O različitim vrstama blaženstva

Postoji sedam vrsta blaženstva:

1.  Višvananda : ovo blaženstvo doživljavaju sve forme, od ribe do ljudskog bića.

2.  Ćintananada* : doživljavaju ga samo ljudska bića.

3.  Jogananda: dozivljajvaju ga jogiji u Samadiju ili stanju transa.

4.  Premananada: onaj ko doživljava ovo blaženstvo je na putu ka Savršenstvu.

5.  Atmananada: onaj ko doživljava ovo blaženstvo zadubljen je u Svetlost Svemoćnog;  mogu da ga dožive samo oni koji su na petom nivou.

6.  Purnananda: ovo blaženstvo doživljavaju oni koji vide Boga u svako doba i na svim mestima.

7.  Bramananada: ovo blaženstvo doživljavaju oni koji su postigli duhovno savršenstvo.

Meherova poruka: Vol. II, No. 9, septembar 1930., str. 3-4.