Avatar Našeg Doba

AVATAR NAŠEG DOBA MEHER BABA SE MANIFESTUJE

Bau  Kalčuri

Ovo je posvećeno Uvek-ispoljenom,

koji nam se čini neispoljen

usled vela našeg neznanja.

Izjave  zahvalnosti

 

Meher Baba me je lično uputio da pišem o njegovoj manifestaciji. Dao mi je nekoliko bitnih pojedinosti, naslovljenih Sedam vrata, koje su me nadahnule za ovo što sam u ovoj knjizi napisao. Meher Baba je inkarnirani, utelovljeni Bog, Avatar našeg doba, i on ispoljava svoju božansku prirodu, pa je zato naslov knjige AVATAR NAŠEG DOBA MENER BABA SE MANIFESTUJE. Meher Baba mi je dao uputstva da pišem o njegovoj manifestaciji samo nedelju dana pre nego što je napustio svoje smrtno telo da bi nadalje živeo kao besmrtno božanstvo.

On je moj Učitelj, moj Voljeni, moja Svetlost i moj Bog. Njemu se prvom mora uputiti zahvalnost jer on je izvor svega što se nalazi u ovoj knjizi. Meher Baba je zatražio da pišem i on me je naveo da pišem. Da bih potvrdio koja je njegova namera ovde, moram reći da je ovo njegovo delo. Ja mogu samo da se poklonim njegovim stopalima. Ako ostanem tako pognut sve dok ne dođe vreme da se moja ličnost poništi, znaću da sam priznao njegovu pomoć i zahvalio se za nju. On mi je obelodanio šta treba da pišem o njegovom delu, njegovom ćutanju i njegovom ispoljenju.

Ova knjiga je znak da se on sada ispoljava i da žudi da njegovi ljubavnici to znaju i iskuse. Pozdravljam ljubav svih onih koji veruju u njegovu manifestaciju i koji nastoje da se izgube u služenju i voljenju Voljenog.

Moja zahvalnost pozdravlja ljubav onih koji su posvećeni njegovoj božanskoj stvari i koji su mi pomogli u ovom radu za njega, kako bih mogao da izvršim svoju dužnost prema Babi. Erik Nadel i Dejvid Fenster podsticali su me da završim svoju knjigu o manifestaciji; oni su bili među prvima koji su me podrobno ispitivali o Babinoj manifestaciji, a Dejvid je kucao moje prve članke. Dženet Džadson je stavila na papir nekoliko sati mog govora sa traka kada nisam imao vremena za pisanje. I Meredit Klajn je kucala brojne kasnije članke. Heter Nadel je sredila i prekucala prvi nacrt rukopisa i pripremila ga za objavljivanje.

Lorenc Rejter sredio je konačni rukopis za objavljivanje i obavio završnu korekturu uz značajnu pomoć Lin Ot. Lorens je uradio i dizajn knjige, a Marša Forman je doprinela dizajnu samog teksta. Dede Iton, Džon Denison i Nensi Vurcel učestovali su u završnom uređivačkom i korektorskom poslu. Marša Forman i Džudi Gregori odštampale su knjigu. Kris Rot je dao svoj doprinos u konačnom uobličavanju grafikona i tabela korišćenih u ovoj knjizi, koje sam isprva sam nacrtao. Posebno zahvaljujem Suzan Vajt na crtanju Babinih gestualnih uputstava meni.

Izražavam svoje priznanje i zahvalnost osnivačima Manifestation, Inc., koji su omogućili da ono što sam napisao stigne do zapadnog sveta. Na kraju, sa suzama radosnicama pozdravljam sve one koji veruju u Stvarnost Meher Babinog ispoljenja i čeznu da iskuse božanstvo.

