Gazali 66-300

GAZAL  66

Prijatnije od užitka razgovora u bašti proleća, šta je?

Gde je sakija[1] uzrok našeg čekanja, šta je?

Svako vreme radosti sobom šamar donosi,

Nizakoga nema odlaganja, ishod dela šta je?

Budi razuman, nit života je jednom dlakom vezana;

Budi melem svojoj boli, bol vremena šta je?

Značenje[2] vode života i vrta Irema,[3]

Sem obale potočića i prijatnog vina šta je?

Asketa i opijeni, oba su isth sposobnosti,[4]

Čijim ćemo očima srca naša dati, određenje šta je?

Tajnu unutar vela otkud tiho nebo znade,

O ti, koji se pretvaraš, prepirka sa onim koji veo drži, šta je?

Nemar i gresi roba, ako su od Njega,

Značenje milostivosti i  milosrđa[5] Svemogućeg, šta je?

Isposnik žudi za vinom reke_Rajske[6], a Hafiz za peharom;[i]

Pa da vidimo, među ovo dvoje, po želji Svemogućeg šta je?

[ii]

PREPEV  66

Šta je prijatnije od prisnosti[7] u vrtu proleća?

Gde je sada sakija, šta je uzrok čekanja?

Svaka radost ovde jedan šamar nosi;

Tren ovaj uhvati, niko ne zna šta nas čeka!

Nit našeg života jednom je niti vezana;

Budi melem svojoj boli, izbegni bol vremena.

Šta je voda života i dražesni vrt Irema? [8]

Ništa do li slasnog vina kraj obale potoka.

Asketa i pijani iste su naravi,

Kome ćemo srce dati, šta ćemo odlučiti?

Zar tajnu unutar vela tiho nebo znade?

Bezumni se bez potrebe s plavim svodom prepire.

Zaborav i gresi naši, sve je od Gospoda;

Šta je onda značenje Milostivog Uzvišenog Milostivog?

Asketa žudi reci Rajskoj, a Hafiz peharu;

Videćemo kod voljenog šta je na astalu!

Razgovor u baštama proleća sa pouzdanim i iskrenim prijateljem je najbliže koliko čovek može da stigne raju ovde na zemlji; no, nije lako naći i dočekati sakiju, onoga koji sipa vino mudrosti, istine i ljubavi u naša srca, kao što često nije moguće razumeti zašto je on tako retka pojava na Zemlji.

Ipak, ovde, za razliku od nebeskog raja, svaka slast se plaća. Sve što dotaknemo ovde, i miluje i prži; dok, u isto vreme, život neumitno prolazi i mi smo potpuno nemoćni pred tajnama njegovog početka i kraja, a nije nam poznato ni šta će naša srca na drugi svet poneti.

Stoga, Hafiz nas poziva da se urazumimo, jer jedna dlaka veže nit našeg života. Naše postojanje je krhko i nestalno. Što znači biti melem svojoj boli? To znači: ti učini što je do tebe; sa onom mrvom slobodne volje koja ti je data prepusti se Gospodu Veličanstvenom, pa ćeš u jednom dahu vremena bezvremen postati.

Šta su lepote ovoga sveta i sve njegove draži? Ništa drugo nego odsjaji, odrazi Njegovi. Zato, vođeni nestalnošću senki, nećemo stići pred vrata Njegova; no, i ta sena je put do Njega, ako joj znademo mesto.

Bio ti asketa ili pijanica, ista nefsanska[9] priroda u srcu je svakoga stvora. Sebe nemožemo prevazići niti pijanstvom ni askezom, već ljubavlju. Zato Hafiz pita, kome ćemo srca svoja dati? Nefs se prevazilazi samo predanošću i ljubavlju.

U prethodnom dvostihu, Hafiz pita šta je određenje i kaže da tiho nebo ili nebesa, koja se bezglavo vrte, ne znaju tajnu vela (zastora) ili onoga što nas odvaja od Gospoda Uzvišenoga. Istinskog odgovora nema; oni koji razumom traže odgovor stalno se raspravljaju sa Onima koji veo drži; sa Gospodom Uzvišenim, jer niko do Njega nije taJ veo ili zastor postavio i niko do  Njega taj zastor ne može ukloniti. Opet je predanost i ovde jedino rešenje.

Sada Hafiz ide još dalje, još jedno nemoguće pitanje. Ako je sve do Gospoda, gde smo onda mi u svemu tome? No, odgovor samo znade srce koje je ugledalo lice Njegove Veličanstvenosti.

Najposle, asketa žudi za rajem, a Hafiz za ljubavlju, a šta je i njihovim srcima, to samo dragi Gospod znade.

Gazal  67

Natriči, o, slavuju, ako žudnja, da sa mnom prijatelj budeš, tvoja je,

Jer nas dva smo plačni ljubavnici, a posao naš je plakanje!

U toj zemlji gde vetar, Nisim,[10] miris donosi sa lokni Stvoritelja,

Zar ima mesta hvali za opčinjenost tatarskim mošusom?

Donesi vina da sa njime obojim odeždu licemerstva,

Jer pijani smo od čaše hrabrosti kojoj ime mudrost je.

O čarima Tvojih zulufa misliti, posao nezrelih nije,

Jer ispod lanca spoznaje,[11] Put[12] hrabrih je.

Iz tananosti jedne skrivene ljubav se pojavljuje,

Čije ime zlatna kosa, nit‚ rubinska usna nije.

Lepota milostiva[13] nije u očima, loknama, obrazima, binduu;

Hiljade suptilnosti ovoga posla u srcu skriveno je!

Sledbenici Puta, ni za po zrno žita, neće kupiti

Satenske haljine onoga ko bez umeća je.

Do praga Tvoga samo se teškom mukom stiže, jah!

Uspon ka Nebu radosti, vezan s teškoćama je.

Sred svanuća[14] Njegovo oko sjedinjenja u snu ugledah;

Odlično[15] kad stanje sna[16] od jave bolje je.

Srcu Njegovom naricanjem ne dodijavaj, prestani, o Hafize,

Jer večna sigurnost u malenoj boljci se krije!

PREPEV  67

Nariči, o slavuju, ako želiš sa mnom prijatelj biti;

Nas dva smo plačni ljubavnici, posao naš, suze liti!

U zemlji gde puše mirisni vetar, sa lokni moga Stvoritelja,

Zar tu opojnosti tatarskom mošusa može mesta biti?

Vina amo, da njime obojimo odeždu licemerstva;

Iz pehara ljubavi valja vino piti!

Miris tvojih uvojaka nezreli ne znade;

Vezani njima mogu samo hrabri biti.

Iz skrivene tajne ljubav se rodila,

Ne s usana niti bindua,[17] razumi to ti.

Lepota nije na usnama, obrazima, očima,

božanska Lepota[18] i božanska Svemoć[19] u srcu su skriti!

Ni za po zrno žita ljubavnik kupit‚ neće

Svilene haljine onoga koji ne zna piti.

Ah, do praga Tvoga samo se s mukom stiže!

Stić‚ do Tebe lako, to ne može biti!

U svitanje, u snu, videh oko sjedin jenja;

Nekad san od jave bolji može biti.

Dosta je s tim suzama, Hafize, o, prestani,

U malenoj boljci melem je čudesni!

Šta da radi onaj koji voli i žudi za Gospodom, već da lije suze ljubavi, boli, ekstaze, prosvetljenja.

Onaj koji oseti miris Njegov, postaje nem i gluvza sve ostalo.

Ljubav je jedini put do Njega.

Samo hrabri se hvataju za Njegovo uže spasa, dok oni nezreli tumaraju naokolo kao slepci.

Iz predanosti se javlja ta ljubav spasonosna, a ne iz prolaznih lepota ovoga sveta.

Ta predanost i ljubav skrivena je u srcu.

Oni koji Putem ljubavi idu, neće svoje srce prodati onima koji za taj Put ne znaju, mada ih ovi stalno mame i dozivaju vrednostima sveta materijalnosti (u islamu je Đavo iskušavao Adama žitom koje mu je bog, kao i Evi, zabranio da kuša).

Proći[20] se sebe nije lako, a samo tako se stiže pred vrata Njegova.

Cik zore, svitanje, donosi mnoge tajne skrivene, a ponekad i san u to doba, nakon buđenja, otkriva tajne Njegove.

Budi u spokoju sa svime, ne žali se ni zbog čega, jer u patnji samo se oči otvore za Njega. Onaj koji Mu je zahvalan na svemu što ga snađe, zaista je blizu tajni Njegovih.

GAZAL  68

O Gospode, ta sveća, koja srce obasjava, iz čije kuće je?

Duša nam sagori, pitaj se, ona voljena čija je?

Sada ona rušitelj kuće, moga srca i vere je;

Pa da vidimo, s kime ona spava, u čijoj kući je?

Rubinsko vino njenih usana od mojih daleko nek ne bude!

To vino duha čije je, sakija[21] pehara čijeg je?

Sreća prijateljstva te sveće sretnog plamena,

Ponovo upitaj, za ime Boga, pervana[22] kojeg je?

Svako je za nju spremio svoju čaroliju veliku,[23] al’  ne zna se

Njeno nežno srce naklonjeno čijoj bajci je.

O Gospode, ta, nalik sultanu, mesečeva lika, Venerinoga čela,

Taj jedinstveni biser čiji je, taj neuporedivi dragulj čiji je?

Rekoh: Ah, srce Hafizovo je ludo je bez tebe,

Ispod usne nasmejane ona reče: Lud, za čime je?

PREPEV  68

O gospode, od kuda je ta sreća što srce obasjava?

Srce za njom gori, ah, kome je ljubav svoju dala?

Ushićenje ovo mi upropasti i srce i veru;

Ko mi sada dragu grli, ko joj lokne raščešljava?

Moje usne žude za rubinom njenih usana;

Čijoj je čaši ona sakija, ah, kome to vino pripada?

U toj sveći što sija plamenom sreće,

Koji će leptir noćas da strada?

Svako je za nju spremio priču i bajku,

Al’  kome je ona naklonjena, niko ne zna sada!

O Gospode, to plementio, milo mesečevo lice,

Taj retki dragulj, noćas, u čijim je rukama?

Ah, Hafiz lud uzdiše kad nije kraj njega!

Nasmeja se ona tada i reče: Lud, ma nije valjda?

Srce naše gori zarad prolazne ljubavi, ali niko nama ovde ne pripada. Svi smo samo putnici, prolaznici na ovome svetu.

Zarad iste ljubavi naš svet se ruši iznova i opet iznova, ali to stanište i ta kuća nema trajanja.

No, i to je za čoveka potrebno. I taj put je potrebno preći, jer čovek ne može spoznati Gospoda ako nije upoznao batil.[24]

U tome je Gospod pohranio svoje tajne da, većinom, ljudi traže ono što ne mogu imati i ta ih vatra prži dok u njoj ne sagore; e tek tada mogu krenuti na put istinskog sagorevanja.

Svako ovde lovi neku bajku, svako ovde sprema nekakvu zamku; no, na kraju, svi ulovljeni budu. svi moraju pokleknuti pred zamkama Njegove ljubavi.

Sva ta lepota nama ne pripada. Tu smo samo da joj se na tren divimo i idemo dalje.

Za čime naše srce istinski luduje? Šta našem srcu istinski treba? to nisu usne, bindu, i uvojci već miris Njegove večnosti.

GAZAL  69

Moj mesec ove nedelje[25] iz grada ode, godina je to za oko moje;

Ushićenje odvojenosti, otkud znaš ti, kako teško ushićenje to je?

Zenica moga oka, iz milosti njenog lica, na licu joj

Ugleda svoj odraz, a umisli da mošusni bindu to je.

Mleko joj kapaše sa njenih usana, poput šećera,

Mada u pogledima svake trepavice strela krvnika!

O ti, koja si samo mesto plemenitosti, za sve u ovome gradu,

Vah, za svet stranaca, začudan tvoj nehaj je!

Nakon ovog nemam sumnje da i atomi postoje,

Jer usna tvoja za tu suptilnost dobar dokaz je.

Dobre vesti donesoše, da ćeš proći ti kraj nas,

Tu opčinjavajuću nameru[26] ne menjaj, jer on znak blagosloveni[27] je.

Planinu bolne odvojenosti, kakvom podvalom[28] naslika,

Hafiz skrhani, čije telo, zbog plača, poput frule je!

PREPEV  69

Moj mesec iz grada ode, osta večnost čekanja;

Niko nezna kakav bolan i težak hal[29] je rastanak.

Iz milosti njene, srce moje u očima njenim nađe

samo lik svoj, a pomisli da vide mladež mošusni.

Mleč kapaše sa tih usana, poput ćešera,

a u svakoj trepavici joj beše strela krvnika.

Ta, koja u gradu je milostiva za svakoga,

Aj, za strance začudnog je nehaja!

Nakon svega nemam sumnje da atomi postoje,

Tvoja usna malena za to dokaz mi je dala.

Dobre vesti doneše da u grad vraćaš se;

O, tu dobru nakanu ti ne menjaj ni za šta!

Ali, daljinu od tebe teškom mukom podnosi

Bolni Hafiz što, k’o frula, uvenuo je u suzama!

Bol rastanka i odvojenosti prati svakoga stvora, ali Onaj koji se sa Njime sastane, nije više ni od koga odvojen.

Mi volimo ono što je u nama, u voljenoj osobi prepoznajemo sebe.

Prolazna lepota mami i ubija.

Onaj koji je stranac, garib, fukara, nije baš miljenik lepotica, ali on jedini zna tajne njihove.

Hafiz je znao za atome putem ljubavi mnogo pre naučnika i njihovih instrumenata.

Radost je kad se voljeno lice vraća u grad, a šta je tek sa radošću lica Gospodovog!

Kao što telo vene od prolazne ljubavi, voljom Njegovom. uvenuće jedom i zarad Njega…

GAZAL  70

Nema nikoga, a da upao u te zulufe dvostruke nije;

Na čijem to putu, zamke, tog belaja nije?

Lice tvoje je, možda, ogledalo mislosti Božanske;

Gospod, to je tako, unutar tog lica licemerstva nije!

Isposnik me tera da se zbog tvog lica kajem, o lice dražesno!

Nek se stidi on Gospoda, jer sram zbog tvoga lica nije.

Za ime Boga, ne ukrašavaj svoje uvojke, jer za nas

Nema noći u kojoj, sa vetrom Sabe,[30] stotinu nevolja nije.

Vrati se, jer bez lica tvoga, o svećo, u kojoj srca gore,

Na poselu kompanjon, žeravica svetlosti[31] nit’  čistoće nije.

Tešiti stranca je delo vredno spomena,

O došo, možda tog pravila u tvome gradu nije?

Noć je tekla pa ja rekoh: draga, zavet svoj ti ispuni;

Grešiš, velikanu – ona reče – u zavetu ovom vernosti nije.

Od kada oko tvoje srce odnese od onih što u kutu sede,

Što postasmo poruba halje tvoje, greh u tom naš nije.

Pa šta ako Pira Magije[32] uputitelj[33] moj postane?

Nema nijedne glave u kojoj tajna[34] Gospodova nije!

Izgovorit’ protiv sunca: ja sam izvorište svetlosti;

Oni veliki to znaju, čak ni Suhe,[35] niko dostojan nije.

U ćeliji isposnika i isposnici[36] Hafiza,

Sem krajička tvojih obrva, mihraba[37] molitvama nije.

PREPEV  70

Imal’ ikog, a da pao nije u zamku tvojih zulufa?

Imal’ iko da se spas’o od belaja toga?

U licu tvome ogleda se milost Svevišnjega,

To je tako, u tom licu, znaj da laži nema.

Zbog tog lica isposnik mene tera da se kajem,

Sram ga bilo jer sramote u tom licu nema.

Mirise ne stavljaj u te uvojke, ne, za ime boga!

Jer svake nam noći vetar Saba satre srca s njima!

Vrati se, jer bez lica tvoga, o svećo, što srce sagori,

Na poselu našem nema lepote, sjajne svetlosti nema.

Ostavljene utešiti, delo je vredno spomena,

Dušo moja, zašto kod tebe tog pravila nije?

Noć je tekla i ja rekoh: O, zavet svoij ispuni!

Ti odbrusi: grešiš, velikanu, ja vernosti nemam.

Srce si mi ti ukrala, otrgla od osamljenosti,

Zar sam grešan sad kad postah prah tvojih stopala?

Pa šta ako Pir Magije[38] moj uputitelj postane?

Nije srca u kome tajne Gospodove nema.

Izgovorit’ protiv sunca: ja sam izvorište svetlosti,

Znajte, nema nikoga ko je toga vredan.

U isposnici Hafiza, u ćeliji pobožnjaka,

Mihrab[39] žudnje samo je kutak tvojih obrva.

Malo je onih koji su se spasili zamki ovoga sveta, malo je onih koji su izbegli belaj ljudskog postojanja.

Jer, u ogledalu ovoga sveta krije se lepota Stvoritelja; niko ne može poreći da je sve od Njega.

Suhi pobožnjaci ne shvataju taj saft života, sve dok se i sami duboko ne zaglave u njegovim vodama.

Mirisi i lepota ovoga sveta sagaraju srca, oni iskreni u ljubavi stižu vremenom i do ljubavi Božije.

Kroz lepotu prolaznog stižemo do potpunosti. Postoje mnoge faze na put i sve ih valja preći.

Ovde se Hafiz već dotakao više stanica, dakle, u prvim dvostihovima on priznaje da je zanesen prolaznom lepotom, ali u ovom dvostihu već kaže da u njoj nema dubine, jer ona nema duhovnu dimenziju samilosti i brižnosti za one koji pate.

Noć se zgušnjavala i Hafizova žudnja sazrevala, ali nema stalnosti ni vernosti u lepotama ovoga sveta, on prolazi i teče, uvek tražeći novi objekat interesovanja; tom vrtlogu zaborava nema kraja, tu se naći ne može ljubav prava.

Onaj koji je, iskreno, srce svoje dao prolaznom svetu, sagoret će i manji mu je greh od onih koji su uzimali.On je sebe dao i naučio je tajnu predanosti. Dakle, nakon što takav čovek, iskren u ljubavi, propadne u ovom svetu, a nema ga koji nije propao, lice svoje će okrenuti večnom izvoru i tajnoj predanosti koja je u njemu, pronaći lice svog Gospodara.

