O Sudbini i slučaju

Kakva je razlika između Sudbine i Slučaja?

Sudbina je božanski zakon koji nas vodi kroz brojne živote. Od početka evolucije sve do cilja koji je ostvarenje Boga, svaka duša mora da ima iskustvo sreće i nesreće, vrline i poroka.

Slučaj je zasnovan na Karmi, zakonu uzroka i posledice koji upravlja događajima u našem sadašnjem životu, kao i u našim budućim životima. U toku evolucije duša posredstvom duha prima impresije ili Sanskare. Postupci koji stvaraju iskustva, a kasnije poništavaju ove impresije, mogu da se nazovu Slučaj. Sudbina, ili cilj koji duše moraju da dosegnu je Ostvarenje Boga, a Slučaj je zapravo za svakog pojedinca drugačiji. Sudbinu možemo da uporedimo sa teretom od (pretpostavimo) sedam stotina tona sreće i nesreće, poroka ili vrline, koji svaka duša mora da nosi tokom svog postojanja. Jedna duša nosi sedam stotina tona gvožđa, druga istu težinu u čeliku, ostali nose olovo ili zlato; težina je uvek ista. Jedino se materija menja. Impresije svakog pojedinca su drugačije a prikupljene Sanskare obrazuju strukturu i okolnosti budućeg života svakog čoveka.

Meher Babin žurnal : Vol. 2, No. 6, april 1940., str. 353 – 354.