Bau Kalčuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj

 

NEVIDLJIVI JAHAČ

VOLJENI BOG

MOM VOLJENOM

MEHER BABINA ZAVRŠNA OBJAVA

 

ZAHVAT BESKRAJNE SVESTI

UČINAK TOTALNE MANIFESTACIJE

SANSKARIČKE PREPREKE

UNIVERZALNI PODSTREK

LJUBAV PRUŽA ZNANJE O BOGU

DELO AVATARA

VINO LJUBAVI

TELO BOGA

UTISCI PREPREKA

NJEGOV TERET UNIVERZUMA

PRISUSTVOVANJE MANIFESTACIJI

SPONE LJUBAVI

PERIOD PRIPREMANJA

IZGUBLJENI U TAMI

MOĆ TOG HIRA

JOGAJOGA SANSKARE PUŠTAJU SE KROZ UNIVERZALNI UM

BESKRAJNO ZNANJE U AVATAROVOM DELU

DRAMA STVARANJA

LJUDSKO DOŽIVLJAVANJE NJEGOVE MANIFESTACIJE

NAMOTAVANJE I ODMOTAVANJE SANSKARA

TRNJE

STAZA DO ISTINE

UPRAVLJANJE OKEANIMA

STVARNI, NEUOBLIČENI, NELIČNI BOG

ČETRNAEST GODINA

UKLANJANJE VELA

FAZE

NAJVAŽNIJI ASPEKT BOGA

BOG NIJE USPAVAN

IAKO PATI, ON PRAŠTA

ŠTA JE NAŠA SNAGA?

OTAC KREACIJE

SUZE POKAJNICE

TAJ TRENUTAK U VEČNOSTI

KOLIKO JE ON MILOSTIV!

ZATOČENIŠTVO

OBDAREN DA PROBUDI

BESKRAJNA SVESNA SVEST

JEZIK VINA I SVETLOSTI

SPALJIVANJE SANSKARA

ČUDA

KAKVO ČUDO!

SVOĐENJE RAČUNA

NAGOTA JE NJEGOV NAČIN

NAGOTA – OPIJENOST VINOM

PROČIŠĆENJE SVESTI

SADA ZNAM

ISPOLJENJE BOŽANSTVENOSTI

BOŽANSKI ODGOVOR

NAJVIŠI POSTADE ČISTAČ

VARALICE

KAKVA KAZNA!

LJUBAV NE MOŽE DA NOSI TEŽINU INTELEKTA

ZVUK PRVOBITNOG PITANJA

TIŠINA BOGA

VEČNA TIŠINA

REČ POSTOJI DA BI SE ČULA

BEZVUČNI ZVUK

GLAS AVATARA

ZVUK DUŠE

ODGOVOR NA PRVOBITNO PITANJE

ERA BUKE

ZVUK U TIŠINI

ON JE SA NAŠIM SUZAMA

INDIJSKA RAKIJA DOMAĆE IZRADE

NEOPHODNOST SANSKARA

AVATAROVA POSEBNOST

NAJSVETIJA ZEMLJA

UNIVERZALNA IGRA GOSPODA

GOSPOD I NJEGOV KRUG PRIJATELJA

PESMA JE OTPEVANA

SUPROTNOST

NJEGOV DRAGI PRIJATELJ

NJEGOVA PESMA ZA UNIVERZUM

«ZAR NE MOGU VIDETI TEBE KOJI SI MI TAKO BLIZU»

MOĆ OKEANA

SVAKA REKA SE OKREĆE PREMA OKEANU

TAČKA, OVDE

SLUŽITI I BOGA I ČOVEKA

CILJ NOVOG ŽIVOTA

PODSTREK KA REALIZACIJI

DEJSTVO NJEGOVE MANIFESTACIJE

SNAGA VERE

PEVAČEVA TRAGEDIJA

«KOPAJ SVE DUBLJE»

«ZAŠTO NE GOVORIM»

NJEGOV OSMEH

VERA ILI OČEKIVANJE

SUDBINA

NJEGOVA MANIFESTACIJA JE NAJVEĆA

PROČIŠĆENJE SRCA

DRŽANJE ZA DAMAN

«TI NE ZNAŠ ŠTA JA RADIM»

SREĆNI ROB

VIDEO SAM NJEGOVU PATNJU

NJEGOVA POSLEDNJA PORUKA

«MAJA HOĆE DA ME UBIJE»

«ZAŠTO NE PRIHVATIŠ SVOJE NEZNANJE?»