U ovom dvostihu smo stigli do duhovnog učitelja, onoga u čijem srcu se prelamaju tajne Gospodove. On iskrenog ttragaoca uzima pod okrilje istinske ljubavi i vodi ga Gospodu Uzvišenome.

Ti ljudi su izvori blistavosti, Božije svetlosti, koja jasno sija u ogledalu njihovih srca. Naravno, ova svetlost nije svakome dana.

Početak i kraj ovog duhovnog putovanja je uzvišena želja za Gospodom Veličanstvenim. Bit svake žudnje, traganja i nastojanja, bit svake gladi i potrebe žeđ je za Žgospodom Uzvišenim. Svi mi u dubini srca svojih, svesno il’ nesvesno, tražimo, žudimo, čeznemo za Njime koji je istinsko Izvorište i Utočište, svih ljudi, svih stvari i svih svetova…

PREPEV  71

Zar suhi pobožnjaci za ushićenje naše mogu znati?

I ne mari što jezici njihovi srca će nam istrgati.

Za tvoje je dobro sve što put nanese,

Putuj brate, putuj, pa ćeš tajnu znati!

Sve što pamet odigra oboriti treba,

Na bojnom polju ljubavnika i sultan će pasti.

Kakva je ovo kuća od hiljadu vrata,

Ko nas ovde može od zablude spasit?

Sama milost Tvoja, O Gospode, mudrost i snaga,

Život naš je kratak, srce puno rana.

Ko da sudac dvora sve dobro ne vaga,

Ko da njegov pečat nema žig Vladara.

Ulazi ko hoće, govori šta želi,

Dvor je ovaj prazan, pust i bez čuvara.

Bez ugleda su za nas, koji ugled traže,

Samo neugledni nose Tvoju odeždu časti.

U mehani idu oni s jednim uzdahom čežnje,[40]

Oni nepečeni na tom putu će pasti!

Milost moga Pira k’o da kraja nema,

Milost drugih ljudi tako kratko traje.

Ne gurajte Hafiza na sam vrh dershane,[41]

Ljubavnik časti ne voli nit’ za radost haje!

Dodatak Gazali koje je napisao odmah po prosvetljenju

Prvi

Slava neka je Gospodu!  O bogatstvo kakvo Ja noćas posedujem!

Jer moj Voljeni je noćas nenadano došao meni!

Kada sam ugledao Voljeno Lice, poklonio sam se.

Milošću Božijiom, noćas sam neizmerno sretan.

Moje beskonačo strpljenje je postiglo ovo Sjedinjenje,

Žanjem nagradu za ovo strpljenje, a ja sam srećnik noćas.

Moja uspavana sudbina noćas je najzad probuđena;

Najsretnija noć moga života je noćas.

Rešen  da čak iako ostanem bez glave,

Sa sveta ću noćas ukloniti veo.

Krv moja će ispisati „Anal Haq” (“Ja sam Istina”) na Zemlji,

Čak iako me noćas kao Mansur(la-Hallaj) na gubilištu obese

Ti (Voljeni) poseduješ božansko blago, a noćas sam ja onaj sa potrebom,

Daj mi milostinju svoje slave, i noćas me učini blaženim.

Pstoji strah da će Hafiz biti poništen

Sa ovom ekstazom koju Ja noćas posedujem.

Ostvarenje Gazal  218

Prošle noći dato mi je oslobođenje od sve mizerije

Data mi je Voda Večnog Života.

Bio sam nadvladan Svetlošću Božanskosti.

Dato mi je piće iz BožanskeogPehara.

O kakva je to Svitanje vrhovne sreće,

O kako je to sretna noć.

Noć Kadra[42] kada mi je dat autoritet Božanskosti.

Jer sam se onesvestio od strahopoštovanja i zadivljenosti.

Kada sam ugledao Voljeno Lice,

Istinsko značenje idolopoklonstva[43] bilo mi je razotkriveno,

Težnja moja ako je ispunjena, u blaženstvu sam tada.

Kakvo čudo? Primio sam ono što sam zaslužio!

Odsada, svoje Sopstvo vidim reflektovano u ogledalu Voljenoga;

Jer u njemu, vidim svoje Stvarno Sopstvo.

Sva ta slatka muzika koja se izliva iz moga pera

Nagrada je za moje strpljenje, i moje pero je postalo stabljika šećera.

Gabrijel (Arhanđeo) mi je doneo najbolje vesti:

Oslobođen sam od tiranije materijalne egzistencije.

Kakvo čudesno čudo je biti rob Učitelja![44]

Postao sam prašina (stopala njegovih) a On me je uzdigao do Najuzvišenijeg!

Učitelj me je uzdigao do stanja Večnosti –

Zaista mi je dao Večni Život.

U momentu kada sam pao u zamku uvojka kose Voljenoga,

Učitelj je rekao, „Oslobođen si sve bede!”

To je bilo po blagoslovu Učitelja moga,

Dobrih želja mojih sledbenika, da mi je Večno Oslobođenje bilo dato.

Razveseli se, razveseli se, i ponovo se razveseli,

Jer je Hafiz ostvario Božanskog Voljenog!”

Verzija  druga

Prošle noći pre zore, oslobođenje od svih patnji On mi je dao;

U tami noći, Vodu Života-večnog, On mi je dao.

On me je nadvladao sa sjajem Božanske Suštine;

Pićem iz pehara Božanske Svetlosti preplavljujuće, On mi je dao.

O kako je to samo sretno svitanje i noć puna sreće bila ta Noć Moći.

Kad’  Vrhovni Autoritet Božanskom Komandanta On mi je dao.

Ako je moja težnja ispunjena i moje srce je u blaženstvu, zar je to čudno?

Sve ovo kao pravičan dar, jer to zaslužih, On mi je dao.

Sada, zajedno su moje lice i ogledalo Slava Lepote[45]:

Voljenog Slava reflektujući moje istinsko Sopstvo pokazuje se, On mi je dao.

Sav ovaj med i šećer koji se izliva iz moga pera je nagrada

Za strpljenje; i grančica šećerne trske za pisanje On mi je dao.

Anđeo Gabrijel nevidljivi glasnik , dao mi je najradosniju vest;

Kada dođe do tiranije i nasilja, strpljenje podnošenja On mi je dao.

To je tako veličanstveno čudo biti rob Savršenog Učitelja:

Postao sam Njegova prašina a postignuće najvrednije On mi je dao.

Učitelj me je uzdigao toga dana da dosegnem život Večni koji nema kraja;[46]

Kada potvrdu o slobodi od smrti, večnoj, On mi je dao.

Hafiz je rekao: „Momenta kada sam upao u zamku dodira kose Tvoje,

Oslobođenje od okova bola i patnje On mi je dao.

Zahvaljujući blagoslovu koji sam primio i želja sudrugova svitanja,[47]

Sloboda od Sudbinskih boli i Vremena žaljenja On mi je dao.[48]

Hafize, razveseli se, razveseli se, a onda sa zahvalnošću razastri šećer zahvalnosti:

Ostvarenje Božanskog Voljenog, dražesnim uplivom[49], On mi je dao.

GAZAL   80

Neka pobožan ne sudi poniznome;

Svaki za svoja sopstvena dela će govoriti.

Bez obzira dal sam Ja dobar ili loš, ti sudi sebi;

Ti žanješ ono što si posejao, nađi ono što tražiš.

Svako traži ljubav, trezan ili pijanica;

Svuda kuća ljubavi, pa ipak tako retka.

Pokorio sam svoju glavu na ciglama mehane,

Ako ne razumeš, sapo zaviri.

Daj mi da sačuvam nadu svoju za večnom milošću.

Izva vela, ko je dobar, a ko čudak?

Nisam samo Ja pao sa puta vrline,

Moj otac takođe, tretirao je put taj iskrivljenim.

Hafize,na samrti svojoj, prinesi čašu svojim obrazima

Idi od mehane pravo do nebeskog vrhunca.

GAZAL  107

Neka tvoja dobrota uvek narasta

I da tvoje nasmejano lice nikada ne prestane (da se smeje).

U glavi našoj misao o tvojoj ljubavi

Svakoga dana je narastajuća.

Svaki kedar i svaka omorika

Sa svoje uzvišenosti možeš lki da čuješ njihovo zadovoljstvo.

Oči koje nisu time zaintrigirane

Tih očiju suze krvavo bolesne.

Tvoje oko za opčinjena srca

Mađioničar je i majstor-izazivač.

Kadagod da srce žudi za tobom

Nestrpljivo deli Svoje sopstveno runo.[50]

Lepota svih ljubavnika

Pored tvoje labuđe je ružna guščija.

Srce koje je zbog ljubavi pozajmljene

Iz kruga jedinstva (ot)pušteno..

Hafizovoj duši, tvoje rubinske usne su olakšavaju

Razdvojenost od usana nepleminitih, ako ti je po volji.

GAZAL  108

O Gospode, ovo nebeska lopta nije ništa drugo do li tvoj štap i lopta

Prostranstvo univerzuma, tvoja arena i tvoje ushićenje.

Pobedonosna kraljica sa strahopoštovanjem je pred tvoji izgledom.

Tvoje ispravno ponašanje ,pobedonosne oči očarava.

Merkurov kompozicija govori o veličini tvojoj

Čak i Univerzalni Um je na tvoj svetionički poziv.

Krasota drveća Vrta Rajskog kraj tebe je bleda

Zasnovano na svojoj veličanstvenosti, Vrt Rajski[51] si uspostavio.

Ne samo da živo i neživo na tvoj poziv čeka,

Sve što je u svetu,  sve pod tvojom komandom je.

GAZAL  109

Već dugo mi Voljeni poruku poslao nije

Nije mi napisao pozdrave, i ni jedna reč poslata nije.

Napisah na stotine pisama, pa opet taj uzvišeni Kralj

Ni odaslao poruku nije, ni pozdrava poslao nije.

Ka divljem i van uma čini me,

Ni pripitomljenih jelena ni tetreba mi poslao nije.

Znaj da Ja, moga srca okov, odleteću daleko.

Pa ipak iz njegovog neizmerne prodavnice, nikakav ulov poslat nije.

Nažalost taj slatki i radosti pun čašće donosioc

Znao je da sam Ja pijan, ipak ni čašu mi poslao nije.

Često sam lažirao svoj položaj u životu,

Nikakvih vesti o mestu mi poslate nisu.

Hafize budi uljudan, nema osporavanja,

ako Kralj ni poruku svome podaniku ne pošalje.

GAZAL  112

Ko god, tvome licu, tako radostan izgled da je dao

Strpljenje i smirenost za jadnoga mene takođe sačuvati je mogao.

Ko god da je naučio kosu tvoju arogantno tako da se ponaša

Milost njegova, takvu nepravdu za jadnoga mene da odbaci mogla je takođe.

Odrekao sam se svojih želja prvoga dana kad

Voljeni je uzeo moga srca kišu i učinio me njenim robom.

Ako nema zlatne riznice, bar sam zadovoljan ostao

Onaj ko ga da kralju, učini ovo sudbinomm hulje.

Ovaj svet, nalik nevesti, pojavno je glorifikovan,

Onaj ko svoj život da tome, samo svoj sopstveni grob je kopao.

Od sada nadalje, svoje vreme provodiću u prirodi sa drvećem i travom

Dok povetarac, vremena prolećanog, bude brbljao i besneo .

Hafizovo srce bilo je hrabro, jahalo je na teškoćama talas za talasom,

Iako odvojenost izopačuje(moral), Kralj kao naš lekar dao ju je.

Gazal  113

Poslednje noći, danonoćno adresiram cveće a sebe izlažem,

Moje njihanje u ovome svetu, tako i tako koja će bit u pletanice upletena.

Srce moje bilo je škrinja riznica tajni, ruka sudbine

Zatvoreno i zaključano i njegoov ključ, za moga voljenog krevet.

Doktor je poslao slomljenog mene mome Voljenom i rekao

Moja pokora i moje izlečenje, samo su Tvojom rukom sačinjeni.

Neka on bude zdrav, i radostan, i u blažnstvu

Da njegove lečeće ruke položi na one sa potrebom.

Poslušaj svoj savet, O neprestani savetniče

Slatke ljubavnik i vino, ko je to ikada zabranio?

Prođi kraj jadnog mene, i prema mome suparniku odlutaj

Reci, “ bojim se da moj Hafiz jadni svoj život je dao. „

GAZAL  118

Ko god da čašu u ruci drži

Zauvek će nad zemljom vladati.

A Vodu Života koju je Elajas našao

Traži u mehani gde se čaše nalaze.

Mi i vino, pobožnog sa vrlinama,

Hajde da vidimo koga On zahtevati će.

Samo je reč ta sa Njegovih usana

Za onoga ko je želeo i nameravavao.

Narcisoidni načini opijenosti

Pozajmljeni su od očnih žlezda Njegovih

U srce mome slika Tvoga lica i kose

Ova molitva dan i noć neka premosti.

Bolno je u srcu

Onoga ko Tvoje slatke usne razume.

Odlike Tvoje, dobrota Tvoja, O dušo,

Poput Hafiza, sa dvesta robova upravlja.

GAZAL  122

Onaj ko uvek održava svoju veru u Jednoga

Jedan svo zlo od njega odvaja te ono nestaje.[52]

Neću pričati priče o prijatelju, čuvaj za prijatelja

Jer prijatelj je taj koji čuva prijateljevu reč uskoro.

O crce učini svoje življenje takvim da ako spavaš

Anđeli će ruke tvoje ka suncu podignute držati.

A ako želiš da Voljeni ne prekrši zavet Svoj

Održavaj zavet svoj takvim da lanac razlabavljen ne bude

A ako jednoga dana pod kovrdđama tim srce moje ti ugledaš

Traži milost Njegovu, mesto moje da sačuva, da nikome ga ne da.

Kada ga zamolim da sačuva srce moje, odgovara mi

Moli Oca u Nebu, Ja sam bespomoćni sin.

Zdravlje i bogatstvo moje, srce i dušu, za Njega sam dao.

Neka bog očuva samilost u srcu mome da, pobedi uvek.

Gde je prašina puta, da Hafizu očuva

Sećanje na povetarca jutarnjeg strujanje nežno.

.

GAZAL  132

Sa vinom čistim, mudri su oprali što je iza njih,[53]

Rano jutro u mehani, ko poštovanje ima o svome umu.

Kada zlatna čaša sunca, spusti se sa neba

Zaobljenost meseca mladog, na zaobljenu čašu bi podsećalo

Sretan je onaj čija molitva i potrebe, iz bola proističu.

Sa suzama očiju svojih i krvlju vena svojih, očisti što je iza tebe.

Vrhovni sveštenik koji molitvu vodi trebalo bi onaj da bude

Čija odežda skupljajuća, krvlju ćerke vina je određena.

Srce moje platilo je preokretom za kovrdžu te lepršajuće kose

Ne znam uopšte u trgovini ovoj, profit kakav bih mogao naći.

Ako vrhovni sveštenik upita za mene i mojoj sorti

Reci mu Hafiz, sa vinom, krsti ono što je za njime.

GAZAL  140

O srce, bol ljupavi zapaljena je opet

Voljeni je otišao i i ljubavnika do ludila doveo.

O cvetovi, magične trikove svoje vi izvodite

Tako nažalost pijanac nad treznim da vlada.

Suze moje su bile prijatelji moji, sve odkad Voljeni se podalje drži

Sudba moja nemila od pomaganja. joj biće uzdražana.

U zoru čas Voljenoga bojama živim sjajno blista

Ljubavnikovo ranjeno srce napeto i bolno biće.

O dosioče daj mi čašu, pošto skrivena ruka koja piše

Planove imaju, a pristup njima imati nemože niko.

Umetnik svoda nebeskog, zelje i sfera

Niko nezna planove koji će simulirani biti.[54]

Izgarajuća ljubav, Hafizovo srce će ugostit

Voljenog od vremena starih siroti ljubavnik ovaj koga je ubio.

GAZAL  141

O prijatelji, pokajavši se pijanstva, ćerka vina

Zakon da nameće počela je, vere propovednik postala je.

Iz onostranog ušla je u središte naše, neka se odmori sada

I protestvuje zbog drugih što odvojenosti skloni su.

Donesi mi vesti dobre O srce, jer muzičar ljubavi

Svirao u pijanstv je, i našao je lek za vino ovo.

Niti oprati možeš njegovu boju, niti sa hiljadu vatri sagoreti

Mrlje od vina tog koje mističarevu odeždu dizajnira.

Cvet jedinstva sa dahom života procvetao je

A ptica koja peva od radosti, laticama peva radosne note.

U licu ljubomore, sa poniznošću sebe pročisti

Čast i bogatstvo, želje, vera, sa ponosom glavu tvoju izravnavaju.

GAZAL  142

Godinama moje srce je u potrazi za Gralom

Koji unutar mene je bio, za njime tragao, na tragu mu bio.

Taj biser koji transcendira vreme i mesto

Tražen od ronioca kome okeani jedre.

Potraga moja za Magom put je moj trasirala

Jedan letimični pogled razrešio je zagonetku koju sam Ja Braj.[55]

Nađoh mu vino i ruci i veselo lice

U ogledalu njegove čaše može gledati stotine detalja.

Upitao sam, „kada ti je Bog dao ovaj Sveti Gral?“

Reako je, „onoga dana kada On zakucaše prvi ekser u svetu!“

Čak i nevernik ima podršku Božju

Iako on ne može da vidi, Božije ime će uvek slaviti.

Svi trikovi uma učiniće Boga da varalici sliči.

Ipak Zlatno Tele u poređenju sa štapom Mojsijevim bi samo izbledelo.

I jedan koga je na krst njegov narod stavio

Njegov zločin, tajne Božije bi razotkrilo

Svako ko je Božijom milošću dodirnut

Može učiniti ono što je Hrist učinio, sigurno sasvim.

A šta sa ovim kovrdđavim uvojkom koji je zatvor moj

Kaži ovo je za Hafiza da priča svoju priču.

GAZAL  152

Zračenje tvoje dobrote manifestuje se u večnosti

Vatra se javlja i raspaljuje vatru na planini, zemlji i moru.

Lice tvoje beše zračeće, a opet vide anđele kako bez ljubavi su

Raspaljujuši ovu vatru u čoveku, oduševljen tvog dekret potom beše.

Um je želeo da preokrene vatru ovu u svoju svetlost vodilju

Sveti si u haos doveo svojim žarkim, zračećim oduševljenjem.[56]

Lažni tragaoc traži da se osvedoče o tajne sveta.

Skrivena ruka došla je i uklonila njegovu molbu nezasluženu.

