlastitim željama duhovno nadmoćniji način kontrole rađanja. Pa ipak, Baba nikada nije zapečatio ovu nesumnjivu činjenicu u krutu dogmu. U zavisnosti od situacije i duhovnih mogućnosti dotičnog para, ponekad je preporučivao i upotrebu sredstava protiv začeća.

Kao Učitelj, Meher Baba je i nepopustljiv i milosrdno uviđavan. Možda njegova uputstva o opštem ponašanju mogu ovako da se sažmu: (1) Baba je izložio idealne standarde i načela življenja; (2) takođe je uzimao u obzir i duhovne slabosti aspiranata, bodreći ih da istraju čak i ako neprestano doživljavaju neuspehe; i (3) on je tražio od svojih Ijubavnika da daju sve od sebe, da se služe zdravim razumom i ostanu iskreno otvoreni za svoju najdublju intuiciju.

Aspirant se nalazi pred zamašnim zadatkom. On treba da se čuva preterano izraženog osećaja krivice zbog svoje duhovne nesavršenosti, da svoje neuspehe preinači u poučna iskustva, i da nastoji da ubuduće bude bolji. Mora da bude spreman da prihvati patnje koje proizilaze iz njegovih sebičnih postupaka, a ipak da ima poverenje u konačni srećan ishod svog putovanja. Na drugoj strani, valja da se čuva lakomislenog ispoljavanja vezujućih želja, posebno ako to povlači nalaženje umišljenih razloga za neposlušnost. Kada tragalac oprašta sebi neduhovno ponašanje samo zbog toga što mu ono donosi društvena priznanja, ili ga pravda time što je svakako duhovno nesavršen, onda je posredi samo još jedna od varki ega. Još jedna od podvala ega je traženje utočišta u Babinom milosrđu i praštanju, bez truda da se uvećaju sopstvena ljubav i duhovna pouzdanost. Razvoj potpune savesnosti i intuicije na Babinoj stazi, uz istovremeno rvanje sa zahtevima ograničenog ega, nije prosta stvar. Ali, Baba nikada nije ni rekao da je njegov metod lak, već samo da je vredan svakog delića uloženog vremena i truda.

Ukoliko se ambiciozni Babin ljubavnik ikada zapetlja u mučna umovanja o takvim pitanjima, još uvek može da se potrudi da se preda Babi i vrati osnovnim preimućstvima avatarske staze:

„Avatar je odbacio svoje telo. I kakvu sreću imamo i kako smo blagosloveni tim događajem. On je već poručio čovečanstvu šta da radi. Prvo i osnovno, rekao je ‘Volite me’. I onome ko ga u tom pogledu posluša ne preostaje nijedna druga zapovest.“31

Ali, ako nam je zadatak sleđenja Avatara postao teži usled njegovog fizičkog odlaska, možda nam je ostavio i određenu nadoknadu. Govoreći o pojavi velikog broja sadašnjih Iju­bavnika, njegov bliski učenik Eruč Đesavala je rekao: „Oni osećaju Njegovo prisustvo a ne vide Ga, i ja im potpuno verujem, jer i sam osećam isto. Iako mi nedostaje, osećam Njegovo prisustvo, iako Ga ne vidim.“32