OTAC, SIN I SVETI DUH

ON NIKOGA NE MOŽE DA POVREDI

NJEGOVA PORUKA U OVOJ EPOHI

STUPNJEVI UNUTARNJEG ISKUSTVA

VEČNA PATNJA I VEČNO BLAŽENSTVO

NJEGOVO KORIŠĆENJE BESKRAJNOG ZNANJA

«AKO SAM BOG, JA SAM ISTINA»

SEDAM VRATA

OTVOR KOJI ON MORA DA ISEČE

TRI FAZE NJEGOVOG RADA

UBOD U LEĐA

PONIŽENJE

ČUDNA BOLEST

UNUTARNJI ZAHTEV KREACIJE

POTRAGA

REČ JE NJEGOVO DELO

NEMA VEĆE MOĆI OD NJEGOVE

«BIĆU VEOMA SNAŽAN»

BRAMINA NOĆ

NEŠTO VELIKO SE DOGAĐA

«JA NISAM OVO TELO»

MEHER BABINA KONAČNA ODLUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevidljivi jahač

Avatar je sanskritska reč, i doslovno znači onaj koji silazi, ali i odlazi ili prelazi s one strane. U hinduizmu, Avatar označava silazak samog Boga na zemlju u telesnom obliku. Čovek koji je Avatar je Božansko Biće, Savršeni Čovek, Božanska Inkarnacija. Avatar je sušto oličenje i telesno ispoljenje nevidljivog, neopažljivog i neuobličenog Boga. Misterija je u tome što kroz telo Avatara nelični i neuobličeni Bog postaje vidljiv, opažljiv i ličan.

Vedanta smatra da je Avatar inkarnacija Višnua, Održavaoca kreacije i sveg života. Na sanskritu, Višnu znači onaj koji prožima. U apstraktnoj neuobličenosti, Višnu označava božanski duh, bilo univerzuma ili čoveka. Taj božanski duh, koji vedantisti zovu Višnu a sufiji Parvardigar, zapadni filozofi su nazvali Nadduša. U tom smislu, kada se Višnu inkarnira kao Avatar, on predstavlja Naddušu cele kreacije i čovekove duše. Kako Meher Baba kaže, to savršeno stanje je “Duša duša“.

U apsolutnom smislu, duša je beskrajna, večna i neuobličena. Sama po sebi, duša je neuslovljena, ali prolazi kroz uzastopni niz uslovljenih vidova svesti u evoluciji univerzuma, a kao pojedinačno ljudsko biće u kolektivnoj svesti čovečanstva. To kretanje kolektivne grupne svesti, ili upojedinjene univerzalne svesti, Vedantini su nazvali Đivatma, a sufiji Insan. To je isti božanski duh koji se razvija od jednog do drugog oblika ili – unutarnjije – putem budne svesnosti od evolucionog do involucionog stanja. To stavljanje svesti u pokret i njeno teranje kroz čitav univerzum naziva se Višnuov korak ili, po autorovim rečima, “guranje Avatara“. To univerzalno podstrekivanje je duhovno objašnjenje promena koje se stalno odvijaju u prirodi i u čovekovoj svesti. Meher Baba je takvo guranje za ovo doba opisao kao “prelazak ljudskog roda sa razuma na intuiciju“. Tokom prošlih epoha, čovečanstvo se razvijalo “od nagona do razuma“. Sve veća svest je rezultat tog unutarnjeg guranja koje Avatar vrši iz epohe u epohu.