Sudba je drugima donela mnogo, ispunjeni zadovoljstvom i radošću.

Tužno srce moje na kolenima njegovim bilo je ražalošćeno jako.

Uzvišena duša moja žudeše da bar na tren lice tvoje ugleda.

Ruke moje provlače se kovrdžama kose tvoje s ljubavlju.

Hafiz je bisao svoje ljubavne pesme samo onoga dana kada je

Dozvolio olovci da piše iz srca koje je radosno i slobodno.

GAZAL  164

Jutarnji povetarac, miomirisi njegovi će izdahnuti

Stari svet će opet nanovo mladalački zaploviti.

Lala će čašu crvenu livadi doneti.

Narcisoidne oči će od maka pobledeti.

Kada će slavuj podneti ruženje ovakvo

U komori ružinog plača i jadikovki.

Prodao sam hram za mehanu, krivitei me nemojte

Molitva je duga i istrošena, vreme je nesigurno.

Odlagati uživanje u sada nemoj za sutrašnjicu.

Ko garantovati može tu sutrašnjicu, da sada će nastaviti se?

Mesec Šaaban  zameriti neću na bokalu vina

Sve do kraja Ramadana propuštat ćeš ti ovaj Sveti Gral.

Neka ti drago bude svo cveće i zajednice

Dođi da budeš i bićeš posvuda sa povetarcem ili vetrom olujnim.

Ova gozba za prijatelje je, O sviraču putujući, sviraj i pevaj.

Sviraj opet, tako je to došlo i tako se nastavlja, a svrha koja je?

Hafize, za tvoje dobro, uđi u ovu bajku

Hodaj sa njime, reci zbogom, on će pocepati veo..

GAZAL  169

Nigde prijatelja ne vidim u blizini,[57] šta god se desit moglo prijatelju svakom?

Ne vidim nikoga koga volim, kada se to okončalo?[58]

Voda života je pocrnela,[59] gde je veličanstveni Elaja?

Cveće svo krvari, otkuda povetarac koji grane savija?

Niko rek’o nije da prijatelji pravo imaju da od pomoći budu.

Šta je od odanosti proizašlo?[60] Šta god se desit moglo prijatelju svakom?[61]

Godinama nijedan dragulj iskopan bio nije iz rudnika lojalnosti

Šta se dogodilo sa svetlošću sunčevom? A šta je sa trendovima vetra i kiše?

Ovo je bio dom Kralja, i zemlja Dobrodušnoga

Kada se dobrota okončala, i od kada se to Kralj pretvara?

Lopta samilosti i radosti je sada u igralištu

Zašto onda u igri ovoj još ni jedan igrač ne učestvuje?[62]

Hiljade cvetova je u punom cvatu, ipak nema pesme

Šta se dogodilo sa slavujem? Gde su se tih na hiljade spustili?

Venera muziku ne stvara uopšte više, jesu li svi instrumenti njeni spaljeni?

Niko raspoložen nije, koga to prodavci-vina poslužuju?[63]

Hafize, tajne božanski niko ne zna, ostani tih

Za koga se raspituješ, zašto prevrtljiva sreća naša na oporavku nije.

GAZAL   177

Nema svako bolno lice šarm

Niti svaki tvorac ogledala, Aleksandra da razoruža može.

Niti svako ko je pred tronom a koji krunu stavlja

Ne zna načine vladanja farmama i gradovima.

Kao što prosjak ne radi[64] za milostinju

Učitelj svoje sluge u dobroj formi.

Pokoravam se volji stvaraocu masnice modre.[65]

Alhemničar prosjak, olovo u zlato pretvoriti može.

Sudbina i lojalnost su dobri, ako možeš naučiti

Inače prebroditi moraš tiranije buru.

Bio sam srca slomljenoga a ipak svestan bio nisam

Za dete čovekovo, anđeo je norma.

Tačka finija mnogo od vlati kose,

Neobrijana kosa Dervišova uniforma nije.

Svet sav obrće se oko mladeža tvoga.

Potreban je dragulj da bi se (spo)znao dragulj, crv za crva.

Ko god da harizmatičnošću postane kralj

Svetom će vladati ako sa pravičnošću od povređivanja čuva.

Poezija Hafizova jedino informisati može

Onoga čije srce i govor su ljubazni i topli.

GAZAL  178

Svako onaj ko je intiman beša sa srcem svojim, ljubav svoju odredio je

A onaj koji to nije, u sumnjama svojim iza je ostavljen.

Ako je srce moje kroz veo prošlo, ne okrivljejte me onda

Zahvaljujem Bogu što nije ostao unutar vela uma.[66]

Sufiji povukoše nazad odeždu svoju pd vinu

To odežda naša beše, mehani je zauvek određena bila.

Pijani Derviš su prolazili, i on je prošao

Naše pijane priče ruka vremena je oskrnavila

Svaka čaša koja je napunjena bila tom divnom rukom

Preobratila se u suze, naša ljubomorna srca su obmanuta.

Srce moje od prvog, pa do ovog poslednjeg, u ljubavi je[67]

Ne znam nikoga, ko je u ljubavi ovoj, zauvek ostao slep.

Za ljubav sam ginuo. Uz sve to oči tvoje su cvetale poput cveća

Ljupkost tvoja osta velom prekrivena, neljubazno to je.

Našao ništa radosnije nisam od zvuka reči ljubavi.

U ovom okrećućem Ringišpilu koju si Ti zavrteo.

Odora moja pokriva najmanje stotine grešaka koja sam ja otkriti mogao

Založio sam odeždu svoju vinu, a šta je preostalo, moja isprazna košuta.[68]

Majstor slikar nemoćan je bio u strahopoštovanju prema lepoti tvojoj.

Posvuda po zidovima je ono što u košuti on oblikovao je.

Da bi ste prikazali lice Njeovo, srce Njegovo prefinjeno

Jer ovo proći će takođe, zauvek ostaće u okovima.

GAZAL  181

Od sada pa nadalje, omorika ta visoka za me zapovest ima

Čiji graciozni stas iz zemlje me je iščupao.[69]

Ne žudikma za pesmom ni za vinom, skini veo sa lica svoga[70]

Izazvana lepotom tvojom vatra moje strasti je raspaljena.

Ni jedno lice ne može ogledalo bitri svadbene komore Sudbine[71]

Sem jednoga nad kojim ždrebčeva kandža stoji.

O tajnama svojim govorio sam, reči mi budi samo sa tugom svojom

Strpljenje moje je iscrpljeeno, da li ti čuješ ono što zahtevam?

O lovče, ostavi moju srnu i pusti je da živi

Posrami se njenih očiju, sa konopcem tim u rukama tvojim.

Moj zemaljski život je nejak, slab, nesposoban

Kako ja mogu da poljubim te usne, veličanstven, veliki?

Hafize, neka srce tvoje vezano bude strukom kose

Čoveče ludi bolje u lancima i trakama ostani.

GAZAL  183

Zora kad se lomi[72] od tugovanja spašen sam bio

U tamnoj noći Duše, eliksir za kojim žudeh popio sam.

Ekstatičan, duša moja zračeća je bila, blistava,

Posvećena čaša moga života, kao pijan sam se ponašao.

O, kakav ushićujući izlazak sunca,kakva veličanstvena noć

Ta sveta noć, Novom Životu potčinjena beše.

Od sad pa nadalje, u ogledalu, O kakav pogled

Ogledalo, slava duše moje, obznanjenoj i pobesneloj.[73]

Čuditi se nemoj ako sam okupan i srca oduševljenju

Zaslužio sam i dato mi je bilo, mada možda izgledah lišen.[74]

Anđeoski glas doneo mi je vesti o mojim Bogom-danim pravima

Strpljenje moje je plodovi teškoća kojima sam se odupreo.

Slatki nektar kaplje sa usana mojih, kao što su i reči moje ponete njihovim letom.[75]

Voljeni, moj dragan,[76] u dušu moju strpljivo se urezao.

To je bio Hafiz, božanski inspirisan s kojim sam dosegao visine takve

Božija milost beše ta koja obustavi vreme žaljenja moje.

GAZAL  184

Na vratima mehane videh da anđeo kuca

Oblikovanu ilovaču ovu mi zovemo čovek, i učinjeno je da on govori.

Stanovnik Božanstvenog Dvora i nebeskog bloka

Pijan od Vina Ljubavi, sa mnom, na našem svakodnevnom hodu.

Zemlja i nebesa nisu mogli održati ovu pouzdanost sata

Ipak mi siroti bezumnici zaglavljeni smo tako teškom srećom.

Ljudi nalaze ispravne razloge za ratove u kojima su zaglavljeni

Kako Istinu nemogu da vide, sjatiće se oko fantazija.

Među nama[77], hvala Gospodu, psi rata su lancem vezani i zaključani[78]

Anđeli s’ zahvalnošću piju, s’ ljupkošću igraju, od prepreke do prepreke.[79]

Vatra nije trepereća sjaj[80] koji plamen sveće ismejati može

Vatra je plamen hrpe moljaca koji su munjom upravo pogođeni.

Niko kao Hafiz, masku varljivog intelekta ne može istrgnuti

Dok kosa Neveste Pesništva nije očetkana uvojak po uvojak.

GAZAL  187

O srce,  slomi se,  jer uništeno[81] srce, čuda mnoga doseže

Tvoje ponoćne potrebe, će ukinuti stotine bolova

Kriticizam svoga anđeoskog-lica Ljubljenog[82], s ljubavlju podnosi

Jer samo i jedan osmeh, nadoknada je za stotine iskušenja.

Od ovoga sveda pa do anđeoskog kraljevstva, svi će biti razotkriveni[83]

Za onoga ko u službi Gralu  pokušava da se usavrši.[84]

Lekari ljubavi[85] imaju isceljujuće ruke Hrista, pa ipak

Tamo gde boljke nema, zašto mislite da iscelitelj ostaje?[86]

Buidite usredsređeni na služenje Boga svome, i budite zadovoljni

Jer Bog je milostiv, iako potraživaoci prigovaraju.[87]

Povređen sam uspavanom[88] sudbinom svojom, možda će moja budnost[89]

U vreme nestanka noći, u molitvenom postignuću.[90]

Hafiz, uništen i slomljen, a niti mirisa lokne Ljubljenoga,[91]

Možda tračak arome te,  kada povetarac jutarnji nizijom ga pronese.[92]

GAZAL  194

Kada se tuga na srcu tragaočevom spusti, brbljati neće

Kada lepota sa utehom započne bitku, uznemiriće se.[93]

Kada sudbini oni predaju um svoj, sebe će okovati

Naposletku, kada Ljubljenoga prelepu loknu nađu, ostavite ego.[94]

Ako dođu do nas na tren, i blizu sednu, nestaje

Ipak kada se radost u srcima njihovim pojavi, jasno postaje.

Ako shvate oni da usamljena suza samo dragulj mio je

Sa tako iskrenom ljubalju, lica ranoranilaca oni boje se.

Kad se smeh kao rubin crven uz oči moje prilepi, suze moje  donosi

Sa lica moga, kad se tajna sakrivena pojavi iznenada, radosno oni pevaju.

Isceljujući melem bola ljubavnog zaista lagan nije,[95] a čist je[96]

Oni koji um svoj koriste da nađu izlečenje takvo, mnoge pomašaje će otrpeti.[97]

Oni koji se uspinju lestvicama sudbine su rastrgnuti po rastrzanju, behu okačeni i obešene.[98]

A onaj ko u slava peva Hafizove pesme, smatra se da greši.

Oni privilegovani ovim duhom, skromni i čisti, iskušani i zavedeni

Za ljubavne boli izlečenje moraju li osigurat, promašiji tada će (is)trajavati.[99]

GAZAL  196

Oni koji olovo pretvaraju u zlato

Hoće li nas ikad pogledom oni opaziti?[100]

Krijem bolest svoju od lekara lažnih

Lek moj neka dođe od nevidljive zajednice.[101]

Kada ljubljeni pokaže letimični pogled

Mnoge priče od mnogih su kazane.

Spasenje nije u pobožnosti,

Dela za dobro svoje razotkriti treba.

Fer budi prema ljubavi mojoj narastajućoj

Neka drugi me ne ismevaju nit’  prekoravaju.

Iza vela, sheme mnoge preostaju,

Nakon razotkrivanja, kako će to proći?

Srceparajuće priče o ljubavnicima u svetu ovom

Zagreju čak i srca koja mogu biti ledeno hladna.

Pijenje vina zabranjenog s’  čestitošću

Prevazilazi moralna pravila kojih se navodno pridržavamo.[102]

Košulja koja je nosila Jozefov miomiris,

Brat njegov rado bi prodao.

Dođi, u mehani se pokaži

Slugama koje je prolazak tvoj uzdigao.

Ljubomorne oči drži po strani, jer dobar

Za Boga miloga, bira dobrog i neustrašivog.[103]

Hafize, jedinstvu trajnom nemože se ulagivati,[104]

Kralj se retko pijacom šeta.

GAZAL  197

Kada dragani s takvim šarmom  ljubavnika nagovaraju,

U vernikovoj veri rupu će  ćušnuti.

Kada god cveće počne da sveta,

Jabučice očne u glavi da kolutaju počnu.

Lepi i mladi muškarac stasa visokoga

Lopte igra se pre no što ti jesi štap il’  motka.

Ljubavnici izabiru i ponašaju se van kontrole,

Ti  piščeš dramu, a ljubavnici igraju uloge svoje.

Kraj krvavih suza koje oči liju

Blede čak i oblaka olujnih teška zvonjava.

Kada ljubav moje pevati počne, pesmi i zvuku tom

Anđeli u nebesima plješću i uzdiđu

Srca slomljenoga, očiju suza punih, za tobom žudim,

Zašto surovost takvu duša mora da otrpi?

Tugu ostavi za sobom, srce svoje slušaj,

Onda odvojenost mnogo smešnija postaje.

U tami noći, Hafiz se tetura,

Neka blistava svetlost jutra postane cilj tvoj.

PREPEV  197

Ako, načinom ovim, srca zanosnoga, voljeni učiniše,

U veri Asketa, pukotinu, oni će načiniti.

Kada god  ta grana narcisoidnosti procveta,

Njenog narcisoidnog vlasnika, oči njihove sopstvene, od ružinih obraza načiniše.[105]

O mladosti, čempresova stasa! Uskrati jamstvo,

Pre toga vremena kada, od stasa tvoga, polo oni ne učine. [106]

Nad svojom glavom, ljubavnici naredbu nemaju:[107]

Šta god da je Tvoja naredba, to oni učine.

U očima mojim, manje od kapi su

Priče te koje od potopa[108], sačiniše oni.

Kada Ljubljeni tvoj započne isto

Ruke mašu, svece devetoga Neba načini.

Uronjena u krv postaje zenica oka moga,

Ova tiranija protiv čoveka, gde je oni stvoriše?

O srce, nehajno za misteriju! Dalje od jada, sretno budi,[109]

U kamenu kušnje razdvojenosti, prijatnu lakoću oni  stvore.[110]

Hafize! Glavu tvoju ne povlači od ponoćnog pogleda

Tako, ozarenost nalik jutru, da ogledalo oni načiniti mogu.[111]

PREPEV  198

Ja rekoh, „Mene, blagoslovenim, usta i usne Tvoja, kada će učiniti?“

On reče, „Po očima mojim  sve što ti reče čak i to će one učiniti.“

Ja rekoh, „Usne tvoje divljenje Egiptu zahtevaju: “

Ti reče, „Po ovom pitanju, gubitak retko one učine.“[112]

Ja rekoh, “ Do tačke Tvojih usta, ko se puta tog latio?“

Ti reče, “ Ovo je trag koju oni suptilnosti znalacima, oni učine.“[113]

Ja rekoh, „U zajednici sa uzvišavaoca-idola, obožavaoc idela ne budi.“

Ti reče,“ U ulici ljubavi, i ovo i ono je to što oni učine.[114]

Ja rekoh, “ Strast za kućom vina jad iz srca uklanja.“[115]

„Ti reče, “ Sretni, oni koji radosnim makar jedno srce učine.“

Ja rekoh, „Vino i religijska odeća, nisu li oni propisani naredbama religijskim??

Ti reče, “ U religijskim naredbama Pira Magičara, rad ovaj oni učiniše“[116]

Ja rekoh, “ Od slatkih rubina usana tvojih, od kakve je koriti starac.“[117]

Ti reči, “ Njega, sa  slatkim poljupcem, mladim oni učine.“[118]

Ja rekoh, “ Do momačkog stana kada otići će Kvađa?“[119]

Ti reče, “ Onda kada Jupiter i mesec konjukciju učine.“

Ja rekoh, “ Politva za njegovu sreću je Hafizova jutarnja vežba,“

Ti reče, “ Ovu molitvu Anđeli sedmoga neba su sačinili.“

GAZAL  198

Ja rekoh, kad će usne tvoje moje zadovoljit’

Ti reče, želju tvoju ja ću ispuniti.

Ja rekoh, usne tvoje zahtevaju cenu tako visoku,

Ti reče, profit tvoj će se umnogostručiti.

Ja rekoh, ko tebe nalazi dok samo na sebe se oslanja?

Ti reče, čak samo nekolicina ih je koji pokušaju.

Ja rekoh, ostavi idole, izaberi onoga ko umreti neće;

Ti reče, za ljubavnike, ljubav prema svima će se primeniti.

Ja rekoh, mehana me privlači u svim pogledima;

Ti reče, sretan je onaj ko učini da tuga odleti.

Ja rekoh, u mojoj veri, putu vina se odupreti mora;

Ti reče, to je put verovanja[120] starih Maga.

Ja rekoh, kakva korist od vina, za nekoga starog kao ja?

Ti reče, to će ovlažiti tvoj izvor mladosti, koji postade suv.

Ja rekoh, kada će učitelj pored neveste svoje ležati?

Ti reče, kada konjukcija meseca i Jupitera je blizu.

Ja rekoh, cena tvoja je Hafizovo plakanje neprestano,

Ti reče, ovo je pesma anđela na nebu.[121]

GAZAL  199

Na propovedonici, propovednici, dobrotu pokazuju

Pa ipak u privatnosti, put različit oni imaju.

Pitanje imam da postavim o učenima među nama

Zašto Ispovednici-Sveštenici, svoje pokajanje sopstveno odlažu.

Verovatno ne veruju oni u Dan Sudnji

Oni obmanjuju, i da bi boga umilostivili, oni mole se.

