Komponente Uma

Komponente uma

Prema drevnim hindu rukopisima, različite komponente mentalno procesa su (1) Ahankara (Sebičnost): Odavde izvire neminovnost da „Ja moram da preživim“. Čulo mirisa je povezan sa ovim centrom. Ona ima najnižu vibraciju energije od komponenata uma. (2) Čita (Emocije): Odavde izviru bazični instinkti poput „Ja sam gladan“, „Ja sam žedan“ i „Ja treba da spavam“. Ona nam obezbeđuje imaginaciju i umetničku inspiraciju. Takođe skladišti pređašnja iskustva/doživljaje u seme formi. Čulo ukusa je povezan sa ovim centrom. Ima višu vibraciju energije od Ahankare. (3) Manas (Razložnost): Čulo dodira je povezan sa ovim centrom. Ima višu vibraciju energije od Čita centra. Bavi se racionalnim mislenjem i praktičnim mogućnostima.On daje listu mogućih za-i-protiv u vezi subjekta koji se razmatra. Takođe se bavi i voljom, sumnjama i alternativama. Kada osoba ne može da odredi da li je neki objekat ovo ili ono, ili da li da učini nešto ili ne, kaže se da je dominantno Manasovo funkcionisanje. Moderna psihologija kaže da emocije deluju na imaginarnom nivou i razboritost deluje na realnom planu. Razboritost ima viziju ali ne može da učini da osoba momentalno deluje; ona je suprotnost u odnosu na emocija. Kada Manas upozori da je nešto pogrešno to Čita neće uzimati u obzir. To kreira najveću mentalnu borbu u većini civilizovanih ljudskih bića. (4) Budi (Intelekt): Sa ovim centrom je povezano čulo vida. Ima viši nivo vibracije u odnosu na Manas centar. Njegova glavna karakteristika je premišljanje o za-i-protiv koristeći razlikovanje. On donosi krajnu odluku o tom subjektu i donosi presudu. Ovde izviru misli kao što su „nemam dovoljno resursa (ili energije) da se pozabavim situacijom“ I „Ovo je nešto do sada meni nepoznato, ali to mogu da sredim“. Ima viši nivo enegije od Manasa. (5) Đnata (Spoznavanje): Sa ovim centrom je povezano čulo sluha. Ima višu vibraciju energije od Budi centra. Ovde izvire nestabilnost i misli o ekstremnostima.

Centri ovih delova uma su locirani na kičmi. Ahankara centar je lociran u bazi kičme. Čita je locirana iza intimnih organa. Manas centar je lociran iza štitne lezde. Budi centar je llociran iza pupka. Jnata centar je lociran iza vrata. (6) Pinalna žlezda u mozgu je sedište šestog centra nazvanog Đnana ili znanje. Inteligencija znači sposobnost za rešavanjem problema korišćenjem pred-utvređenih normi i konvencionalnih rešenja; a to je ono što radi Manas centar. Kreativnost podrazumeva nov i verovatno nekonformistički krajnji produkt; ovo je ono što radi Čita centar. Ponekad, spontane i kreativne ideje Čite mogu da izgledaju kao halucinacije šizofrenika ili pobunjenika. Ako je neka grandiozna poema napisana korišćenjem impulsa Čita, neprekidno je prepravljana korišćenjem radnih insrrukcija Manasa pre no što Budi centar može da je prihvati i od nje sačini remek-delo.

Vedski tekstovi definišu stanja uma: Sušupti (Besano spavanje): Ovo je ne-svesno stanje. Ima najnižu vibraciju energije. Ahamkara centar kontroliše ovo stanje. Nidra (Spavanje sa snovima): Ovo je pod-svesno stanje. Ima vibraciju energije veću od Sušuptija. Čita centar kontroliše ovo stanje. Đagruti (Budnost): Ovo je svesno stanje. Ima vibraciju energije veću od one Nidrine. Manas centar kontroliše ovo stanje. Za pluća se kaže da su „budna“ zato što srce-pluća sistem nastavlja da radi čak iako je osoba u komi. Turijam (Trans): Ovo je transcendentalno stanje. Ima vibraciju energije višu od Đagrutija. Budi centar kontroliše ovo stanje. Kaže se da žene prednjače u indukovanju transa, i da u to stanje ulaze veoma lako i duboko. (Kaže se da kada žena usmeri svoj pogled koji izaziva trans u oči čoveka koga voli, da čovekov Budi ulazi privremeno u Nidra ili Sušupti stanje a što zavisi od intenziteta njenog pogleda. Treba se ovde prisetiti da je oko čulni organ koji je pod kontrolom Budi centra.) Turija Atita (Para-trans): Ovo je super-svesno stanje. Ima vibraciju energije višu od one kod Turijama. Đnata centar kontroliše ovo stanje. ako je trans žensko dominantno stanje, para-trans je određen da bude muško dominantno stanje. Dešava se jako retko i dešava se većinom muškarcima. Retka iskustva kao što su religiozne ekstaze i duhovne vizije su primeri ovog stanja. Na isti način, i sasvim uobičajeno svi doživljavaju Sušupti, Nidru i Đagruti.