Višnu je u telu Avatara stanje Boga koji može da preuzme i po volji preuzima bilo koji oblik. Kada Bog silazi na zemlju, on ne samo što uzima ljudsko telo čoveka, nego je rešen da uzme sve oblike, da ih nadahne životom, da kroz njih raste i sebe proslavi u njihovom savršenstvu. Tako Višnu postaje i jeste koren sveg osetljivog i neosetljivog života; ili, po rečima Avatara: “Ja postajem svako i sve.“

U hinduističkim svetim spisima, Višnu posredstvom glasa Avatara objavljuje da je Graditelj i Razgraditelj univerzuma, pored kojeg nema drugoga. A Meher Baba kaže: “Ja jedini postojim“. Što se tiče Božje osobe – oko vrata univerzalnog uma obešene su tvorevine poput niske bisera na uzici. Po rečima Meher Babe: «Ja ću dati nov život svim religijama i kultovima i skupiti ih kao perle na jednoj uzici.»

U duši Avatara sve što pripada BESKRAJNOJ SVESTI postaje svesno svega što pripada BESKRAJNOJ NESVESNOSTI. On je Bog Boga, i u njegovom se telu univerzalna svest upojedinjava; Paramatma i Išvar se stapaju i ujedinjuju radi univerzalne aktivnosti ili dela. On je životna sila, vitalni vazduh koji se kreće u svemu što se kreće. Po rečima Meher Babe: “Nijedan talas se ne valja bez moje volje.“ On je ono što nam je bliže od našeg vlastitog daha – “podsticajni vetar hira na Okeanu Boga.“

Međutim, Onaj koji prožima nije sadržan unutar sveta ništa više no što je čovekova duša sadržana u njegovom telu. Tačnije je reći da Bog koji postaje čovek sadrži svet u sebi; kao njegov čovek koji ga oslikava, fizičko telo je prikačeno unutar aure. Značenje duše nije primarno to da čovek ima dušu, već pre da duša ima ljudski oblik. Doživljavajući njenu lepotu, univerzalni um je smešten u krugu svetlosti koji je istinsko telo Okeana-Boga u obliku Avatara. Reči su nemoćne kada duša oseti tu svetlost; um samo zna da je to Okean – da je okeansko – sveprožimajuće Jedno.

Indijski spisi govore o Avataru kao o Bogu koji izlazi iz svoje neuobličenosti kada na zemlji opada vrlina. To pomanjkanje vrline je u današnjem svetu sasvim očigledno. Bog koji je postao čovek oslobađa svoju kreaciju od podvaljivanja Maje i čuva je od prevremenog samouništenja. Autor ta podvaljivanja opisuje kao “nužno zlo“. To su neprirodni sanskarički elementi sveta. Prenagljene razorne sile su vidljive pošto postoji ogromna neravnoteža u silama prirode na zemlji, a ta neravnoteža je očita i u uznemirenom ljudskom umu.

Sanskare su ključ, bitni činilac za razumevanje. Priroda života u univerzumu je izrična i vrlo intrigirajuća. Svako preinačenje i specijalizacija telesnog obličja i funkcije svedoči o promenama koje se događaju u nutrini u okviru evolucije ili involucije svesti. Samo naizgled oblici života rastu sami od sebe; taj privid razvojnog unapređenja je deo iluzije koja obmanjuje ograničeni um. Ono što čovek naziva ‘rast’ su zapravo životne sile koje se razvijaju i šire kroz oblike sa jednom svrhom – da steknu veći stepen svesti. Meher Baba je naglašavao da je život iluzoran i obmanljiv, da je san, ništa; ono što postoji je svest. Silu čitave te svesti životnih oblika koja se širi i proteže kroz univerzum autor je nazvao “pasara“. To širenje univerzuma, pasara, mora da predstavlja način kako “iluzija podržava Stvarnost“. Taj podržavajući princip je univerzalna aktivnost Avatara koja objedinjuje uzajamno dejstvo sanskara u univerzumu.