Mogu li ovi Novi Učitelji, Bože, naći uporište svoje

I da prema robovima i mazgama odvratnost ne osećaju.[122]

Crkveni-prosjače,[123] idi do boravišta Maga

Pij vodu koja snagu srcu pruža.[124]

Njegova neokončiva dobrota, mnogo ljubavnike pogubi

Ljubavnici od ispraznosti, uzdignite se i igrajte.

U Ljubavnoj Mehani, Anđeoski red,

Fermentira duše naše grožđe, mesi glinu našu.

Nebeska muzika kad se dan lomi[125]

Je. ako Anđeli pevaju Hgafizove pesme, i njišu se.[126]

PREPEV  199

Prekoravaoci oni, koji pod molitvenim lukom i u propovedaonici, velelepnost čine,

A kada u svoj dom[127] odu, posao sasvim druge vrste oni čine.

Probleme, ja imam. Pitaj onog sa čuperkom  u društvu[128]

Zašto oni pokajanje naredbodavci, sami pokajanje tako retko čine?

Tako bi se moglo reći, da oni vere nemaju u dan suđenja,

Tako, dok za Vladara rade, prevaranti ovi  boli i obmana, čine.

O Gospode! Molim da ovi novo-obogaćeni  situaciju svoju procene[129]

Jer, na račun robova Turskih i mula, svu ovu aroganciju, oni učiniše.

O prosjače manastira![130] Pohitaj. Jer, u hodniku dvorišta manastira magovoga!

Oni daju malo vode i srce učine snažnim.

Isto toliko koliko je njegova beskrajna lepota obezglavila,

Iz nevidljivog, njihove glave u ljubavi, učinila da se  uzdigne jedno drugo mnoštvo.[131]

O anđele! Slavljenje izusti na vratima mehane ljubavi,

Jer unutra, Adamovu glinu, takođe oni umesiše.

U svitanje, sa božijeg trona, dođe usklik: mudrost je progovorila,

Možda bi reći oni mogli da pojenje stihova Hafizovih, svetac stvara.

GAZAL  203

Godinama, vinu crvenome, srce moje je obavezano

mehana je bila oživljena sa molitvom mojom i zvukom mojim.

Vidi dobrotu Starih Maga, sa nama, opijeni,

Videše sve što učinismo, svačiju lepotu nađoše.

Speri svo naše znanje s vinom crveni[132]

Svod nebeski, sami, znajući um uznemirava.

Od idola to tražiti, O znajuće srce,[133]

Reče onaj čiji uvid, znanje njegovo krunisaše.

Srce moje, poput kompasa, okreće se i okreće,

U krugu tome izgubljen sam, sa nogama na zemlji stabilno.

Lutajući pevač-svirač učini ono što je učinio usled bola Ljubavi

Išiban od mudrih-od-sveta u njihovim krvavim suzama bi udavljen.[134]

S radošću srce moje se rascveta, baš kao taj cvet kraj potoka

Pod senkom smreke visoke, sebe, Ja nađoh.

Moj živopisni[135] mudri Majstor, u mom postupanju[136] sa crnim odorama,

Zlobnost[137] moju obuzda i sputa, inače bi priče moja

Hafizovo tmurno[138] srce u trgovanju ovom potrošeno nije,

Ovaj trgovac video je i čuo svaki sakriveni pogled i zvuk.

GAYAL  204

Radosni dani behu kada je ruka tvoja uz mene bila,

Znak ljubavi tvoje, budućnost je moju ulepšao.

Radosni dani behu kad su reči tvoje razapinjale,

Tada je duša moja vaskrsavala, uzdižući se glatkoklizeći.[139]

Radosni dani behu  kada, vino smo veličali,

Bog je bio samnom dok je pored mene bila nevesta moja.

Radosni dani behu kada je sveća tvoja vodič moj billa,

A srce moje, poput moljca, plamenovi tvoji bi poneli.

Radosni dani behu kada usred znanja i oholosti,

Pijano smesmejanje dostojanstveno.beše [140]

Radosni dani behu kada smo čaše pili u napretku našem,

I pričali priče o stvarima koje isprobasmo.

Radosni dani behu kada bi Ljubljeni odlučio,

Na suncu i mesecu, u služenju, da se oslanja.

Radosni dani behu u mehani u kojoj bih obitavao,

Stvari sam video koje od zamka bih sakrio.

Radosni dani behu kada je signal tvoj potvrđivao;

Savijenoga uspravim činio, Hafiza, uskog, širokim.

GAZAL  205

Sve dok su vino i mehana u blizini,

Pre negoli Učitelju, zemlji se klanjam.[141]

Za Starog Učitelja, večno sam  vezan,

Oduvek sam bio, uvek ću biti na ovoj vrtešci.[142]

Kada prođeš kraj groba moga, za milost  moli,

To svetilište je gde pijanicaa izdašno opskrbljuje.[143]

Samo-dovoljan pobožnjak ovo nemože videti[144]

To je zakrabuljeno i očima se nemože naći.[145]

Moj voljeni ljubljeni ovoga dana napustio je središte naše,[146]

Suze moje neprestano teku, grudi svoje neprestano lupam.

I kada odem da spavam u grob svoj,

Do buđenja, brižna duša moja će loviti.

Hafize molim te pomozi, ili će sudba šokirana biti,

Ljubljenoga lokne,  oko ramena drugih povrediti mogu.

GAZAL  208

Oni umorni koji su, pomoć tvoju mogu da zatraže

Fer nije ako pomoć tvoja izostala je.

Nikada nas maltretirao nisi. To nije tvoj put.

Svaku nevaljalštinu takvu, ti bidegradirao.

Nesrećne su oči koje ne liju suze ljubavi,

Nesrećno je srce koje sveću ljubavi zabarikadiraju.[147]

Sa povoljnim letom k’ svetlosti,

Ostavi za sobom slepe miševe i ptice koje senku traže.

Čuditi se nemoj ako pomoć Ja u mehani tražim,

Moj Učitelj kaže u hramu oni trguju.

Bez vrline, bogoštovanje idolatrija je,

Dobrota doći neće, kada vrlina odložena je.[148]

Hafiz, kroz vrlinu i mudrost kao po plićaku gacaj,

Ili obuzdaj jezik svoj i uplašen ostani

GAZAL  231

Ja rekoh, da ja za tobom žudim

Ti reče, Tuga tvoja će se okončati.

Budi mesec moj, izdigni se za mene

Samo ako će se on uzdići.[149]

Ja rekoh, od ljubavnika uči

Kako s ljubavlju sagoreti.

Lepota, ti reče zauzvrat

Takve uobičajenetrikove transcendiraj.

Vizijama tvojim, ja ću se suprotstaviti

Uma moga put, ja ću zatvoriti.

Ti reče, ovu tarifu noćnu ti znaš.

Jeda drugi put će se spustiti.[150]

Sa miomirisom kose tvoje

Izgubljena sam u svetovnimposlovima svojimu.

Ti reče, ako brineš, ti prkosiš[151]

Na tom vođstvu zavisan biti možeš.

Ja rekoh pozdrav tome zraku svežem

U kome povetarc jutarnji može sudelovati.

Svež je povetarac taj, ti objavio si.

Sa Ljubljenoga zrakom on se stopiti može.

Ja rekoh, tvoje slatko i crveno vino

Udovoljilo ni jednoj želji mojoj nije.

Ti reče, u služenju definiši

Svoj život, i vreme svoje potrošeno.

Ja rekoh, kada će srce tvoje ljubazno

Misli o prijateljstvu startovati?

Reče, govoriti nemoj o umetnosti ovoj

Sve dok vreme nije za taj trend.

I rekoh, sreća i rasdost

Proteklo vreme će uništiti.[152]

Reče, Hafize, tišinu uposli

Tuga takođe će okončati se prijatelju moj.

GAZAL  233

Sve dok ne udovoljiš želji mojoj, odustati od svojih zahteva neću

Diseći ću Dušu Duša, ili ću pokopan u ovoj zemlji biti.

Kada budem mrtav i pokopan, otvori grob moj i pogledaj

Dim izlazi iz tela moga, raspaljen unutrašnjom vatrom mojom.

Pokaži Tvoje lice ljudima, strahopoštovanja-puno[153] i zračeće

Muškarci i žene će zaplakati, na Tvoju komandu najmanju.

Umoran sam od života ovoga, ljubomora izjeda srce moje

Bez poljupca sa usana tvojih, ja i svetovne nalozi[154] moj

U potrazi za tim slatkim usnama, ceo svoj život sam potrošio

Želje za uskraćenim, usne te će ukoriti strogo.

U krugovima Ljubavnika, dobrotu njegovu oni shvataju,

Sa poštovanjem, Hafizovo ime, oni prenose od ruke do ruke.

GAZAL  234

Kada se zlatna kugla[155] uzdigne istočno od pehara

Hliljade lala nad obrazom ljubljenoga otvore se.

Jutarnji povetarac rasipa se nad glavom buketa[156]

Buket buketa će se izlivati sred trave i letine.

Priča o noći razdvojenosti nije ta priča

O kojoj i kratak prikaz mnogo, mnogo knjiga će napuniti.

Ova sirote i osiromašene kuća Sudbine zasititi nemože

Plakanje i stotinu jadikovki su nad mrvom večere.

S mozgom i mišićima tragati se nemože za suštinom

Puka fantazija, ovo nastojanje takođe će krahirati.

Ako poput Noa, možeš strpljivo da čekaš na okončanje oluje

Plima sreće će se okrenuti i tvoje celo-životne želje će podržanti.

Ako povetarac s Tvoje kose na Hafizovom grobu zastane

Stotine hiljada lala će ukrasiti vrh groba njegova.

GAZAL  237

Još jedan udah, sudbina moja u pitanje je dovedena

Nažalost, moja dobra sreća ne budi se.

Jutarnji povetarac naneo je prašinu Njenu u oči moje

Videti ne mogu od suza i bola neprekidnog.

Nemogu da zagrlim i grlim telo tvoje, zašto?

Svoje najvrelije želje ukrotiti moram.[157]

Samo sa Voljenom[158], mogu ja biti & mogu pokušati

Nema drugog rada  koji mogu da preduzmem.[159]

Samo iz kose tvoje lepe vesti neke ja iskopati mogu

Drugde, od stranaca, nema vesti koju primiti mogu.[160].

Žarko, iskreno, hiljadama molitvi učinih da  uzlete

Kakva korist, čak niti jednu u svetu svome ja učiniti ne mogu.

Dosta je deljenja srca moga sa uzdisajima jutarnjega povetarca

Kakve sam sreće noćas, čak  ni zora svanuti neće.[161]

Utrošiću u težnji život svoj celi dok ne umrem

Pa imak nesrećnost od kose tvoje ja uzdrmati nemogu.

Hafiza & srca njegova, svako odreći se mora

sebe sakrio je unutar tvoga talasa & buđenja.[162]

GAZAL  239

Dobre vesti, proleće vriši i trava je zelena

Ostavi drveće i prema cveću se ponašaj kao prema kraljici.[163]

Ptice zvužduću, pevajuću gde je onaj od vina propali ?[164]

Slavuj jeca, ko je obojio ovu cvetnu scenu?

Rajsko voće neukusno je za onoga

Koga lice voljenoga ugledalo nikad nije.[165]

Prigovarati nemoj o teškoćama na putu

Uteha dolazi od trpljenja skaradnosti.[166]

Uzberi cvet sa lica (pod)nosioca[167]

Ljubičice okružuju lice zeleno kao trava.

(Pod)nosioc je ukrao srce moja na način neki

Da čak i razgovorom ja sada  obesmislih.[168]

Spaliću svoju raskošnu odeću, koju[169]

Gospdar Mehane vinom očistiti nije mogo.

O Čestiti, proleće je prošlo, zabeleži ono što mislim

Vino ovo, Hafiz, šansu imao nije da napabirči.[170]

GAZAL 240

Prolećni vetrovi Martovske kišovite oblake hrane

Izvinjenje na vina ispijanju, flaute sviranju.[171]

Ljubavnici su u punoj lepoti, ja jadničak posramljen

Opterećen ubogom ljubavlju, ipak ja nastupam.

Manjak velikodušnosti, ipak svoj integritet čuvam

Plati odorom mojom vino koje neophodno mi je.

Molim te reci da ćeš razvezati čvor briga mojih[172]

Poslednje noći sve do zore, molio sam se i umoljavao.

Nasmejano cveće, sa hiljadu osmeha procvetalo je

Kao da je milost sama blagosiljala njegovo seme samo.

Ako košulju svoju istrgam u ludosti mojoj, pa šta?

Čak i dobar glas naš zahteva da mi oslobođeni budemo.

Ko govori priče ove  koje ja kazujem sa usana tvojih?

Ko vidi lepote tvoje prevare i nedela.[173]

Ako Kralj ne teži da spozna ljubavnikovo stanje

Poslušaj ljubavnika i odreci se svega što ostade ti i pohlepe svoje.[174]

Kupidonova strela, Hafizovo srce pocepala je i rascepila.

Vidim stihove njegove, sa njihovim mastilom mokrim, krvare.

GAZAL  243

U jutarnjem povetarcu, miris tvoj, ko god da udahne

Blizak prijatelj prisnih reči ovih, u ušima ga pozdravlja.

Kralju Dobrote, blagodarno gleda na prosjakovo stanje

O prosjaci i kraljevi uši ove čuše mnoge priče, detaljne veoma.

Sa ovim vinom aromatičnim, udovoljih apetitu duše moje

Videh sveštenike u odeždama koji prevare mnoge slediše.

Božanske tajne koje dobar čovek u tišini održao je

Zaboga kako je  prodavac vina to tako jasno razotrkio?

O Bože, gde je taj koji zna i vidi

Da otkrije tajne koje su u srcu mome utamničene.

Nije fer kažnjavati moje dobro srce

Sa poniženjem, srce moje ogorčeno jeca i jadikuje.

Ako sam bio lišavan u težnji mojoj, kažimo nula

Naklonost sudbine od teškoća ovih, niko ne jamči.

Dođi i vina mi donesi, ljubav moja jauče bolno glasno

Samo mi sami je čusmo, ko će našu priču podrobno ispričati.

Ovo nije prvi put da mi potajno vino pismo

Gospodar mehane[175] uhvatio nas na delu je svaki put kad izdahnuli smo.[176]

Ovo nije prvo pijenje pesme harfe

Mnogo okrete Točka Sudbine ova prepoznatljiva promena opnama je prekriven[177]

Savet mudroga dolazi iz duboke dobrote unutarnjosti

Osim onoga ko razume, čak i nebesko blaženstvo bledi.

Hafiz je po dužnosti okeanom molitvi plovio

Bez obzira da li je molitva njegova udovoljena bila il omanula.

GAZAL 244

Prijatelj, razvežite uvojke na glavi Voljenoga[178]

Ove radosne noći, neka se priča proširi.

U prisnoj samoći prijatelji su stupili

Zatvori vrata nakon čitanja molitve.

Violina i harfa glasno pevaju i kažu

Slušaj i neka čula tvoja Znalac vodi.[179]

Kunem se sva tuga će uteći

Jednom kada verujete u Boga da će vam  hleb svakodnevni dati.[180]

Ljubavnik i voljeni razlikuju[181] se kao belo i crveno

Neophodna mu je tvoja glad, kada voljeni želi da nahranjen bude.

Prve reči gospodara-vina[182] jednostavno je rekao

Bezvrednih kompanjona energično se bojte.

Ko god u svetu ovome ljubavlju nije venčan

Drži se svoga pogreba kao još jedan živeći mrtvac.

A ako Hafiz za milostinju ka tebi je požurio

Preusmeri ga ka postelji Voljenoga.[183]

GAZAL  245

O Rajska ptico, tajne tvoje su razotkrivene[184]

Prekinuti nemoj slatkoću koju  jezik tvoj van baca.

Neka ostaneš vitalna, srce tvoje zadovoljno

Od Velikog Umetnika, lepotu si izabrala.[185]

U zagonetkama si govorila sa svim neprijateljima svojim

Razotkrivajući tajne, koje Bog samo zna.

Iz ružičastog pehara poprskaj me i miomiris mi donesi

Mi jedino spavati želimo kada sudbina  ukaže se.

Pesnik lutalica kako svira ove razigrane note

Pijan i trezan igraju na stopama i prstima nožnim.

Od opojnosti, ko imun je?.

Oba i prijatelji i neprijatelji izgubiše počinak svoj.[186]

Na vidiku vode nema za žeđ Aleksandrovu

Niti moć niti zlato, nametnuti se nemože.[187]

Slušaj bol srca u početku

Nekoliko reči koje puno značenje zaokružuju.[188]

Idoli glinenii, srcu i duši oponiraju

Za sve idole srce  moje i dušu Bog neka zatvori.[189]

Opijanome ne govori tajne vina

Niti beživotnom, o duši  priče  ne otkrivaj.

Kraljevskim dekretom napisa liniju za linijom

Do takvih poetskih visina Hafiz svagda uzdiže se.

Nije to naše već volja Božja koja odvija se

Neka ga Bog čuva od svih štetnih udaraca.[190]

GAZAL  254

Strpljivi slavuj na grani na vrhu drveta

Radi blagostanja ruže za nju je preklinjao.

Hvala dobroti tvojoj, O ružo, i lepoti tovjoj,

Nemoj da zbog ponos tvog  slavuja da utekne.[191]

Ne prigovaram što sam odvojen od tebe,

U nadi za ujedinjenjem, biću ako treba večnost celu odvoje.[192]

A druga uživanja u zadovoljstvu i luksuzu,

Bol odvojenosti je ono što me ushićuje.

Za nimfu i Raj, neki nađu ružičnjak,[193]

Voljeni je moja nimfa, i mehana moja ulaz u baštu.

Pij vino  muzike harfe, budi briga oslobođen

Od onoga ko ti zabranjuje radost za Božijom milošću.[194]

Hafize, razdvojenost nije tragedija,

Sjedinjenje u razdvojenosti, i svetlost u tami ti vidiš.[195]

GAZAL 270

Pitati me nemoj kokliko sam tuge zarad ljubavi podneo

Pitat’ nemoj o otrovima razdvojenosti koji me nečistim učiniše.

Svet  proputovah i na kraju

Pitat’ nemoj ko ljubavnika je kog voljno  zavedoh.[196]

Čežnja za vizijom, na vratima njenim

Pitat’ nemoj o suzama koje prolio sam.

Ušima ovim mojim  čuo sam je noći prlošle

Pitat’ nemoj o rečima njenim, grube a ipak smerne.