To usmeravanje pažnje na aspekt prirode i evoluciju svesti širom univerzuma je značajno samo zbog toga što Meher Baba obavlja univerzalno delovanje, odnosno univerzalno je aktivan na svim nivoima života – od kamena do biljke, do insekta, ribe, ptice, životinje i do čoveka. Za razumevanje Avatarovog bića bitno je da svi oblici života imaju svoju svrhu ili značaj u Avatarovom radu. Da nije delao na svim nivoima života, Meher Baba ne bi bio Avatar Boga; njegovo delovanje i ljubav ne bi bili univerzalni. Pravi smisao i važnost njegove ljubavi i njegovog delanja je u tome što je on postao svako i sve, dajući time unutarnji podstrek u svesti svakome od nas i svemu. Bog se inkarnira da bi izrazio svoju ljubav i saosećanje za celu kreaciju. Važno je to što Meher Baba brine o mermeru, kvarcu, mangoima, mravima, aligatorima, kokoškama i slonovima isto kao i o čoveku.

Za čoveka Avatar poseduje najveće značenje, zato što u njemu leži sudbina celog čovečanstva; u njemu je milost postajanja Bogom ili realizovanja Boga. Ta Realizacija Jastva, pritajena u svima nama, mora da bude krajnja posledica Avatarovog delovanja. Autor, Bau Kalčuri, spada u one retke osobe na zemlji koje su pripremane da dostignu konačnu sudbinu čoveka putem delovanja Avatara. Duboki smisao književnih dela ovog čoveka je u tome da se postane realizovan i ispuni svrha putovanja duše tako što će se proći kroz celokupnu evoluciju i involuciju da bi se svesno sjedinilo s Bogom. Ova knjiga je učenikovo izvršenje obaveze, kako prema Bogu tako i prema svojim bližnjima, i treba je vrednovati u vezi sa krajnjim značajem Avatara.

Autor ističe da je opijenost neminovna pri manifestovanju Avatara. Tokom ovog avatarskog doba toči se božansko vino. Za naše duhovno razumevanje od vitalne je važnosti to što je Meher Baba “otvorio svoju vinariju“ pre nego što je napustio telo. S obzirom na nekoliko pojedinosti o manifestaciji na koje je Meher Baba direktno ukazao Bauu, sada postoji “rupa koja otkriva drugi svet“. Samo oni koji su zaboravili na sebe u svojoj božanskoj opijenosti, pronaći će tu rupu i proći kroz nju. Pravi značaj Avatarovog delovanja na zemlji je u tome što je isečena rupa u vratima između grubog i suptilnog sveta radi nas, jer se kroz tu rupu ukazuje staza ka samom Bogu.

Za većinu čovečanstva ne postoji garancija involucije, ali je po autoru izvesno da će svi iskusiti ispoljenje Meher Babine božanstvenosti u različitom stepenu – srce puno vina za svakog čoveka. Ljudi širom sveta predosećaju nešto veliko što će promeniti sadašnje kretanje ka samouništenju. Neki predviđaju dolazak Gospoda u svoj njegovoj slavi, povratak Hrista s nebesa, ili Svemilostivog, Maitreje Bude koji dolazi u vreme Mahapralaje. Mnogo šta se naslućuje kada se Gospod vraća: da će uskoro doći kraj ovog sveta kakav nam je poznat, ili da će tri četvrtine sveta biti razorene za vreme Pralaje, ili da će se Mahapralaja dogoditi u poslednjim danima ovog ciklusa, ili da će nastati nova tvorevina, novi svet sa novim čovečanstvom. Tim događajima tek treba prisustvovati da bi bili merodavno shvaćeni. Ono što je značajno i stvarno zahvaljujući ovom avatarskom dolasku je to da Bog postoji i da je Meher Baba ovaploćenje Boga.

Posluživši se mitološkim jezikom, Meher Baba je sebe nazvao Belim Konjem Avatarom, za kojeg se ranije znalo pod imenom Kalki. Kalki je sanskritska reč za konja. Taj konj Kalki je onaj kojeg Hindusi očekuju.

Kalki se simbolički pojavljuje kao čovek koji vodi konja bez jahača. Taj konj je upoređen sa legendarnim krilatim Pegazom iz grčke mitologije. U mitološim verovanjima raznih rasa konj je simbol evolucionih sila sveta. U tom kontekstu može da se zaključi da će Višnu, kad god se kao Avatar pojavi na kraju jednog vremenskog ciklusa, lično uzjahati na svet. To znači da je on pobednik nad silama Maje ili silama neznanja koje preovlađuju širom sveta. Avatarova pobeda ga uspostavlja kao Spasitelja sveta, koji izbavlja čovečanstvo od sanskaričkih sila i okivajućih ograničenja smrtnog postojanja.

Za Hinduse Kalki predstavlja vrhunac čitavog života nakon rođenja u kreaciji, što znači ispunjavanje evolucije, njeno krunisanje u čoveku i poništavanje svih ograničenja svesti u procesu involucije. Jevreji i hrišćani su rekli da Mesija kada se vraća ne donosi mir nego mač. U Meher Babinom jeziku to je «duhovno uzdizanje do kojeg dolazi sa poništenjem neprirodnih sanskara.» Takođe se veruje da će biti uspostavljeno Gospodovo carstvo, koje je Meher Baba nazvao «novim svetskim poretkom i novim čovečanstvom.»

Pri opisivanju Kalkija se kaže da jedan čovek vodi belog konja, dok je drugi čovek koji sedi na konju nevidljiv. Taj nevidljivi jahač simbolizuje to da tokom tog vremena – na kraju ciklusa – čovek postaje više duhovan nego mentalan. Čini se neizbežnim da će se novo čovečanstvo postupno pokazati duhovno svesnijim.

Nevidljivi jahač označava da će u svojoj poslednjoj manifestaciji doći onaj koji prožima, i to ne kao čovek, već pre kroz čoveka. On je Onaj Neuobličeni, nevidljivi Bog ljubavi čije boravište je u ljudskom srcu koje on preobražava u konja za sebe – nevidljivog jahača. Avatar je i bez oblika i sa oblikom; u oba stanja on je večno povezan sa univerzumom. Nevidljivi jahač i čovek koji vodi konja su jedan te isti. Nevidljivi jahač je onaj koji je prošao dalje i iznad, a ipak ostaje, mada nevidljiv – Sveti Duh.

Usred svog ovog haosa i zbrke, svet sada očekuje dolazak svog Iskupitelja – Savršenog Čoveka. Taj Savršeni Čovek otkriva da je on zapravo savršenstvo u čoveku. To savršenstvo je njegova besmrtnost – besmrtna duša svesna sebe. Avatarova besmrtnost oslobađa se i aktivira kroz njegovo delo – njegovu božanstvenost – koje oživljava i daje poleta svim bićima i uzdiže neke ljude u savršenstvo njegovog sopstvenog stanja – Realizacije Boga.

Neki će možda ovu knjigu doživeti kao otkrovenje zasnovano na nekoliko glavnih misli – Sedam vrata – koje je Meher Baba preneo direktno Bauu. Ono što je ovde napisano bilo je iznutra otkriveno autoru kao odgovor na njegovu patnju u nastojanju da sprovede Meher Babina uputstva. Naravno, ono što je napisano je takođe i odgovor na pitanja drugih o Avataru, njegovom delu i manifestaciji. Većina članaka su izloženi hronološkim redom pošto se pisana građa proteže od 1977. do 1984. godine. Kako se stranice nižu, pečati se lome i velovi se cepaju; autorov um nastoji da proceni univerzalni um Avatara i njegove univerzalne aktivnosti. Autorovo iskustvo u nastojanju da pređe granicu vlastitog uma, da se ispruži i obgrli Avatarovu univerzalnost, snažno je preneto u ovim člancima. Autor kao da je dotakao ono što je Hafiz nazvao “prag Beskraja“, a ono što je ovde napisano je ono od Beskraja što mu je bilo obelodanjeno. Neki članci pružaju kratak pogled na Večno i Beskrajno koje je autor otkrio u sebi, dok su drugi savremeni i biće pravilno shvaćeni kako se događaji budu odvijali u svetu.