Gristi nemoj usnu svoju gornju i govorit’ nemoj

Pitat’ nemoj koje su to usne slatke koje mogu osigurat.[197]

U stanju mom prosjačkom[198] bez tebe

Pitat’ nemoj za bol moj i potrebu za lekom..

Na putu Ljubavi, Hafiz, izgubljen & nesiguran

Pitati nemoj o stajalištu njegovom, visokom i čistom.

GAZAL  271

O njenoj crnoj kosi ja se požalih, O pitati me nemoj

Zbog nje, izgubljen ostadoh, O pitati me nemoj.

Dok ee nade za  lojalnošću, niko ne napušta svoje srce & sudbinu

Kajem se, nadmenost dela mojih, O pitati me nemoj.

Gutljaj vina nikada uzrokovao nije nedela il’ jad

Bezobrazni me provede kroz toliko bola, O pitati me nemoj.[199]

O pobožniče, prođi me se, stoga što ovo vino  crveno

Veru tvoju jalovom učini, do ludila te dovede, O pitati me nemoj.

Na putu života i duše, priča preobilje

Jedni će  se  naprezati & jedni će simulirati, O pitati me nemoj.[200]

Žudeo sam za zdravljem i blaženstvom, ali nažalost

Ta zavodnica uzdu moju drži, O pitati me nemoj.

Pitao sam loptu nebesku, koja uloga moja je na nivou ovom?

U polo igri igri života zabavljam se, O pitati me nemoj.

Pitao sam, sa kosom tvojom krv čiju si isušila?

Sa Bogom, priča ova je niz dugi, O pitati me nemoj.

GAZAL  279

Kako je prelepo Širazovo neuporedivo stanje

Bog ga je sačuvao od povrede i od ruke sudbine.

Neka Bog sačuva njegovu poletnu reku Ruknabad

Voda njena sa svežinom, uvek poistovećuje.

Između Džavarabada i Mosalavrtova

Severnog povetarca miomiris, zauvek ubrzava.[201]

U Širazu lepota nebeskog duha

Među mudrim ljudima njegovim jedna je unutrašnja osobina.

Niko ne priča o Egipatskom šećeru

On prevazilazi sve, u dražesnosti je veliki.[202]

O povetarcu kakve su vesti o radosnom sviraču putujućem

Kakvo je stanje njegovo? Kako je on povezan? [203]

Ako taj dečak slatki ubije, i krv moj prolije

O srce oprosti mu na njegovoj nevinoj mržnji.

O Bože dozvolim mi da ostanem, ovim, snom mojim

Ja sam sretan sa vizijom dragane  moje.[204]

Divna razdvojenost Hafize, strpljivo čekaj[205]

Zahvali Bogu na sjedinjenju, vreme je za usavršavanjem.[206]

GAZAL  282

Oslobodi me ozbiljnosti moje, strpljenja i pameti

Moja setnog srca, svetloga lica, božanska suština.[207]

Kako ljupko, pronicljivo, zgodan[208] i veličanstvena

Delikatna, prelep, obučena u haljinu s elegancijom.[209]

Od topline vatre te ljubavi

Kao uzavreli lonac, ispoljavam svoje kiptenje.[210]

Kao košulja po ugodnosti, koja je obešena mlitavo

Ako je voljeni obuče, i zagrljena blisko i čvrsto.[211]

Čak i kad se kosti moje raspadnu i istrule

Duša moja će se držati te ljubav iz poštovanja.[212]

Srce moje i duša moja doveli su srce  moje i dušu moju u iščekivanju

Lepota tvoja, lepota tvoja, moje jedino upućenje.[213]

Isveljenje tvoje je isceljenje tvoje, Hafize, zaštita tvoja

Te slatke usne, te  slatke usne, osuda moja.[214]

GAZAL  293

Jutrom iz privatnosti Palate Kreacije[215]

Istočna Sveća zrači u svim pravcima;

Stvarajući čisto ogledalo od džepa horizontovog[216]

Na hiljade načina svetu prikazujući njegovu sopstvenu refleksiju.

U kutcima velike kosmičke muzičke dvorane

Orgulje sviraju note, i Venera sluša s ushićenjem.

Egzaltirana harfa uzvikuje, sada sumnjalica gde je?

Nsmejani putir uzvikuje, šta se dogodi sa zabranama?

Svet sagledaj izbliza, i izaberi veselje i radost[217]

Na koju god stranu da gledaš, ovo je stanje sveta.[218]

Lokne dragane i Učitelja okivaju i zavaravaju[219]

Mistici nad ovaim lancem, konforntaciju ne traže. [220]

Zatraži veličanstveni život, ako je svet ovaj ono što tražiš

Jer On je dobronameran i prelep sa samilošću.

Svetlost oka nade punog, večni simbol obožavanja;

Sveznajući, Svemogući, Duša Sveta, Kralj Nacija.

GAZAL 294

Veran u svojoj ljubavi, slava moja se raširila, poput sveće.

U domu beskoćnika, krevet sam  svoja namestio, sveći-nalik.[221]

Dan i noć, od tuge, san je pobergao sa očiju mojih

Bolestan od odvojenosti, suznih očiju, crvenih, sveći-nalik.[222]

Makaze žalosti presekle su strunu moga strpljenja

Vatra tvoje ljubavi gori nad mojom umornomk glavom, sveći-nalik

Usred vode & vatre, glava moja je zauzeta sa mislima tvojim

Dok srce moje preplavljeno je suzama koje liti mora, poput-sveće.

U noći odvojenosti, pošalji leptira ujedinjenja

Inače od tvoje boli svet ću ja zapaliti & iseckati, poput-sveće.

Bez tvoje prelepe vizije, moj dan je noć

Sa ljubavlju koju sam uzgajao, mane sam prestrašio, poput-sveće.

Strpljenje moje urušava se, planini nalik, od tugine kiše[223]

U okeanu tvoje ljubavi, putem vatre sam koračao, poput-sveće.

Poput zore, izdahnuh dašak jedan da bih lice tvoje video[224]

Pokaži se O Voljeni, inače ću biti mrtav, poput-sveće.

Počastvuj me noći jedne sa jedinstvom tvojim, prijatelju moj[225]

Neka svetlost tvoja, moju osvetli kuću & rasprostre se, poput-sveće.[226]

Vatra tvoje ljubavi uspela je  glavi Hafizovoj[227]

Kada će vatra moga srca, suze moje venčati, poput-sveće.[228]

GAZAL  295

U svitanje, ka  bašti, da bi udahnala parfem ruže

Poput slavuja glasno izdiše melem za glavu i nos moj.

Posmatrao sam prelepo otvaranje ruže

Poput svetlosti, tajna noći je razotkrivena.[229]

Ponosno svoju sopstvena mladost i lepota premestila bi

Pesme njegove, slavuj  miroljubivoj ruži duguje.

Ljubomorne suze narcisa neprekidnog teku

Lala se prepušta dometima srca.[230]

Ljiljanov oštri prekorni jezik raste,

Buntovnički mak[231] bi glasno oponirao.

Onaj, u obožavanju vina, ka peharu, na vrhovima prstiju ide

Onaj, pijani donosioc, putir u ruci, zna s’ mirnoćom.[232]

Onaj koji zna radost, mladalački sjaj

Hafiza je poruka koju je prorok predložio.

GAZAL  298

Obezbedite mesto i slatko vino i pažljive prijatelje

Ako bismo mogli samo da sačuvamo ovo troje sve do kraja.

Svet i njegovi poslovi su svi ništa za nulu[233]

Hiljadama puta za ovaj trend sam se raspitivao.

Nažalost  do sada sam  bio tako  nesvestan

Ta alhemija života je baš prijateljska prijateljima.

Na najbolji način vreme iskoristite i uteknite

Od kradljivca života, koji naše vreme traće i troše.

Kajanje zbog usana prijatelja i namejanog pehara

Fantazija je puka, hir koji razum poraziti nemože.[234]

Iako nekada nemogu dotaći tvoju kosu predivnu

Na ovu živu[235] nadu radosno se osloniti mogu.[236]

Slatka jamica koja krasi obraz tvoj, po dubini,

Milioni dubokoumnih misli transcendirati nemogu.[237]

Ako suze moje postanu boje rubina, reći ništa nemoj

Jer  pečat usana tvojih, sa rubinima se stapa.[238]

S podsmehom reče, Hafize, ka svakom hiru tvome ja se brinem

Koliko se duboko u  poniženje, moram Ja sagnuti i spustiti? [239]

GAZAL  299

Ako piješ vino, neka kap ili dve proliju se

Greh koji drugima pomaže, srčano ispuni.[240]

Brinuti nemoj, pij muziku harfe

Sudbina ne brine kada dođe vreme da ubije.[241]

To je za tvoje dobro, moj dragi voljeni

Da ću svog poslednjeg dana gorku pilulu uzeti.[242]

Bilo da je usmerenje ka raju ili paklu, anđela ili čoveka,

Samo-poricanj, u svim verama, rđavo je.[243]

Dizajner sveta dizajnirao je put naš

Puta  nema za izlazak iz groba, sem bivanja nepokretnim.[244]

Kćeri vina učini um svoj kreativnim, božanskim

Neka vino zauvek ukrasi svaki breg i potočić.[245]

Prema mehani, Hafiz ustreptali uputio se.

Molitve pobožnoga srca, neka srce tvoje ispune.[246]

GAZAL  300

Čak i da hiljade neprijatelja nameravaju da nestanem

Sa tobom kao prijateljem mojim, strah se neće javiti.[247]

Ja sam živ sa nadom za ujedinjenjem sa tobom

Momenta svakoga smrti bih se plašio, bez nade.[248]

Udah po udah, tvoj mirisni lahar udahnuti moram

Tren za trenom, od tuge izdišem krike svoje.[249]

Sammo sanjajući o tebi, moja dva oko mogu u san ući

Strpljivo čeznem za tobom, srce moje Sebi laže.[250]

Ne povlači uzdu svoju kada me mačem svojim sasečeš

Glava moja je štit moj, sve dok ruka moja vezuje  kaiš sedla tvoga.[251]

Gde mi možemo videti lice tvoje upravo kakav ti jesi, istinit i čist?[252]

Svako u zavisnostiod od  shvatanja svoga ostvariti može.[253]

Ubogi Hafiz je zenica oka ljudi

Na pragu tvome, ispružen (na zemlji), tvoju viziju opazih.[254]


[1] Onaj što  toči vino ljubavi

[2] Manija – značenje, smisao

[3] Podražavanje Edenskog vrta u pokušaju da čovek dokaže da je jednak Stvoritelju, zašto je Kralj Šedad bio kažnje od Boga smrću.

[4] kabilijjet – narav, sposobnost, kapaciten na duhovnom putu

[5] Lutfa i rahmeta –  milostivosti i milosti, milosrđe, Božija milost.

[6] Kevsara – Reka Kevsar je još jedan potok (reka) u Raju;

[7] sohbet  –  razgovor, prisnost, prijateljstvo

[8] Irem  –  ime lažni rajski vrt, lepa građevina u pustinji nazvana po ocu graditelja koji je Božjom odredbom zatrpan u pustinji

[9] nefs  –  niski ljudski prohtevi, poriv, jat, lažno sopšstvo, điv (jeev) sedam smrtnih grehova,

[10] vetar koji donosi poruke od voljenih

[11] lanac prenošenja znanja od Boga preko Poslanika i ostalih duhovnih učitelja

[12] Tarikat – idejni sistem načina života zasnovan na šerijatu, kako ga je shvatio i primenjivao neki verski velikan ’pir , takvi verski velikani bili su osnivači tarikata, islamsko duhovno obgatstvo, red, put.

[13] Dđemal  – svojstva Božije lepote i milosti

[14] Sehura – jutro, svitanje, vreme pre svitanja, smena noći i dana

[15] Mašalah – odlično, izvrsno, izuzetno

[16] Merteba – stanje sna, spavanja

[17] Ben – mladež, bindu

[18] Džamal – Lepota, svojsto Božije Lepote i Milosti, božansko Blaženstvo (u Infddiji)

[19]Dželal – svojstvo Božije Svemoći, božanska Moć (u Indiji)

[20] Odreći se sebe, prevazići sebe; kao što to Hafiz reče, Hafize ukloni sebe jer ti sam si jedini veo koji te zaklanja od voljenog (parafraza)

[21] Točioc vina ljubavi

[22] crni leptir, onaj koji sagoreva u sveći istine

[23] Svoj sihir velik – svoju opčinjenost veliku

[24] Šta to znači

[25] Hefta – neznam šta znači ali u engleskom tekstu stoji – nedelja

[26] Hajr nijeta – namera srca koja je opčinjavajuća i dovodi do ekstaze sreće; nijjet – namera srca, dela će se suditi prema nijetima

[27] Mubarek – plemenit, blagosloven.

[28] Hilom –  varka, podvala

[29] ushićenje, pojava, stanje, odnos duše i tela u datrom trenuktu, ono što se javlja u srcu,

[30] vetar koji donosi radosne vesti

[31] Nur – svetlost, blještavilo, prvobitna (izvorna,praiskonska) svetlost Nur nastale je iz prvobitne vatre Teđ.

[32] Pir Mughan – Stari duhovni učitelj onih opijenih magijom ljubavi

[33] Muršid – duhovni učitelj, uputitelj, onaj koji vodi učenika duž duhovnog Puta

[34] Zajna – tajna

[35] slabo vidljiva zvezda

[36] Halvetu – isposnica, askeza

[37] Luksvod, kolonada, pod kojim se vrši molitva,  mesto u džamiji predviđeno za Imama

[38] Ta titula je dolaskom muslimansta postala veoma neuvažavajuća, prezrena i bila je degradirana, a njeno potiče iz Zoroastrianizma gde je predstavljala titulu Sveštenika prvobitne religije Iranaca (Persijanaca – Parsi)

[39] Jedino mesto moje molitve je luk tvojih obrva, sem luka tvojih obrva nema drugog mesta mojoj molitvi

[40] ah – uzdah čežnje, uspeo je onaj koji ima ah na Istinu i Uzvišenog gospoda

[41] ders  – lekcija, predavanje, propoved

[42] kader – izvršenje božijeg određenja kadaa – presuda, određenje iz Božijeg znanja

[43] lat i manat – kipovi/idoli koje su obožavali predislamski Arapi

[44] Master – Učitelj, Gospodar, može biti Savršeni Učitelj ili bog

[45] of the Glory of Beauty  – Vrhovna, Divota, Sjaj, Slava Lepote (jedno od Božijih imena i atributa)

[46] koji nema kraja, koji se ne okončava nikada

[47] dawn companions

[48] Fridom from Fateş siknes and Timeş grieving  –  bolesti kooje dobijamo usled Sudbine/Usuda i žalosati/tegoba/jada koji donosi Vreme

[49] sweetly  –  slatko, ljubko, prijatno, ugodno, ljupko, draga, lagan; swaying – njihanje, kolebanje, upliv, (pre)vlas, moć

[50] sufi potiče od reči sufun koja znači vuna, runo

[51] Paradise – Rajski Vrt, Edenski Vrt

[52] keeps from him apart –  drži svo zlo na odstojanju od njega tj ne dozvoljava toja osobi da ga zlo povredi jer On odvaja zlo od njega tako da ga ono zaista ne dotiče, čuva ga od istinskih povreda i uplitanja u zlo a takođe i pomaže da zlo oslabi i bude uklanja iz samoga pojedinca

[53] pozadinu svoju; ono što se nalazi za njima, svoju prošlost i sve ono što ostavljaju iza sebe jer muslimani kad se mole simbolično rukama guraju iza sebe ceo svet , govoreći ceo svet ostavljam za sobom, iza sebe, i upravo se ovde radi o pranju toga što ostavljamo i što jeste iza nas ali i naša prošlost

[54] nobadi knowes what  plnanes it would feign – planove/namere niko

nezna koje će on simulirati/pretvarati se

[55] Braj – onaj koji je stvorio brojevu azbuku

[56] radost, oduševljenje; pesma sa više glasova

[57] niti jednog prijatelja ne vidi unaokolo (around)

[58] kada je to došlo do kraja jednoga

[59] promenila se u crno,preokrenula se u crno,

[60] šta je to do čega je lojalnost dovela, Šta nam je došlo od lojalnosti

[61] whatever hapend to evera friend – šta je to (šta god da je to) što se dogoditi moglo prijateljima svim

[62] Pa kako se to onda desilo da u ovoj igri niti jedan igrač još uvek ne prisustvuje, nije uzeo učešće u njoj, ne posećuje je.

[63] to whom do the vine-sellers tend  – kome onda prodavci-vina teže/streme/uslužuju

[64] ne obavlja nikakvu službu

[65] igra reči will – volja, weal – modra masnica od biča i sl, oba se čita kao vil,

[66] veil of mind – veo koji pokriva uma, umovog vela

[67] srce od prvok otkucaja pa do ovog poslednjeg otkucaja upravo tog momenta

[68] my bare hind  – bare sušta,ogoljena, gola; hind – košuta, vrsta ribe, zadnja; takođe i slug ili pomoćnik na selu

[69] bio je ukorenjen u zemlji pa je sada sve sa korenom iščupan iz nje, iskorenjen

[70] razotkri lice svoje

[71] of  bridal chamber of Fate

[72] at the break of dawn – kad se zora lomi; u svitanje, jutro kad se rađa

[73] proclamed and raved

[74] izgledalo je možda da sam lišen/ugrožen (svega)

[75] as my words take their flight  –  kao što su reči moje ponete njihovim letom; take (to) flight – dati se u beg, pobeći,

[76] my sweetheart  – moje srce slatko, dragi, srce, dušo

[77] u središtu našem

[78] are put in a chain and lock – lancema okovani i zaključani; okovani lancem i uvojkom; lock –  katanac, brava, zaključati, blokirati ali i uvojak, kovrdđa, lancem i uvojkom vezani su

[79] from block to block  – blok, prepreka, panj,klada, blokada uma, kliše, blokada

[80] glowe – sjaj ali i užarenosti , blistanje živim bojama

[81] shattered – razmrskati se, slomiti se, uništiti, rastrojiti

[82] Beloved – Voljeni, Najvoljeniji, Ljubljeni

[83] za njega će svi biti vela lišeni i pred njime razotkriveni u svojoj suštini, za njega će spasti svi velovi sa svih bića svih kraljevstava i svi će oni pred njime biti u svojoj suštini kakvi oni jesu.

[84] who in the service of the Grail tries and trains – ko u službi svojoj Gralu stalno ulaže voljni napor u pokušajima i usavršavanju, verovatno se misli na pokušaj nalaženja Grala i tome da čovek pre toga kroz pokušaje i učenje koje dolazi kroz te pokušaje i neuspehe koje dovode do njegovog daljeg usavršavanja neophodnog za nalaženje Grala, što bi trebalo da bude „služenje Gralu“.

[85] Physician of love – Ljubavni lečnici, oni koji ljubav leče

[86] why think the healer remains – čemu pomisao da iscelitelj ostan, zašto bi mislili na to da     iscelitelje treba da ostane; zašto misliti o isceliteljevom ostanku

[87] claimant – pretendenti na…

[88] dormant – neaktivan, uspavan, pritajen, prikriven

[89] wakefulness – bivanje u stanju potpune probuđenosti

[90] in prayer gains  – u postignućima molitvom stečenim

[91] nema ni najmanjeg nagoveštaja o mirisu lokne Najvoljenijega

[92] travels the plains – razdaljinu tu nizijom prevali/pređe

[93] upon hart settle – spusti na srce, pritisne srce; unsettle – uznemiriti, poremetiti

[94] put the ego behind – svoj ego ostavite za sobom i okrenite se ka Bogu, ego je iza mene a  ja sam okrenut ka Bogu –  ka Suncu a svoju senku ostavljam za sobom

[95] healing balm of the pain of love  is not esy for sure –  bola usled ljubavi, ljubavnoga bola. zaista nije nešto što se lako podnosi

[96] and is pure  – i pravi, valjan, neuprljan, neukaljan, jasan, čist, ali je to onaj pravi istinski lek i nema drugog leka do njega

[97] moraće da istraju kroz mnoge promašaje koje će podnositi

[98] wrung after wrung, were strung and hung – vezani i obešeni

[99] ako neko nemože da izdrži ljubavne boli i mora na sve načine da obezbedei i za sebe pronađe lek (izlečenje) da ih umanji i ukloni, tada će ta osoba neprekidno i istrajno da se suočava sa promašajima, moraće da otrpi mnoge promašaje jer je tražiti lek za ljubavne boli pogrešno.

[100] Krajičkom svoga oka hoće li nas ugledati; druga verzija – Za nas, pogled iz prikrajka hoće li ikada učiniti.

[101] from the invisible fold – od bića iz nevidljivih nivoa postojanja, od duhovne hijararhije, iz riznice sakrivenoga

[102] moralna pravila za koje se mi pretvaramo da ih se pridržavamo, pravimo se kao da ih se predržavamo ali to u stvarnosti nije tako.

[103] ali i drzak, bezobrazan; smeo, hrabar, uočljiv, odlučan

[104] neprekidnom ujedinjenju se ne može ulagivati, ono se nemože nagovarati, nagaovaranjem, ulagivanjem se ne postiže trajno jedinstvo.

trajno jedinstvo se nikada nemože dostići, nemoguće ga je doseći svojim sopstvenim naporom i voljom niti bilo kojim uloženim naporom i vežbom.

[105] znači da kada se zagledamo u narcisoidnu granu koja procveta prelepim cvetovima  naše sopstvene oči od toga obraza kao ruža načine svog narciosidnog  posednika, onogo ko nas drži i čije vlasništvo postajemo ako se zagledamo u tu lepotu narcisoidni, ona nas drži u rukama svojim.

[106] stas – figurativno veličina,

[107] over their own head, lovers have no command – nad ljubavnicima nema nikoga ko treba da im komanduje i upravlja njima

[108] poplava, opšti potop, bujica (reči, pitanja)

[109] o srce ti koje za misteriju nehaješ i lakomissleno je shvataš od sada pa nadalje od jada se udalji i sretno budi

[110] u najcrnjoj kušnji usled razdvojenosti oni će učiniti da se prijatna lakoća nastane, stvoriše prijatnu milinu.

[111] u najcrnojj tami noći ne skreći svoj pogled da oni potom mogu, svetlucajućoj zori slično, ogledalo oni da sačine.

[112] make  – u ovom slučaju treba prevesti kao naprave, retko kada one do gubitka dovedu

[113] ovo je znako koji oni ostavljuju onima koj znaju (spoznaju) suptilnosti, suptilne nivoe (mogu biti i mentalni nivoi), znači znaci koje se ostavljaju dušama u involuciji ali i svima onima koji spoznaju (ili znaju) svoju unutrašnju stvarnost i od  sveta materijalnosti su okrenuti ka unutrašnjem svetu istine. To su svi oni koji su znalci suptilnosti, tananosti, prefinjenosti.

[114] in love’ streat, also this and also that they make – kad si na putu ljubavi, na tom putu ljudi čine razne stvari, što će treći kad si u ljubavi ništa što ti ili neko drugi činiš nije važno, jer je sve to deo ulice ljubavi – puta ljubavi – kojime se hoda a u ulici ljubavi sve je moguće, i ne treba imati nikakva predubeđenja u vezi toga šta je prihvatljivo a šta ne, treba biti nevezan za ono što drugi ljudi čine.

[115] the desire of the vine-house – strast za mehanom – strast za postizanjem opijenosti i postankom jedno sa  bogom te na taj način ulaskom u Kuću-Vina, u Blaženstvo je ono što uklanja jad i teskobu iz srca. Srce postaje lako kada teži ka Bogu jer ta žudnja za odnosi jad iz srca.

[116] In the religius order of the Pir of the Magians, this work they make –  U religijskim pravilina koje su dali Duhovni Učitelji Ljubavi, ovo jeste posao koji oni čine. Pir Magičara je Duhovni Učitelj onih opijenih Ljubavlju te je tako put Ljubavi/Vina onaj put kakvim su ga uičinili Duhovni Učitelji Ljubavi i pored toga što naizgled on nije u saglasnosti sa religijskim odredbama

[117] what profite the old is – kakvu pa ti korist od starca imaš ali može da bude i kakve pa koristi starac može imati od tvojih usans slatkih.

[118] Him, with a sweat kiss, young they make – Njega, slatkim poljupcem, mladim oni čine, Him – On bi trebalo da je Bog koga slatki poljubac onih koji ga vole čini mladim, znači ljubav koju damo Gospodu  i koja dođe iz dubina srca koje ga vole Ga čini mladim, ljubavi je ono što pokreće čak i Samoga gospoda i što ga čini sretni. Te ako želimo da učinimo sretnim gospoda treba da mu damo ljubav i tada uopšte nije važno da li smo mi sami mladi i lepi ili stari i ruži, kako izgledamo i kakvi se činimol sebi i drugima. Sladtki poljubac naše ljubavi mladim čini i boga samoga. To bi moglo biti i izvorno stanje Ljubai Boga, jedan od aspekata Boga, Blaženstvo.

[119] kada će u komuru – chamber – otići ; Kvađj Kzir je božiji izaslnanik koji dolazi onima koji nemaju Savršenog Učitelja i za njih se pojavljuje u formi Boga koga oni poštuju, i On im podaruje Bogo-Ostvarenje.

[120] vera ili verovanje; the way of the creed of the old Magi; Pir Magičara je Duhovni Učitelj onih opijenih Ljubavlju te je tako put Ljubavi/Vina onaj put kakvim su ga uičinili Duhovni Učitelji Ljubavi i pored toga što naizgled on nije u saglasnosti sa religijskim odredbama

[121] in the sky  – na nebu, na nebeskom svodu; Politva za njegovu sreću je Hafizova jutarnja vežba, ovu molitvu Anđeli sa sedmoga neba su sačinili.

[122] pita boga da li voi Novi Učitelji (novo-obogaćeni) da pronađu svoje uporište u bogu i da se vrate na ispravan put i da se oni više ne izruguju i budu arogantni prama robovima i mulama (mazgama)

[123] o manastirski prosjače

[124] Idi do boravišta Maga, Učitelja onih opijenih ljubavlju, Savršenih Učitelja, koji ti daju malo vode i srce učine snažnim.

[125] to je onaj trenutak kad se noć u dan menja, svitanje, izlazak iz tame u svetlost, u svanuće, u osvit, u zoru

[126] u svitanje, sa božijeg trona, dođe usklik: mudrost progovara, možda bi oni govorit mogli da pevanje pesma Hafizovih, svetima neke pravi.

[127] momački stan –  u svoju, komunu

[128] onaj iz skupa sa čuperkom

[129]novi učitelji, najednom postali obogaćeni (navodnim duhovnim iskustvom), da sami sebe preispitaju

[130] begger of the monastery  –  ti što za manastirima prosjačiš, manastirski prosjače, prosjače manastirski

[131] . Sve one koji su zbog Njegove beskrajne lepote izgubili glavu svoju i umreli za ovaj pojavni svet, On ih je, one koji su u ljubavi, umovi su im se istopili i stopili s ljubavlju, uzdigao iz nevidljivog sveta (iz ništavila Nirvane to jest po nestajanju uma u ništavilu i umiranju za ovaj pojavni svet).

[132] Svo znanje naše odnesi s vinom crvenim – neka nas vino crveno oslobodi i očisti od svoga znanja koje posedujemo i neka nas učini čistim za tvoju ljubav.

[133] knowing mind/hart – saznavajuće/znajuće srce/um; koje je u znanju

[134] wise-of-the-world – su oni svetovni mudraci ovog našeg običnog sveta iluzije i prividnosti koji mudrost propovedaju ne znajući je.

[135] colorful – šaren, slikovit, živopisan, raskošan ali i nepristojan

[136] dealing – postupanje, opštenje, poslovanje, poslovni odnos

[137] zloba, pakost, niskost, podlost, škrtost

[138] cloudy –  naoblačen, oblačan, mutan, nejasn, taman, tmuran

[139] upward glide – naviše lebdeći, glatko se uzdižući naviše u potpuno bešumnom klizenju, bez otpora i buke, neprimetno uzdizanje na više nivoe bez ikakvih problema i prepreka

[140] the drunken laughter was dignified – može da znači i da je pijani pevač bio uvažavan, to se smatralo dostojanstvenim,

[141] before the Master – Pre nego što se poklonim Učitelju, zemlji se klanjam; Pred Učiteljem zemlji se klanjam; Pre ću se zemlji pokloniti iz zahvalnosti za vino i mehanu nego Učitelju; može da bude da se klanja zemlji zbog vina i mehane pre nego što je našao Učitelja ali može biti i da se pored Učitelja klanja i zemlji ili da se pred učiteljem klanja zemlji i zahvaljuje joj se na vinu i mehani. ali može da znači i da se pre klanja zemlji iz zahvalnosti na tome sto je mehana i vino blizu njega  nego što se klaća Učitelju, ili da se prvo klanja zemlji  na vinu i mehani pa potom (posle toga vremenski) Učitelju.

[142] merry-go-round  – to je vrteška; a bukvalno, veseo- idi- uokolo, kreći se radostan uokolo po celome svetu i uživaj u vožnji koja tvoje srce raduje, pa radostan budi kao malo dete na vrtešci kad se vozi dok se u nebo diže i nebom leti. Ova vrteška je ova naša zemlja koja se okreće i generalno svet materijalnosti.

[143] where the drunkards (pijanice) abound (preobilje, obilje,preovladavati)  –  to je svetinja koje pijanicama izdašno je opskrbljeno, ali bi možda moglo da znači da je to mesto na kojem ako zatražite ta pijanica će vas izdašno nagradidi pijanstvom svojim, vinom ljubavi i opijenošću bogom.

[144] self-serving  – onaj koji služi samo samome sebi, živi samo za sebe i posvećen je samo sebi, onaj ko jedino vredi i koristi samo sebi samome

[145] that is veiled  – to je sa velom sakriveno i prekriveno, pod velovima te se tako nemože videti  te se shodno tome nemože ni naći ako istinu očima tražiš, nikada je naći nećeš. Istina je pred fizičkim očima, od takvih,  samim velom sakriveno a taj veo su oni sami, sama njihova personalnost je taj veo koji zaklanja istinu od njih.

[146] left our  midst  – središte naše, naših bića je napustio toga dana kada je Bogu otišao u sred dana bljeska Njegove svetlosti i veličine .Sada svetlost Njegova ne sija više, u nama, kao što je sijala kad On u središtu našem bio. Misle se sve u svemu na dan kad je Mohamed napustio telo i uzneo se na nebo Bogu.

[147] Prvo je Unfortunate– neko je ne- srećan u životu, ljubavi, itd., to je značenje ove reči, opšte stanje ne-sreće sveukupnim životnim okolnostim i sl. Stanje ne-sreće; a u drugoj liniji Unhappy – ne-srećnost je aktuelno osećanje nesrećnosti, to je osećanje.

[148] Ako vrline/valjanost svoju odlažemo uvek za kasnije, za neko drugo vreme tada nam ni dobrota doći nemože, jer je i ona odložena za neko drugo kasnije vreme.

[149] Rise up for me, Only if it will ascend –

[150] descendirati

[151] If you care jou dare – ako ti je stalo ti izazivaš (usuđuješ se, prkosiš, ali i ti se usuđuješ da se latiš nečega; izazov

[152] Vreme koje je pored nas  prošlo, uludo potrošeno vreme će radost i sreča izbrisati

[153] Awe-struck – awe(strahopoštovanje) – Pun strahopoštovanja, zastrašujući, koje prestrašuje

[154] Errand  –  nalozi, porudžbine. Što ja od Tebe  poručih ostaje samnom sve dok me poljubac tvoj ne probudi iz sna o ovome svetu kao trnoružicu što prin poljupcem probudio je iz sna. Tako i poljubac tvoj budeći ja čekam da me probudi iz snova o željama i potrebama mojim. Zahtevi moji me izjedaju ljubomorom jer neispunjeni jesu. Umoran bivam od života stalnih prohteva za stvarima prividnim, koje mi Ti svojom milošću dao nisi. Lepota Tvoja zračeća strog je prekor za sve druge lepote koje u materijalnim stvarima ovoga sveta ja tražih. U poređenju sa Lepotom Tvojom sve drugo je senka bleda koja iščezava pred sjajem Tvojim. Samo plamen vatre Tvoje koju si u meni raspalio spaliti možđe prohteve moje pa ću ja prestati da žudim Tada mrtav za svet ovaj, ugledaću lice Tvoje  i stopiti se sa tobom.

[155] When the golden orb ascends  from the east of the cup –  Orb  –  lopta, nebesko telo, sfera; delokrug

[156] Breaks upon the headd of the bouqeut  –  nad glavnim buketom ili u susretu sa vrhom buketa povetarac se rasipa ned buketom; tje heao of the bouqeut  –  znači glavni, najvažniji buket ali može značiti i ono što je vrh ili glavni deo samoga buketa, srž.

[157] I must brake – u ovom slučaju želje moraju da prestanu da postoji, da budu slomljene pa uklonjene. Moram se uhvatiti u koštac sa njima i snagu njihovu slomiti, ukrotiti ih kao divljeg konja koji je divlje jurio po poljanama vrelim želja mojih i palio preriju svojim vatrom dok je njome jezdio. Ja sagoremam o toj vatri neukrotive snage koja moja biti nemože. Konj ukroćen mora biti.Vetra žudnji mojih mora smirena biti.

[158] Beloved – Voljeni, napisano je velikim slovima što se može odnositi na Boga ali i na onago ko je njevoljeniji našim srcima, našem Voljenom

[159] No other albour i can undertake  –  nema ničega drugoga što bih ja mogao da uradim, nikakvog posla koga bih se latiti mogao; u smislu preduzimati nekakve radnje kojima bi se nešto moglo postići.

[160] I can take – koje ja podneti mogu, nema tih radosnih vesti koje mi neki stranac doneti može i samo si ti koja me radosnim vestima obradovati možeš, samo tvoja kosa čarna je riznica blaženih vesti za dušu moju tebe žednu, i samo si ti izvor na kome se mogu napiti i žeđ svoju utažoiti.

[161] Not even the dawn will break  –  čak ni zora pući neće, niti se dan roditi neće, avaj meni noćas u ovoj dugoj noći koja svanuti neće i doneti mi pogled na kosu tvoju čarnu mirisima punu, žudnje moje vatrene odredište, svih misli mojih utočište i ljubavi moje uporište.

[162] Wave & wake – wave  –  talas, val (vode ili kose), mahanje, signal wake  –  buđenje, probuditi se; trag, vazdušni vrtlog,

[163] Cveće tretiraj kao kraljicu, prema cveću se odnosi kao prema kraljici

[164] Loon of the wine; loon – dripac, skitnica, budala, momak; gde je onaj što je od vina propao, gde je ona od vina ludi

[165] Whom the face of a lover has never seen – koga lice ljubavnika (bar jednoga) nikada ugledalo nije.

[166] From enduring obscene – Od izdržavanja/trpljenja (tako što ćete na sebi otrpeti) skaradnosti/nepristojnosti/nemoralnosti. Put donosi mnoge jade za ljubavnika opijenog vinom koji kao ludak hoda ovim svetom ne mareći za to kako izgleda i gde spava. On kao pijanica luta i tetura se gradom izbezumljen od ljubavi, prlja, spava u jarugama i služi kao meta podsmeha celome gradu koji ga kinji i ismeva ali upravo iz potoune posvećenosti ljubavi i satiranja u ljubavi, kreoz propadanje i sagorevanje u vatri ljubavi, ljubavnik izdržavajući neprekidno satriranje nalazi utehu koja mu dolazi od Voljenoga. Kada je čaša njegova potpuno ispražnjena od njega samoga koji je sagoreo u vatri ljubavi i koji je satrt nemilosrdnim ljudima koji ga kinje a u stvari samim Voljenim koji ga pročišćava, kada je izbrisan i postao prazna čaša voljeni dolazi i ispunjava tu čašu čistom Božanskom ljubavlju, uklanjajući i brišući zauvek svu patnju i bol koje je na putu iskusio. No neophodno je da ljubavnik pre toga potupuno sagori u vatri ljubavi i bude satrt u prašinu naizgled nemilosrdnim svetom a u stvari voljenim koji mu pomaže da se oslobodi samoga sebe i prevaziđe svoju ograničenu prirodu. Tada voljeni može da zablista u punome sjaju u ljubavniku jer su svi velovi dualnosti uklonjeni i ništa ne zastire Sunce istine kao što je Hafiz rekao (parafraza), Hafize ukloni  sebe jer ti si  sami onaj veo koji te zaklanja od Voljenog, i bez toga vela Voljeni bi bio tu.