Autor doživljava božansko delo Avatara u svetu i svuda u univerzumu. Ova knjiga je napisana sa uverenjem onoga koji se sjedinjuje sa svojim Voljenim. Za sve nas koji naslućujemo šta to znači, nema veće radosti u čitavom postojanju. Ta radost i čežnja za stapanjem sa Okeanom-Bogom je ono što ove stranice ispunjava svetlom i istinom, i od početka do kraja se Meher Baba manifestuje.

Značaj ove knjige, AVATAR NAŠEG DOBA MEHER BABA SE MANIFESTUJE, obuhvata sudbinu čoveka sa Bogom. Ova knjiga je spoljni odraz unutarnje važnosti Meher Babinog dela u predstojećoj ličnoj sudbini autora. Ova knjiga je značajna za sve ljude i žene koji pate u svojoj čežnji da upoznaju Boga i koji ustaju – usled snage same te patnje – da vole Boga. Po rečima Meher Babe, koje treba da rezimiraju svrhu ove knjige: «Došao sam da biste vi mogli da volite Boga.»

Lorens Rejter

jul 1985.

 

 

 

Voljeni  Bog

Bilo je to sedam dana pre nego što je Meher Baba napustio telo. U svojoj sobi u Meherazadu, u osam sati uveče 24. januara 1969. godine, Meher Baba mi je naložio da pišem o njegovoj manifestaciji. Dao mi je podrobna uputstva o svojoj biografiji. Zatim mi je rekao da napišem poslednje poglavlje o njegovoj manifestaciji. Uveravao me je da će mi on reći stvari o kojima treba da pišem.

U to vreme nisam imao pojma da će on napustiti svoje fizičko telo za samo nedelju dana, a kad se to dogodilo nisam mogao da shvatim o čemu treba da pišem, zato što je obećao da će mi on to reći. Imao sam veru da će mi on otkriti šta treba da napišem, pa sam počeo rad na njegovoj biografiji. Dve godine sam proučavao njegov život intervjuišući one koji su ga celog svog života poznavali; pročitao sam bezbrojna pisma i dnevnike.

Zatim sam počeo da pišem njegov životopis u prozi. Nekoliko meseci sam svakog dana pisao šesnaest do osamnaest sati. Olovka mi se sama pokretala. Kad je nadahnuće bilo sa mnom, nisam morao da mislim; moja olovka je skladno klizila.

Do najsitnijih detalja sam napisao celu njegovu biografiju, prikazivao je od dana do dana tokom sedam meseci. Ali, kada sam stigao do poslednjeg poglavlja o njegovoj manifestaciji, nisam mogao da napišem ni reči. Uvideo sam da sam stigao do vakuuma u svom umu, pa sam morao da prestanem sa pisanjem. Bio sam zbunjen i obeshrabren. Olovka mi je bila u ispruženoj ruci dok sam pokušavao da mislim o smislu njegove manifestacije, ali reči nisu dolazile zbog praznine u mom umu. Sedeo sam tamo sećajući se svog života sa njim kad mi je olovka ispala iz ruke i raspala se na kamenom podu. Smesta sam osetio da Baba želi da prestanem – pa sam prestao. Bilo je kasno poslepodne a ja posle toga nisam mogao ništa da napišem. Večerao sam sa drugim mandalima i otišao u krevet, ne znajući šta da radim.

U devet sati uveče ležao sam na svom krevetu razmišljajući šta sledeće da uradim. Baba je želeo da njegovu biografiju napišem u poetskom stihu na hindiju. Želeo je da koristim četiri mere stiha za taj poetični ep o njegovom životu. Obećao je da će mi dati te mere stiha, ali uskoro je napustio telo. Dok sam ležao na krevetu razmišljajući o njegovoj manifestaciji, iznenada se pojavio preda mnom. Zapisao je te metre kredom na tabli, tako da sam mogao da ih upamtim. Tako mi je, na sebi svojstven tajanstveni način, Baba preneo četiri pesnička metra. Ali, nije mi saopštio ništa o manifestaciji.