[167] Podnosioc, Onaj što Vino Podnosi; Peak a flower from the face of the bearer – Uzberi (odaberi, uzmi) cvet sa lica donosioca (ali i vlasnika – Sakija se takođe prevodi na engleski kao  – wine bearer – donosioc/nosioc vina, ali i onaj koji vino podnosi jer bear znači i podnositi, trpeti te to može biti i onaj koji vino dobro podnosi.; u tom značenje bearer može da označava i onoga go puno toga trpi i to stojički podnosi, Iskušenik ali ne i paćenik u negativnom smislu reči već pre onaj koji je pati iz ljubavi, i sretan je zbog svoje patnje koja ga dovodi bliže njegovome Voljenom. Ta patnja je neizmerna i on se sve manje oseća dostojnim ljubavi Voljenoga što je bliže Voljenom. Onaj što vino podnosi i sve patnje koje vino s sobom nosi on stojički trpi i najveća lepota je na licu njegovome sa koga cvet istinske lepote uzbrati možeš i to je cvet inspiracije i ljubavi, cvet čistote prekaljene u vatri ljubavi. Tome licu čišćenje potrebno nije jeo ono je Čistota Sama, Čestitost.

[168] That even conversation I now demean ; demean – poniziti

[169] Spaliti raskošnu odeću znači osloboditi se želja nefsanskih, šro će reći lažnog sopstva i lažnog ega  i sedam želja koje prožimaju svakoga čoveka. Pa ono što ni Sakija vinom spaliti nije mogao ja ću sam spaliti rukom svojo i tako se osloboditi i poslednjih velova koji me od voljenog skrivaju te ću pred njega stupiti bez odeće ikakve, čistog bića svoga ispunjenog jedino ljubavlju njegovom u kojoj ništa drugo ne osta pa ni reči, ume je zanemeo pred snagom unutrašnje ljubavi i lepotom voljenog pa ja stojim nem i razgolićen pred voljenim. Nem i razgolićen čekam poljubac Njegov.

[170] Sakupiti, nakupiti, napabirčiti; saznati

[171] Playing the reed – na sviranju trske, Naj je flauta (frula) koja se pravi od trske pa pretpostavljam da je ovde upravo data slika frule i sviranja na fruli, poš+to to može da se prevede i kao igranje trskom.

[172] you open up the knot that is in my affairs – razvezatiu čvor u

poslovima mojim; bukvalno otvoriti čvor (problem) koji se nalazi

u svemu onome što činim, u mojim svakodnevnim poslovima

[173] Ko vidi nedela i prevare (varke) koje tvoja lepota počini

[174] Give up your rest and greed  –  Odreci se svega onoga što ti ostade, što ti još uvek jesi, kao i pohlepe svoje jer pohlepa je jedna od poslednjih želja koja ostaje na duhovnom putu svakog tragaoca.

[175] Kuće vina

[176] Kad god smo vazduh izdahnuli

[177] This is not a first for drinking to the song of the harp
Many turns the Wheel of Fate this familiar turn scaled.

[178] Unlock the locks on the Beloved’s head – unlock – utključati ili razvezati; locks – lokne, uvojke, katance, brave

[179] Neka čula tvoja vodi onaj ko Istinu Zna (Spoznavaoc), čula tvoj neka vođena budu od Znalca (Knower)

[180] Da će vam dati hleb svakoga dana, da će vam dati sve ono što vam je neophodno svakoga dana jer on će zadovoljiti sve vaše potrebe jednom kada mu poverite sebe kao što i majka brine o detetu i obezbeđuje mu sve ono što mu je potrebno pa čak i vodi računa o njegovim potrebama kojih ni ono samo nije još uvek svesno, priprema i ono što će mu tek trebati, tako i bog vodi računa o onima koji u potpunosti zavise od Njega i zadovoljava sve njihove potrebe. Ali to je uvek reč o potrebama a ne neizostavno o svakoj želji koju imaju. Jer mnoge želje, kao i malo dete, bi ih mogle povrediti i ugroziti njihov razvoj. Ono što nije dobro za nas Bog nam neće dati, kao što ni majka neće dati detetu ono što će mu naškoditi i neće mu dopustiti da se iozbiljno povredi ako to ona može da spreči. Prisetih se kako me je majka naučila da ne diram neke stvari. Pustila me je da se malo pecnem, pa kad bih posle toga krenuo ka nečemu što ne treba da diram jedno pec pec je bilo dovoljno.

[181] Differ – drugačiji su jedan od drugog,

[182] Vine-master – Učitelja vina Ljubavi, Savršenog Učitelja koji nam daje opijenost Ljubavlju, hal Ljubavni to jest Ljubavni Zanos budi u nama i čini nas Božanskim Pijanicama opijenim Božijom Ljubavlju

[183] Beloved’s bed – ka Božjoj Postelji, Tronu Boga, Bogoostvarenje

[184] Ptica inačes imboliše dušu, a Rajska Ptica je Božanski glas koji se javlja u našim srcima i to je buđenje božanske Ljubavi u nama. Duša je tajne objavila pa  su one sada svima vidljive o kako je to divno jer su tajne carstva sakriveno prosute kao biseri po zemlji i lepotom svojom svet ulepšavaju. Duša  se otvorila i tajne slatke je počela da prosipa i svet njima da ukrašava. Dušo  koja pevaš umilnim glasom rajske ptice prestati nemoj tu slatkoću da isijavaš poput izvora bistre vode koji teče, poput kiše sa neba koja se prosula i zemlju lepotom okupala, neka reči te neka pesma tvoja nastavi da teče. Otkada sam čuo pesmu Duše Tvoje Nebeske, o Bože, opijen lepot sam postao i žudim za opojnim glasom tvojim bez koga živeti nemogu.

[185] Samo srce koje ljubav deli može vitalno sotali i zadovoljno biti. Lepota srca je u davanju i vitalnost njegova je u toku. Lepota srca je od umetnika Najvećeg naastala i Bog ju je sami stvorio. Moja duša je izabrala da pije sa izvora božijeg. Kao uzor lepote i duša je Boga izabrala. Lepota je jedno od imena i svojstava božjig. Duša ga je  izabrala za umetnika koji će je oblikovati po Lepoti Svojoj pa je stoga vitalna i sretna. Lepota ju je lepotom ispunila pa ona može na sve strane lepotu bacati i vanjštinu njome uleššati jer je beskrajan izvor božije Lepote kojom dušu ispunjava. Duša je kao bunar pun najpitkiuje vode, kada je iz bunara vadiš uvek nova sveža dotiče i bunar je uvek pun. Ako prestaneš da crpiš vodu iz bunara, on se zamuti i nova voda prestane da dotiče te uskoro presahne. Tako i vitalnost srca samo davanje čuva. Samo radost je vuećava, zadovoljstvo joj daje ukus veličasntveni.

[186] Odmor svoj, ko je na spavanje hteo kad ove vedre note zasviraju na san će zaboraviti i zaneseno igrati opijen čarobnom muzikom ljubavi, opijen tim nebeskim tonovima sreće bio on pijanica ili trezan. Pijanica opijena halom, ekstazom i trezan, sxalik, koji hodi stazom trezan kad začuju nebeske zvuke prosvetljenja zaigranje ekstatičnu igru radosti i bez sna i bez odmora. Od pijanstva se niko spasiti nemože kad mu vreme za vino dođe, ono svakoga opija, želeo ga ti ili ne kad ti ga Sakija (Bog) natoči popićeš ga i pijan biti.

[187] Niti zlato niti moće nemogu poslužiti da ugase žeđ Aleksandrovu (Makedonski) to voda nije koja može žeđ ugasiti.

[188] Samo nekoliko reči iz srca značenja monoga će zaokružiti i sve postaće jasno. Zato slušaj srce svoje jer ono tajne mnoge za tebe znade i tajne će ti jednu za drugom razotkrivati, smisao stvarima nerazumljivim dati i na put kojim trebaš ići ukazati.

[189] (Nadam se i saglasan sam da)Može Bog dušu i srce moje zatvori za sve idole lažne koji vrednosti nemaju i da samo on u mome srcu i duši sija kao svetlo Jedino i istinito. Sve lažno neka iz srca moga i duše moje, ukloni. Ono je dom koji je samo Istini namenje.

[190] Sve udarce koji mu štetiti mogu neka bog milosrdni milošću svojom od njega skloni i zaštiti ga od udara tih  vetrova zleda ga ne zavedu i sa pravog puta skrenu. Vetrovi neka duvaju al neka oko njega prolaze ne dodirujući ga. Miloste je Božja velika i volja Njegova je ta po kojos se sve odvija a ne volja naša. Slaba je volja moja da se oduprem iskušenjima raznim ali Volja tvoja ako je, ti ćeš me zla sačuvati.

[191] Ponosom tvojim nemoj učiniti da slavuj utekne; slavuj je duša, pretpostavljam da drvo simbolizuje svest a pogotovo uzvišenu svest i mudrost proistelklu iz spoznaje,

[192] Ne prigovaram tome što bivanje/biće moje od tebe je odvojeno (of being apart of thee – misli se na boga) i ako treba sa nadom da će taj dan doći, do momenta ujedinjanja sa tobom strpljivo ću čekati i večnost celu ako treba (for eternity ) jer nagrada je ta vredna čekanja svakog.

[193] For nymphs and  Paradise some find rosary – Neku u ružinjaku pronalaze nimfe i Rajska stanja svesti, zanos, neku u ružinjake smeštaju Raj i nimfe, sam ružičnjak simboliše Edenski Vrt. Neki u ružičnjaku naleza svoj Raj i nimfe. Stanja raja su ono ka kojima mnogi teže i opijenost u stanjima je ono ka čemu teže kao i lepoti ravnoj nimfama koja u takvim stanjima opijenosti oni otkrivaju pa mesto da za bogom teže oni teže za time da Raj dosegnu..

[194] Drink wine to the music of the harp, be worry free

From he who forbids you joy for God’s mercy – Pij vino muzike harfe – Opijen budi melodijom srca opijenog ljubavlju i uživaj u

nebeskim zvucima duše tvoje koja peva ode radosti u sjedinjenju koje je izvesno, od radosti stapanja sa voljenim. Zanos srca

harmonija duše i ekstaza radosti . Pij i pevaj, veseli se i raduj, u  ekstazi budi. Nemoj da te brinu   oni koji ti žele zabraniti da se

raduješ božijoj milosti, Neka ti srce   bude lagano i radosti puno sumnje njiho nisu posao tvoj pa ti  radostan budi i njih i sumnje

njihove njima samima ostavi a srce  tvoje neka radosno peva pesme  ljubavi i dan sjedinjenja samnom  neka čeka, Tvoje stapanje

samnom je izvesno, raduj se veseli se Hafize, pevaj u pijanstvu pesme ljubavi  i leti ka Meni jer Ja ću ti doći  u momentu koji je za

to određen. Al  ono što je tvoje je da briga budeš slobodan i ljubavlju opijen, radosti pun  Milosti se mojoj nadaj i Ja ću ti doći. Čak

ni ti sam nemoj biti taj koji sebi radost zabranjuje i nadu uskraćuje, u milost sumnja. Neka tvoje srce ne brine čak ni  zbog sumnji

koje se mogu u umu tvom stvoriti. Raduje se i nadaj.

[195] Union in separation  and light in darkness you see –

[196] What lover I wellingly allure

[197] What sweet lips I may secure – koje su to usne koje ja za sebe pribaviti mogu, osigurati da me ljube, usne u čiju ljubav mogu da budem siguran,

[198] Koji prosi, prosjak, prosjački, fratar prosjak; Bez tebe je stanje moje nalik svešteniku prosjaku koji prosi, malo milostinje traži da preživi dan naredni, bez tebe. Od vrata do vrata luta a samo se na vratima tvojim nahraniti može. Svet je obišao a nikoga drugog koga voleti bi mogao sem tebe našao nije. Bez tebe ja sam samo puki prosjak kome lek je potreban a ti si lekar jedini koji boljku moju izlečiti možeš.

[199] Ignorant put me through so uch pain – Ta neznalica, bezobraznik , neučtivi, ali i iz neznanja, beh stavljen na toliko muka, kroz toliko bola sam prošao iz neznanja/zbog neznalice; iz neznanja kroz toliko bola prođoh.

[200] Jedni će prolaziti kroz napore na svome putu i svu snagu će uložiti na hod putem i suočavanjem sa svime što im put donosi i kroz to će hrabro prolaziti, često slomljeni i smrvljeni ali će nastaviti da hodaju, a drugi će simulirati i pretvatrati se da stazom hodaju ne želeći da se suoče sa problemima na putu. Njihov izbor je lagodan život bez bola i problema. Jalov život.

[201] Pospešuje, ubrzava, unapređuje, ovde bi moglo da bude i uzdiđe ili dovodi srce da ubrzano kuca kada ga severni povetarac zapahne miimirisom koji sobom nosi. Dovodi do akceleracije.

[202] Širaz sve nadilazi/prevazilazi sve, on je iznad svega drugoga, a svojom lepotom/ljukošću/milostivošću je zaista veliki.

[203] Howe does he relate  –  u kakvom je odnosu sa njime, kako je povezano, kako je on doveden u vezu sa mnom.

[204] Vision of my mate  -Sa vizijom moje voljene žene, moje druge polovine, para mog, Ne pominje se nigde da li je to žena već se pre odnosi na ministrela – putujućeg svirača, koji je verovatno njegova raspevana duša koja radosno peva opijena božanskom ljubavlju i svetom putuje šireći lepotu boga i opijajući slušaoce svojim umilnim notama i divnim stihovima srca koje peva ode ljubavi.

[205] Brave separation  Hafiz  –  Hrabar budi u razdvojenosti Hafize i strpljivo čekaj

[206] Thanks God for union, time to conusmate  –  Na spavanju zahvali bogu jer došlo je vreme za prvi spolni odnos. Zahvali bogu na jedinstvu koje ti je dao jer vreme je došlo za prvu bračnu noć. E ovde se može misliti i na Bogo-ostvarenje to jest stapanje sa bogo i na postizanje Jednote sa bogom a može se misliti i na to da Hafiz zahvaljuje bogu što ga je spojio sa voljenom i što će prvi put sa njom leći u krevet i voditi ljubav.

[207] Heavy hearted  –  tška srca

[208] Handsome  – Što bi rekli muževno lep/zgodan a ne ženski lepo/zgodno

[209] Nama nzanaka da li se radi o muškarcu ili ženi

[210] Effervescence – kipljenje, penušanje, bujanje, kiptenje; kao lonac koji ključa, vri, kipti ispoljavam svoju vrelinu kipteću

[211] Oseća se onako divno i ugodno kako se oseća i košulja koja u ormatru visi obešena i opuštena, mlitavo, melanholično kada je od voljenog obučena i obgrljena (tight and dense) blisko i čvrsto telom uz koje je priljubljena i čiju toplotu upija.

[212] Čk i kada budem mrtav hiljadama godina duša moja će prionuti i čvrsto se držati te ljubavi iz poštovanja najvećeg, sa strahopoštovanjem u srcu mome prema veličanstvenosti te ljubavi kojoj sam predan bio celoga života- Ta ljubav je nešto najvrednije u životu mome i najistinitije.

[213] Samo na lepotu tvoju sam usredsređen i ona je jedino odredište za mene. Jedino ka čemu teži gorućeg srca iz koga ljubav preliva, vrela ljubav radosno grgoreći i pevajući pesme radosti iz dubine srca u agoniji lepote. Ekstatično vrišteći od radosti, uskiptalo. Da duša moja je davno zapaljena neugasivom ljubavlju kojom te volim a srce moje gori u vatri ljubavi kojom te voli i ti si jedino moje odredište, jedino u tebi smiraj mogu naći.

[214] Your cure is your cure, Hafize, your defense

Those sweat lips, those sweat lips, my sntence.-

[215] U svitanje, u ranu zoru

[216] Horizon’s pocket  –  malo područje horizonta, zona,

[217] Neka pogled tvoj n a svet bude prisan (closely) sagledaj ga i blisko upoznaj kao prijatelj blizak njegov.

[218] World’s situation

[219] The locks of the sweetheart and Master lock up and deceive –

lock je katanac a locks su uvojci kose, pramenovi, a sweathart

je dragana, srce moje slatko kako bi ja to reko

[220] The mystics over this chain seek no confrontation  – .Mistik koji je iznad ovih lanaca sukobljavanje nikakvo ne traži, mistici koji su se oslobodili ovih lanac ne traže nikakvu konforntaciju, izbegavaju svaku vrsti konfrontacije

[221] A make my bed, candle-lik – učinih da u domu beskućnika moj krevet bude, i on je kao sveća sijao u tami.

[222] Bolestan od bivanja odvojenim; bivanje odvojenim me bolesnim učini a oči moje liju suze crvena od bola odvojenosti pa opet kao sveća jarko sijaju.

[223] Tugovanje moje stvorilo je kišu suza koje urušavaju (erodiraju) moje strpljenje kao što koše ovoga sveta nagrizaju planine. Tako i planina moga strpljenja biva izjedena tugom mojom koja se izliva poput reke suza.

[224] I blowe one breath to see your face – dunuh dahom jednim kako bih video lice svoje, veo probah da uklonim dahom svojim poslednjim kako bih lice tvoje ugledao. Kao što zora kad se rađa svetlošću svojom mrak noći razbija tako i lice tvoje donosi svetlost u život moj i noć ptretvara u dan.

[225] Honour me one night with your union – Čast mi učini noći neke i učini me da budem sa tobom jedno, sa tobnom me sjedini prijatelju moj.

[226] Neka svetlost tvoja svojim sjajem obasja svetlošću veličanstvenom kuću moju i rasprostre se po celom postojanje, jer kuća je moja u domu svih beskućnika pa sam ja tako dom svoj našao u svetu celome.

[227] Cought on hafiz’s head  – Uspeh je postigla na glavi Hafizovoj

[228]My tears wed – suze moje spojiti, sjediniti – u ovom slučaju suze verovatno simbolišu čistu emociju ljubavi koja žudi za stapanjem sa voljenim te je to žudnja za venčanjem, stapanjem, sjedinjavanjem sa voljenim koji je onaj ka kome je usmerena dugogodišnja žudnja i mnoge emocije i osećanja su prolivene u težnji za stapanjem sa voljenim te tako suze predstavljaju nepreglednu reku emocija koje izvire iz duše bića Hafizovog i kao reka, stalno narastajući teče ka Okeanu Ljubavi voljenoga sa kojim se napokon spaja, u braku sjedinjuavanja, uranjanja reke u Okean i stapanja i nestajanja u njemu. Hafiz se pita kada će vatra ljubavi u srcu njegovom biti dovoljno jaka da stvori žudnju snažnu dovoljno da se on stopi sa voljeni, kada će plamen najzad goreti plamenom dovoljno jakim da stvori reku emocija dovoljno jaku da dopre do Okeana Ljubavi i stopi se sa Voljenim.

[229] raskrinkana

[230] Jealous tear of the narcissus ceaselessly flows
The tulip submits itself to the heart’s throws.

[231] Poppy – mak, srvena (krv)

[232] Onaj pijani donosioc pehara (i vlasnik njegov) pehar koji u ruci njegovoj leži s pouzdanjem zna i smirom utemeljenim u duši svojoj sve tajne njegove poznaje. Pehar počiva u njegovoj ruci smirenoj.

[233] Nothing for naught – Za onoga ko se sebe oslobodio i postao prašina pod nogama Stvoritelja te tako postao manji od namanje, nišđta od ničega, sve drugo sem voljenoga je puko ništavilo. Za onoga ko vrednost nema, sam po sebi, ništa drugo vrednost nema jer on sam po sebi je manji od najmanjeg što postojati može te za njega sve drugo vrednost nemože imati jer on teži i voli jedino Najvišeg od Najviših. Za njega koji je ništa jedino On koji je Sve vrednosti ima. Voljeni je jedino što ljubavnik želi i pred voljenim ljubavnik se pretvara u sretnu prašinu pred nogama Voljenoga a sve drugo samo puka fantazija za njega je.

[234] Samo je fantazija razmišljati o kajanju zbog žudnje za tim usnama slatki i peharom vina ljubavi. Nikakav um i razum učiniti nemogu da se kajem zbog usana tvojih mednih koje su putir sa Vinom Ljubavi, jer usne tvoje i vino ljubavi su najdublja težnja srca moga i razum tu dopreti nemože. Taj hir srca moga tako je dubok da ga nikakva fantazija o kajanju poraziti nemože. Taj poriv najdublji koji je sami život moj, ljubav koja je oslonac moga življenja i snaga kojom živim iz dana u dan sanjajući usne tvoje medne boje rubinskoga vina a slade i opojnije od vina ljubavi jer u njima je esencija same Ljubavi. Usne Tvoje su Ljubav a vino Istina u licu Tvome se nalazi Lepota a u jamicamsa obraza tvog su sadržane sve Tajne i svo Znanje ovoga sveta koje po dubini svojoj i samo stvaranje prevazilazi. Jer Ti sam si Tajna iznad svih Tajni. Lepota svih Lepota, i Duša svih duša. Ljubav tvoja je Ljubav ljubavi a Ti si Prijatelj u svim prijateljima, o Voljeni.

[235] Vivid  – Živahnoja kao…živtotnost,

[236] On this vivid hope I can gladely depend – Nada ova živa je ono našte se s veseljem u srcu osloniti mogu i tako moj život zavisi od ove nade žive a krhke jer iako znam da je to nemoguće srce moje se živo nada toj nemogućoj sreći za mene, i život moj je radostan jer je oslonjen na nadu tu.

[237] Dubine koje doseže predivna jamica na obrazu tvome po svojoj dubini ni milioni dubokuomnih misli da transcendiraju moć ni sposobnost nemaju. Takva je dubina tajni koje su sakrivene u nasmejanoj rupici slatko na obrazu tvome Lepome.O Ti posedniče svih tajni.

[238] For the seal of your lips, with rubi blend – pečat usana tvojih sa rubinima se meša. Sspoje je nebeski, spjiti Lepotu Tvoju sa rubinima divnim, sa opijenošću vinom ljubavi od kojga i suze moje rubinske boje postaju. Takva je vatra ljubavi koja u meni gori pa i oči moje plamte vatrom nebeskom a suze sijaju bojom crvenih rubina natopljene vinom ljubai. To nisu suze moje već to jeste vino ljubavi koje teče kroz biće moje koje te voli O Gospode, Radostan izfaram u vatri ljubavi uronjen u vino ljubavi i sanjam usne tvoje rubinske, usne tvoje koje vino stvoriše i koje se sa vinom usana mojih u Jedno stapaju, u more ljubavi Okean Jednote.

[239] Ah ti nezahvalni Hafize zar ne vidiš da i svaki hir tvoj najneznatniji činim da se ostvari pa koliko još treba da se ponizim, koliko da ti se klanjam i kolko da se nisko spustim pred nogama tvojim da bi ti to najzad shvatio. Ah tar ne vidiš koliko te volim i svaku tvoju potrebu zadovoljavam. Kada ćeš me nazjzad čuti O Hafize, kada ćeš me najzah prihvatiti, kada ćeš najzad na Moju ljubav ljubavlju uzvratiti, O Hafize. Ljubav je Moja prema tebi velika, zar to ne vidiš?

[240] Kada piješ vino božanske ljubavi u zanosu lepote njegove nemoj sebičan biti i pusti malo ljubavi da se is tebe izlije kako bi se i drugi opili vinom Istine i Ljubavi. Hrabar budi pa na sebe preuzmi taj “grehg” da ljubav izliješ kako bi se i drugi nje napiti mogli. Ljubav je vino najlepše koje i jednom kapi opija i večni zanos budi. Kada piješ vino neka nešto ljubavi i druge zahvati jer onaj koji ima ljubav daje je onom koji je nema a primaoc ljubavi nemože da prima ljubav a da ne bude zahvaćen ljubavi, da i njega ljubav ne prožme i promeni. U ljubavi nema greha al dati nekome da pije vino je mali greh prema egu (niskim strastima) te osobe jer i kap vina budi neugasivu vatru želje za stapanjem sa izvorom svog vina, izvorom večnosti, izvorom mladosti, Bogom Veličanstvenim. I ta jedna kap Istine zauvek menja život onih koji je prime i pretvara ga u potragu za ljubavlju večnom koja veličanstvena jeste. A taj put je put vatrene ljubavi u kojoj gorima i sagorevamao kao Feniks i rađamao se iz pepela ko Feniks. Tako da je to mali greh dati nekome da okusi kap ili dve Vina Ljubavi, a velika sreća je to i blagoslov božje, Vino Ljubavi piti. Ima jedna izreka koja kaže, pričajte o ljubavi i svi će vas voleti, učinite da neko zaista voli i on će vas mrzeti celog života, što baš nije tačno jer se radi samo o povređenom i osujećenom egu koji spoznaje da mu kraj dolazi već sa prvom kapi vina koju je kušao. To je slično probanju voća istine u Raju od Adama kada je spoznao razliku između dobra i zla, ljubavi i mržnje. Tako i spoznaja ljubavi koja počinje jednom kapi Vina Istine i Ljubavi dovodi do spoznaje šta zaista ljubav jeste, šta je istina i kuda mi idemo a to menja ceo život, nabolje, te tako počinje naše putovanje ka sebi samima, okrećemo se ka svojoj duši ka suncu koje mi jesmo i koje jeste Stvarnost, Istina, Ljubav, Bog. To je povratak u svoj Dom, povratak u Večnost Postojanja.

[241] Spokojan budi na ovome svetu i uživaj i sretan budi. Radost i ljubav neka bude molitva tvoja Voljenome. Kada sudnji dan dođe bilo za smrt tvoju ili za oslobođenje tvoje sudbina ni u jednom od ta dva slučaja tužna biti neće. Sudbina tvoja je samo Bogu znana te zato brinuti nemoj jer neznaš kada te čeka dan sudbine tvoje i kada će doći dan kada ćeš se sa večnošću stopiti. Sudbina svakoga od nas je da jednom sa Bogom se stopimo a kafda mi to neznamo. Zato raduj se i živi život punim plućima. Ni ti nemoj brinuti zbog malih stvari u tvome životu jer je to podjednako besmisleno. Kao što se i ljudi rađaju i umiru tako se i sve drugo u životu menja, nastaje i pojavljuje u našim životima. Neka mir stalno bude odlika tvoga živta i nevezanost bilo za proleće ili zimu jer se oni smenjuju. Sudbina ne brine pa nemoj ni ti.

[242] Oslobodiću se poslednjega dana svoga života svojih ograničenja i u tebe ću uroniti Voljeni. Sebe ću toga dana staviti na lomaču ljubavi koja mi mila nije i stopiti se sa tobom.

[243] Sve vere i veroivanja smatraju zlim, neprihvatljivim samo-odricanje, poricanje sebe samoga ali to je jedini put ka Bogu jer čovek sam po sebi je jedini veo koji ga deli od Voljenog. Samo kada sebe uklonimo Voljeni može da zasija punim sjajem i da obasja naše živote svojom Ljubavlju. Sve religije govore suproptno. No odricanje od sebe je, što nije isto što i samoponižavanje i samonegiranje već je to put prevazilaženja svoje ograničenosti i uranjanje u beskonačnost božanskosti. Prevazilaženja maloga da bi se spojili sa velikim a to ni na koji način nije negiranje i samonametnuto ponižavanje i poništavanje sebe. To je oslobađanje od sebe, prevazilaženje.

[244] Save being stil – sem ako ne budeš potpuno nepokretan i miran. Smiraj, mir svoj nađ. Utočište tvoje je u bogu večnom. Od njega se ne udaljavaj kao što mrtvac nepokretan leži u grobu i ti za ovaj svet budi mrtav i nepokretan počivaj u bogu jer to je jedini put za izlazak iz groba večnog koji je reprezentovan životom na ovoj zemlji našoj. Zato za svet mrtav budi a u Bogu nepokretan počivaj i to je staza Večnosti. Spas od prolaznosti i dostizanje večnosti.

[245] Dušo moja u vinu opijena kreativna budi i ljubav svoju ispolji pa neka lepota ukrasi svako visoko stanje i tokove moje težnje ka okeanu, učini da moj put ka Bogu zanimljiv i lep bude. Lepotom ukrasi svaku stazu i vode večnog života se napij. Bregove uzvisina visokih stanja svesti ti sve poseti i ta mesta sobom lepim učini. Reka budi koja teče ka moru te ljubav tvoja zajedno sa večnom rekom istine neka teče ka svome utočištu i svome izvor. Lepota tvoja sa Lepotob Božjom neka se stopi.

[246] Kako opisati uzbuđenje i ustreptalost onoga ko se nalazi na pragu voljenog i koji je krenuo da se sa Njime stopi jer mehane je Sedište voljenog, Sedište večne Radosti i Ljubavi. Ustreptalo srce Voljenog dodiruje i sa Njime se stapa. Imali većeg ushićenja?

[247] Čak ni hiljade neprijatelja koji rade na mom nestanku i smrti u namerama svojim uspeti neće niti će me navesti da brinem jer sve dok si ti moj Prijatelj u meni straha nema. Jedino za šta ja marim je prijateljstvo tvoje o voljeni.

[248] Nada za ujedinjenjem sa tobom me drži kroz svakodnevni život i ta nada odagnava strah od smrti. Bez nade za tvojim poljupcem ljubavi koji jedinstvo donosi svaki momenat života bi bio jedan dan približavaća smrti a sa Tobom svaki tren je jedan tren bliže Tebi. Svaki moment je radost očekivanog momenta kada ću ugledati lice Tvoje kada će me usne Tvoje polubiti i kada ću pasti u zagrljaj Tvoj. Ljubav kojom me zovem ve vodi kroz ove dane patnje i svetlost tvoja obasjava moj život koji jedino sa Tobom ima smisle.

[249] Miomirisni lahara (povetarc) udišem i on mi donosi miris tvoje blizine a kada ga udahnem iz mene izvlači sve krike boli moje odvojenosti od tebe. Svakim udahom želje za stapanjem sa tobom raste i duša moja biva okrepljena tobo, svakim izdahom mloja narastajuća bol za jedinstvom sa tobom iz mene kricima izlazi i ka tebi ide. O voljeni ispuni me mirisom tvoje blizine jer on je blagoslov moj i patnja moja. Patnja je boli jer još nisam jedno sa tobom i radost je osećanja mirisa tvoga. Blizina tvoja okrepljuje dušu moju a miris tvoj iz mene uklanja bol razdvojenosti od teb. Lahar je povetarac ali i ćudljiva želja koja se javila za spoznajom sebe. Želja koja se javila u Bogu kada se prvi put zapitao “Ko sam Ja” ali može biti i ćudljiva želja u svakome od nas kada nas zapahne miris Božasnki za stapanjem i sjedinjavanjem sa njegovim Izvorom, sa Bogom.

[250] Sanjajući o tebi jedino mogu naći počinak, mogu naći mir i spokoj. Tek uz dvoje predivno lice o kome sanjam i dan i noć mogu naći u snu malo smiraja duši napaćenoj od žudnje za stapanjem sa tobom voljeni moj, kada će snovi moji postati moja java kada ćeš Me zagrliti. Trudim se da te strpljivo čekam ali su to samo laži kojima srce moje sebe zavarava jer je žudnja moja za tobom nesaglediva. Pa ipak ja te strpljivo čekam jer znam da ćeš ti doći. Duša moja zna tu izvesnost, avaj kada će srce moje spoznati to i naći miru u Tebi jer ljuba narasta u srcu mome i ja gorim u vatri ljubavi prema Tebi. Duša je strpljiva, srce gori a ja sam izbezuljen ljubavlju kojom te voli. Agonija je svaki moment moga života, mir je u dubinama duše moje i život moje je beskrajno čista spoznaja izvesnosti zagrljaja tvoga. Sve u meni u agoniji gori pa ipak te strpljivo čekam jer znam da ćeš mi doći.

[251] While my hand your seddle-strap ties – sve dok ruka moja može da vezuje kaiš sedla tvoga. Jahati na konju, konjanik označava savršenog čoveka, biti posečen mačem znači umreti za ovaj svet; uzda koju moli boga da je ne povuče od njega je nada da će uzjahati konja, nada da stapanje neće mu biti oduzeto. Glava, um je štit koji ga štiti sve dok može da osedlava konja i sve dok zna da će konja ipak uzjahati jer su uzde u rukama njegovim i sedlo na konja namešta i vezuje, što bi značilo pripremu za postizanje Božasnke svesti. To znači da je Bog za nas pripremio mesto, sedište na koje ćemo uzjahati.

[252] Gde ja mogu da ugledam tvoje istinsko lice, da spoznam Tebe onakvog kakav ti jesi, “Ko i Šta ti Jesi”. Gde je mesto gde ti obitavaš, mesto Istine i Čistote. Gde da te nađem o voljeni, ja znam gde ti jesi jer te svuda vidim ali ja još uvek nemogu da vidim tvoje istinsko Lice i spoznam tvoju prirodu koja je od mene sakrivena velom. Svuda te osećam ali te još uvek ne vidim u Tvojoj prirodi istinskoj, o Voljeni.

[253] Svako od nas ima doseg onoga što može shvatiti jer su mogućnosti svakoga od nas različite. I upravo na toj mogućnosti i sposobnosti shvatanja (razumevanja, dosezanja) je bazirana i mogućnost za svakoga od nas da dosegne Istinu i Stvarnost. Koliko te neko vidi i spoznaje (grasp) zavisi samo od očiju njegovih i sposobnosti vida njegovoga. Sve zavisi od kvlaiteta duše i srca našega i oni određuju našu mogućnost i dubinu spoznaje Istin, boga.

[254] Ubogi Hafiz leži na pragu tvome u vidi viziju tvoju a kroz njega i drugi ljudi mogu da vide jer je on zenica oka njihovoga. Na samom pragu tvome poklonjen(ispružen na zemlji) veličini tvojoj, ukazala mi se vizija Tvoja. Najzad sam ugledao odsjaj Lepote Tvoje, Vizijom Tvojom opčinjen.


[i] Kevsara – Reka Kevsar je još jedan potok u Raju; ustvari, kažu da je ona centralni izvo odakle sve ostale teku.. Deo njene vode je odveden u veliko kvadratno jezero, raspona jednomesečnog putovanja. Na obali ovog jezera se odmaraju duše dobrih Muhamedanaca i tu nalaze odmor i osveženje nakon što pređu užasni most, oštriji od ivice mača, koji je postavljen preko središta Pakla. (Ko pri prelasku mosta napravi grešku pada u pakao). Voda jezera je belja od srebra i slađa od mošusa. Oko njega su postavljeni mnogi pehari a takođe se tu nalaze i zvezde na nebeskom svodu., i onaj ko pije vodu sa njega više nikada neće osećati žeđ. Ulaz u Raj se sastoji od 9 vrata. Dan je ravan zemaljskoj 1000 dnevnici. U raju vlada večito proleće koje razastire večitu svetlost. Kevsar teče njime preko bisernih perli i rubina između zlatnih obala, a miris vode je opojniji od mošusa. Četiri reke daju izabranicima božjim med, mleko i vino. Svi ovi izabranici su Adamovog stasa. Rajem se razleže najprijatnija melodija, melodija božijeg glasa koji on dočekuje svoje izabranike

[ii]Baštu Irema je zasadio mitološki Kralj Šehdad, sin Ad-a, unuk Irema, koji je bio sin Šemov. Pleme Ada je bilo smešteno u pustinji blizu Adena, gde je Ad započeo izgradnju velikog grada koji je njegov sin dovršio. Oko ove palate Šedad je zasadio predivnu baštu koja je trebalo da se po lepoti takmiči sa Edenskim Vrtom. Kada je bio završen otišao je iz grada sa velikom pratnjom da bi ga razgledao, ali kada su se udaljili od palate za razdaljinu jednog dana hoda, svi su bili uništeni užasnom bukom sa neba. Kažu da grad još uvek stoji u Adenskoj pustinji, jer ga je Proviđenje sačuvalo kao monument Božanske pravde, mada je nevidljiv, osim u izuzetno retkim okolnostima, kada Bog dozoli da on bude viđen. Znači vrt Irema je podražavanje Raja a Reka Života (voda života) je jedan od mnogih potoka koji napajaju božanski Rajski Vrt. Vrt Irema bi mogao biti primer najluđih ljudskih ambicija, a drugo (Reka Života) kao jednu od najlepših vizija koje um čoveka može da smisli. Mi  smo poput nekoga ko sedi i drema na obali moćne neodoljive reke, biva nahranjen iz mnogo izvora, i ko peva, a ako je mudar, pevaće o zahvalnosti, i tako će otići