Tada sam imao četiri metra za biografiju, pa sam svoju proznu povest o njegovom životu pretvorio u poetski stih na hindiju. Za to mi je trebalo tri meseca i dvadeset dana. Ceo njegov život sam opisao u stihu – četrnaest hiljada dvostiha, odnosno dvadeset i osam hiljada redova, sve u rimi. Ali opet, kad sam stigao do poslednjeg poglavlja biografije, manifestacije, nisam mogao da napišem nijednu reč.

Odlučio sam da se kasnije vratim na značenje njegove manifestacije, pa sam prionuo na pisanje drugih knjiga za koje mi je dao uputstva. Najvažnija od njih bila je NIŠTA I SVE. Decembra 1972. godine već sam se osećao zaista iscrpljenim od pisanja, a još uvek me je tištalo poglavlje o manifestaciji. Rešio sam da ću pokušati da ga napišem u obliku zasebne knjige, ali se još neko vreme nisam latio toga.

Godine 1973. bio sam primljen u ‘Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust’ kao zastupnik. Usled pritisaka rada trusta za koji sam postao odgovoran, nisam mogao da nađem vremena da nastavim sa pisanjem.

Godine su prolazile, a ja sam tek 1977. počeo da uviđam da nisam obavio svoj posao pisanja za Babu. I dalje sam osećao da moram da pišem o njegovoj manifestaciji. Bilo je potrebno nekoliko godina da završim pisanje ove knjige. Neki članci bili su podstaknuti pitanjima ljudi a neki su mi se iznutra otkrili.

Voljeni Bog je uvek manifestovan, ali veo našeg neznanja je ono što nas čini slepim za sjaj njegovog lica. Voljeni Bog se spustio na naš ljudski nivo kao Avatar da bi uklonio taj veo. On radi i pati za čovečanstvo, omogućujući svakome od nas da bude svedok njegove manifestacije. Samo on zna koliko je radio na tome da istanji veo našeg neznanja. No, rezultat njegovog rada je to što se čovečanstvo sada osvedočava u njegovu manifestaciju, nakon što je fizički otišao.

Pripremimo se za njegovu manifestaciju. On je došao da pokaže svoju božansku prirodu. Voljeni Bog sišao je na zemlju iz tog razloga i sada priprema svet za svoju manifestaciju. Meher Baba budi čovečanstvo da bi ceo svet mogao da bude svedok njegovog manifestovanja kao Boga i da lije suze u njegovoj ljubavi koja će se pretvoriti u čaše vina.

Bau Kalčuri

 

 

 

Mom  Voljenom

Voljeni Baba, ne mogu da zaboravim noć 24. januara 1969. godine, kada si mi dao uputstva da napišem tvoju biografiju i zatražio da napišem poglavlje o tvojoj manifestaciji. Gestovima si mi objasnio da ćeš mi otkriti značenje svoje manifestacije, i da ne treba da brinem o tome.

Ti si tada imao jake bolove; žrtvovao si svoje fizičko telo iz ljubavi i dubokog poštovanja prema univerzumu. I najmanji pokret prstima izazvao bi spazam i telo bi ti se odiglo od kreveta. Leđa su te bolela kao da pucaju. Svojim očima sam gledao kako lomiš svaku svoju kost u paramparčad da bi svetu prineo poslednju žrtvu svoje ljubavi. Telo koje si uzeo za svoje univerzalno delovanje davao si svetu kao žrtvu na kraju izvršenja svog božanskog dela.

Grč za grčem te je potresao dok si mi davao uputstva o biografiji. Ništa nisam mogao da te pitam – misleći da ćeš mi sam sve reći kad se budeš bolje osećao. Ali, nedelju dana kasnije napustio si telo po završetku svog rada u izdvojenosti, 30. januara, a ja nisam imao priliku da od tebe čujem nešto o tvojoj manifestaciji.

Međutim, kao što si mi pružio objašnjenje o knjizi NIŠTA I SVE i o merama stiha za pisanje biografije, tako verujem i da si mi objasnio ono što je potrebno u vezi sa tvojom manifestacijom. Ovo darujem tvojim ljubavnicima kojima je tvoja ljubav draža od ičega drugog.

Bau Kalčuri